Recurs declarat de reclamanta căreia i s-a admis la fond acţiunea. Lipsa interesului


C. proc. civ., art. 109, art. 299

Reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la eliberarea unei adeverinţe Cererea i-a fost admisă aşa cum a fost formulată. Recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei pronunţate este lipsit de interes.

Decizia nr. 209/R din 12 septembrie 2006 – C.M.

Tribunalul Braşov a admis acţiunea formulată de reclamanta S.E. şi a obligat pârâtul S.O.R. să-i elibereze adeverinţa în legătură cu salariul tarifar şi sporurile permanente (ore de noapte şi ore suplimentare), din perioada 1962-1967.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamanta a fost încadrată ca asistentă medicală la S.O.R. în vederea recalculării pensiei, a solicitat eliberarea unei adeverinţe, în care să fie menţionate salariul tarifar şi sporurile permanente realizate în perioada 1962-1967.

Intimatul i-a eliberat reclamantei trei adeverinţe, între care şi cea de la dosar, dar din examinarea acesteia nu rezultă sporul pentru ore de noapte şi ore suplimentare, de care reclamanta susţine că a beneficiat.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.E., arătând că adeverinţa eliberată de S.O.R. nu corespunde cererii sale şi este incompletă.

Recursul nu este motivat în drept.

Curtea a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes în formularea recursului de către reclamanta S.E., faţă de admiterea acţiunii sale aşa cum a fost formulată. în baza art. 137 alin. (1) C. proc. civ., s-a pus excepţia în discuţia contradictorie a părţilor. Recurenta a arătat că-şi menţine recursul şi solicită adeverinţa completă.

Curtea a reţinut următoarele:

Recurenta-reclamantă a solicitat pe calea contenciosului administrativ obligarea pârâtului S.O.R. Ia emiterea unei adeverinţe din care să rezulte salariul tarifar şi sporurile permanente din perioada 1962-1967. Acţiunea i-a fost admisă, aşa cum a fost formulată, prin sentinţa civilă nr. 523/2006.

Interesul este definit ca folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv oricare din formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.

Interesul trebuie să fie legitim, juridic, să fie născut şi actual, personal şi direct.

Reclamanta nu are nici un interes în atacarea cu recurs a unei hotărâri prin care a obţinut ceea ce a solicitat. Faptul că între timp i s-a eliberat o adeverinţă, care nu corespunde cerinţelor sale, nu conduce la nelegalitatea sau netemeinicia hotărârii pronunţate de Tribunalul Braşov. Este cel mult o problemă de a acestei sentinţe.

Excepţia lipsei de interes este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie. Curtea a constatat că recurenta nu are nici un interes în modificarea sau casarea sentinţei de fond, care îi este favorabilă.

Curtea a admis excepţia lipsei de interes a recurentei S.E. şi a respins recursul declarat de aceasta, ca lipsit de interes.