Reintegrarea în funcţia de consultant artistic la o instituţie teatrală. Natura juridică a acţiunii. Competenţă


Legea nr. 188/1999, Anexa 1 pct. 10 Legea nr. 554/2004, art. 18

Potrivit Anexei 1 pct 10 din Legea nr. 188/1999, doar funcţia de director general la instituţia teatrală reprezintă o funcţie publică, nu şi funcţia de consultant artistic. în speţă, în litigiu se află pretenţiile legate de reintegrarea în funcţia de consultant artistic şi nu în cea de director, astfel că cererea nu este de natură a atrage competenţa instanţei de administrativ, ci pe aceea a instanţei de dreptul muncii.

Decizia nr. 43/R din 21 februarie 2006 – B.C.

Tribunalul Covasna a respins excepţiile privind lipsa parcurgerii procedurii prealabile, a tardivităţii şi lipsa de calitate procesuală pasivă invocate şi a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamant pentru reintegrarea în funcţia de consultant artistic la teatru, plata drepturilor salariale şi rectificarea cărţii de muncă. în motivarea hotărârii s-a arătat că reintegrarea în funcţia de consultant artistic, gradul I, nu poate fi acceptată, nefacându-se dovada deţinerii funcţiei în temeiul unei convenţii valabile.

Recursul este fondat.

Potrivit anexei 1 pct. 10 din Legea nr. 188/1999, doar funcţia de director general la instituţia teatrală reprezintă o funcţie publică, nu şi funcţia de consultant artistic. în speţă, în litigiu se află pretenţiile legate de reintegrarea în funcţia de consultant artistic şi nu în cea de director, astfel că cererea nu este de natură a atrage competenţa instanţei de contencios administrativ, ci pe aceea a instanţei de dreptul muncii.

Pe de altă parte, prin cererea formulată reclamantul contestă nele-galitatea încetării de drept a raporturilor de muncă derivate din funcţia de consultant artistic. Un atare raport juridic nu poate fi considerat un raport de drept administrativ, chiar dacă angajatorul este o instituţie publică, ci un act de drept al muncii, de vreme ce contractul individual de muncă este cârmuit de Codul muncii, iar nu de legislaţia de drept administrativ. Concluzia se desprinde şi din prevederile art. 18 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora soluţiile instanţei de contencios administrativ vizează doar cazurile de anulare a actului administrativ şi plata daunelor morale sau materiale, fiind excluse astfel cererile de reintegrare în muncă, drepturile salariale şi rectificările carnetului de muncă ce sunt specifice jurisdicţiei muncii.

2. Căile extraordinare de atac