Recurs declarat împotriva hotărârii pronunţate în baza O.U.G. nr. 27/2003. Inadmisibilitate


O.U.G. nr. 27/2003, art. 11 alin. (3)

Conform dispoziţiilor arL 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 27/2003, hotărârile pronunţate în baza acestui act normativ sunt irevocabile.

Inadmisibilitatea recursului împotriva sentinţei pronunţate în materia procedurii constatării aprobării tacite este expres prevăzută.

Decizia nr. 277/R din 14 noiembrie 2006 – C.M.

Tribunalul Braşov a respins acţiunea formulată de reclamantul G.I., în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului S., având ca obiect constatarea aprobării tacite a cererii reclamantului de a construi conform certificatului de urbanism nr. 309/1 iunie 2006 şi obligarea la eliberarea autorizaţiei de construire.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul G.I.

La primul termen de judecată instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii recursului, raportat la prevederile art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 27/2003, pe care a pus-o în discuţia contradictorie a părţilor.

Atât recurentul, cât şi intimatul au fost de acord cu admiterea excepţie.

Curtea a reţinut următoarele:

Reclamantul a solicitat constatarea aprobării tacite a cererii sale de a construi în contradictoriu cu primarul Municipiului Săcele în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 27/2003.

Potrivit art. 11 din O.U.G. nr. 27/2003, instanţa analizează existenţa răspunsului autorităţii administraţiei publice şi împlinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţă şi pronunţă o hotărâre de respingere sau admitere a cererii. La alin. (3) se arată că hotărârile pronunţate în baza acestui act normativ se redactează în termen de 10 zile de la pronunţare şi sunt irevocabile. Se constată că inadmisibilitatea recursului este expres reglementată în materia procedurii constatării aprobării tacite, de art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 27/2003.

Recunoaşterea unor căi de atac, în alte situaţii decât cele prevăzute de lege, constituie o încălcare a principiului legalităţii al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor.

Ori, dacă potrivit art. 11 alin. (3) din OUG 27/2003 hotărârea pronunţată este irevocabilă, nu este admisibil recursul declarat împotriva unei astfel de hotărâri, întrucât legea nu prevede căi de atac împotriva sentinţei respective.

Curtea a admis excepţia invocată şi a respins recursul, ca inadmisibil.