Recurs. Dubla motivare a solutiei instantei de fond. Motiv de casare, potrivit art.304 pct.5 si 7 Cod Procedura civila. Acte ale autorităţilor publice


Solutionând cauza, Judecatoria Urziceni, prin sentinta civila nr.1244/06.10.2008 a respins-o, pastrând ca temeinic si legal procesul – verbal de contraventie atacat .

În argumentarea acestei solutii, instanta de fond a folosit o dubla motivare, în sensul ca, desi a constatat în urma rezolvarii unei exceptii, ca petenta este lipsita de calitate procesuala activa, a analizat cauza si pe fond, constatând cu aceasta ocazie ca plângerea formulata este neîntemeiata .

Procedând astfel, în primul rând instanta de fond a încalcat formele procedurale reglementate de art.105 raportat la art.137 Cod procedura civila, în sensul ca trebuia mai întâi sa rezolve exceptiile ridicate în cauza si numai daca acestea se dovedesc a fi nefondate putea trece la solutionarea cauzei pe fond. Nerespectând aceste dispozitii procedurale, instanta de fond a pronuntat o hotarâre nula, motivul de casare în aceasta situatie fiind cel reglementat de art.304 pct.5 Cod procedura civila .

Pe de alta parte, prima instanta, solutionând cauza atât pe exceptie cât si pe fond, face o dubla motivare, ceea ce împiedica exercitarea dreptului de control de catre instanta de recurs, toate acestea echivalând în acelasi timp si cu o nemotivare, situatie în raport de care solutia instantei de fond este casabila, potrivit motivului reglementat de art.304 pct.7 Cod procedura civila .

Pentru aceste considerente, în baza art.312 alin.1,2 si 3 Cod procedura civila raportat la art.304 pct.5 si 7 Cod procedura civila, recursul urmeaza a fi admis ca fondat, solutia Judecatoriei Urziceni casata, cauza urmând a fi trimisa spre rejudecare aceleiasi instante .