Respins contestatii, admis deschidere procedura insolventa Societăţi comerciale


SECTIA a II a CIVILA – DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA nr. 932/sindDosar nr. 97/62/2012

Sedinta publica din data de 18.04.2012

JUDECATOR SINDIC – S.O.

GREFIER – M. G.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii creditoarelor SC. Prefa SA Si A.J.O.F.M. de deschidere a procedurii insolventei SC P.R. SA .

La apelul nominal facut in Sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in Sedinta publica din data de 09.04.2012 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de Sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta pentru a se depune la dosar concluzii scrise a amanat pronuntarea la data de 12.04.2012 Si apoi la 18.04.2012.

JUDECATORUL SINDIC

Deliberand in cauza de fata constata urmatoarele:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.01.2012, sub nr. dosar 97/62/2012, creditoarea SC PREFA SA, in contradictoriu cu debitoarea SC P.R. SA, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoare, precum Si numirea ca administrator judiciar a I.D.I.SPRL.

In motivarea cererii creditoarea a aratat ca debitoarea are o datorie totala in cuantum de 8.158.986,16 lei, conform Contractelor de imprumut nr. 5404/25.07.2007 Si nr.5405/25.07.2007 Si a actelor aditionale la aceste contracte.

Tot creditoarea a aratat ca sumele de bani imprumutate au fost folosite de debitoare pentru majorarea capitalului social in vederea indeplinirii masurii din Conventia de monitorizare incheiata intre SC P.R. SA, SC R. SA si AVAS, iar banii au fost achitati prin mai multe ordine de plata care au fost evidentiate in contabilitatea societatii.

Mai arata creditoarea ca aceasta creanta este certa, lichida si exigibila, trecand mai mult de 90 de zile de la scadenta, iar pe calea executarii silite aceasta suma nu a putut fi recuperata.

In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 85/2006.

Prin contestatia formulata de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A.P. B. a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei ca fiind netemeinica si nelegala avand in vedere ca suma solicitata de creditoare nu este certa, lichida si exigibila, iar debitoarea nu se afla in incetare de plati.

Tot debitoarea a solicitat si constatarea nulitatii absolute a contractelor de imprumut si a actelor aditionale la aceste contracte, solicitare la care instanta a invocat exceptia inadmisibilitatii.

Mai arata debitoarea ca sumele pentru care se solicita deschiderea procedurii insolventei nu sunt consfintite printr-un titlu executoriu, respectiv o hotarare judecatoreasca irevocabila si prin urmare creanta nu este certa, lichida si exigibila.

A mai invocat debitoarea si exceptia prescriptie dreptului material la actiune privind suma de 3.000.000 lei, avand in vedere ca suma a fost virata la data de 18.12.2008, data de la care curge termenul de 3 ani si care s-a implinit inainte de introducerea prezentei actiuni.

Tot creditoarea a aratat ca nu se afla in incapacitate de plata, refuzul de plata datorandu-se faptului ca aceste sume de bani nu sunt datorate.

Au fost invocate in drept prevederile art. 33 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

Au fost invocate in drept prevederile art. 33 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

La data de 20.02.2012 a fost conexat la prezenta cauza Dosarul nr. 677/62/2012 prin care creditoarea A.J.P.O.F.M.BVa solicitat la randul ei deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoare.

In motivarea actiunii se arata ca debitoarea are o datorie totala in cuantum de 823.687,03 lei reprezentand plati compensatorii ajunse la scadenta acordate in baza OUG nr. 115/2003.

Tot creditoarea a aratat ca aceste sume sunt certe, lichide si exigibile, reprezentand cota de 8% din suma incasata din vanzarea de active, existand titluri executorii in acest sens.

In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr.85/2006.

Si impotriva acestei cereri de deschidere a procedurii insolventei debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B. a formulat contestatie solicitand respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei ca fiind netemeinica si nelegala avand in vedere ca suma solicitata de creditoare nu este certa, lichida si exigibila, iar debitoarea nu se afla in incetare de plati.

Tot debitoarea a solicitat si constatarea nulitatii absolute a deciziilor de impunere, a proceselor verbale de constatare, solicitare la care creditoarea a invocat exceptia inadmisibilitatii acestui petit prin intampinarea depusa la contestatie.

A mai aratat debitoarea ca acele sume despre care face vorbire creditoarea nu sunt datorate, motiv pentru care nu au fost achitate si nu se afla in incetare de plati.

Prin intampinarea depusa creditoarea A.J.P.O.F.M.BVa solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si a invocat exceptia inadmisibilitatii petitului nr. 2 al contestatiei.

In dovedire Si in aparare instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii certificate de pe certificate ORC, hotarari judecatoresti, procese verbale, borderouri, hotarari AGA, copii Monitor oficial,actiuni judecatoresti, facturi,.

Cererea creditoarei SC PREFA SA ca Si contestatiile formulate de debitoare au fost legal timbrate cu cate 120 lei taxa judiciara de timbru Si 0,3 lei timbru judiciar fiecare, cererea creditoarei A.J.P.O.F.M.BV fiind scutita de plata acestor taxe conform art. 17 din Legea nr. 146/1997.

Analizand actele Si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Debitoarea SC P.R. SA datoreaza creditoarei SC P. SA suma de 8.158.986,16 lei, conform Contractelor de imprumut nr. 5404/25.07.2007 Si nr. 5405/25.07.2007 Si a actelor aditionale la aceste contracte, precum si in baza altor contracte existente la dosarul cauzei,suma care este certa, lichida si exigibila, trecand mai mult de 90 de zile de la scadenta.

Aceiasi debitoare datoreaza si creditoarei A.J.P.O.F.M.BVsuma de 823.687,03 lei reprezentand plati compensatorii ajunse la scadenta acordate in baza OUG nr. 115/2003.

Si aceasta suma este certa, lichida si exigibila, trecand mai mult de 90 de zile de la scadenta.

Mai retine instanta ca la termenul din data de 09.04.2012 debitoarea SC P.R. SA a renuntat la petitul 2 al contestatiilor formulate impotriva cererilor de deschidere a procedurii insolventei formulate de creditoarele SC P. SA Si AJOFM, iar instanta a respins exceptia inadmisibilitatii petitului 2 al contestatiilor formulate de debitoarea SC Prefa SA, invocate de creditoarea AJOFM si instanta din oficiu, ca ramase fara obiect.

Referitor la exceptia prescriptie dreptului material la actiune privind suma de 3.000.000 lei, a cererii formulate de creditoarea SC P. SA, exceptie invocata de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A. P.B., instanta urmeaza sa o respinga pentru urmatoarele motive:

Astfel, potrivit art. 1 al. 1 din Decretul nr. 167/1958 dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege, iar conform art. 3 din acelasi act normativ, termenul prescriptiei este de 3 ani.

In cauza de fata suma de 3.000.000 lei acordata de SC P. SA debitoarei SC P.R. SA prin Contractul de imprumut nr. 10391/15.12.2008, a fost virata in contul acesteia la data de 18.12.2008.

Dar nu de la aceasta data incepe sa curga termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, ci de la data de 14.12.2009 aSa cum reiese din art. 2 din contract (data la care contractul isi produce efectele, respectiv data la care imprumutul trebuia sa fie restituit).

Prin urmare termenul de prescriptie se va implini la data de 14.12.2012.

Cum cererea de chemare a fost introdusa la data de 05.01.2012, instanta constata ca termenul de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 nu a fost depasit si pe cale de consecinta, in baza art. 137 C. pr. civ., raportat la art. 3 din Decretul nr. 167/1958, va respinge exceptia prescriptie dreptului material la actiune privind suma de 3.000.000 lei, a cererii formulate de creditoarea SC P. SA, exceptie invocata de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B., ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei instanta urmeaza sa respinga contestatiile formulate de debitoare Si pe cale de consecinta sa admita cererea formulata de creditoare, pentru deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B., pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, potrivit art. 3 pct. 6 din Lege nr. 85/2006, prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile, iar conform art. 3 pct. 12, cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului, este de 45.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat.

Prin urmare, una din conditiile cerute de lege pentru deschiderea procedurii insolventei este ca suma insumata datorata de debitoare fata de creditor sa fie de minim 45.000 lei.

In cauza de fata, asa cum a aratat, debitoarea datoreaza creditoarei SC P. suma de 8.158.986,16 lei, in conformitate cu mai multe contracte de imprumut prin care creditoarea a imprumutat debitoarea pentru majorarea capitalului social in vederea indeplinirii masurii din Conventia de monitorizare incheiata intre SC P.R. SA, SC R. SA si AVAS, suma care este certa, lichida si exigibila.

Nu se poate retine apararea debitoarei in sensul ca aceste contracte nu sunt valabile din moment ce banii au fost virati in contul debitoarei si au fost folositi de aceasta.

Nu este necesar in procedura de deschidere a procedurii insolventei ca titlurile executorii sa fie doar hotarari judecatoresti, ci orice fel de acte care sa consfinteasca existenta unei creante.

Cat timp contractele de imprumut nu au fost contestate de debitoare si nu s-a obtinut o hotarare judecatoreasca de desfiintare a lor, acestea exista si sunt avute in vedere de instanta de judecata

Instanta va respinge aparea debitoarei in sensul ca suma datorata nu este certa, lichida Si exigibila, avand in vedere ca aceasta suma este datorata in baza unor contracte necontestate in instanta.

In plus, debitoarea datoreaza si creditoarei A.J.P.O.F.M.BV suma de 823.687,03 lei reprezentand plati compensatorii ajunse la scadenta acordate in baza OUG nr. 115/2003.

Si aici au fost emise titluri executorii si decizii de impunere, acte care nu au fost contestate de debitoare in conditiile Legii nr. 554/2004.

Fiind acte necontestate in conditiile Legii nr. 554/2004, acestea nu trebuie sa mai faca obiectul analizei prezentei instante, titlurile executorii inscriindu-se la masa credala fara verificare conform art. 66 al. 1 din Legea nr. 85/2006.

Instanta mai retine ca debitoare nu a facut dovada ca nu este in stare de insolventa.

In plus,asa cum reiese din actele depuse la dosarul cauzei (f. 223-228-vol. 1), creditoarea nu are disponibilitati banesti pentru a face fata datoriilor curente pe care le are fata de creditori.

Ca este asa reiese si din faptul ca nu a mai efectuat nicio plata fata de creditoare.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 33 al. 4 Si 6, rap. la art. 3 pct. 6 Si art. 12 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestatiile formulate de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A.P. B. la cererile de deschidere a procedurii generale a insolventei formulate de creditoarele SC P. SA Si A.J.P.O.F.M.BVca neintemeiata si pe cale de consecinta va admite cererile formulate de creditoarele SC P. SA si A. J. P. O. F. D.M. B., pentru deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B., cu toate consecintele care decurg de aici.

Instanta va numi ca administrator judiciar provizoriu pe I.D.I.SPRL, in conditiile art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, conform solicitarii creditoarei SC P. SA.

Avand in vedere ca debitoarea a contestat starea de insolventa in care se afla iar contestatia a fost respinsa, nu ii mai sunt aplicabile dispozitiile art. 33 al. 6 din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care, instanta, in baza art. 47 al. 1 din Legea nr. 85/2006, va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-Si administra bunurile si de a dispune de acestea.

Fixeaza termen de judecata pentru continuarea procedurii in data de 03.09.2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia prescriptie dreptului material la actiune privind suma de 3.000.000 lei, a cererii formulate de creditoarea SC P. SA, exceptie invocata de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A. P.B., ca neintemeiata.

Respinge contestatiile formulate de debitoarea SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B. la cererile de deschidere a procedurii generale a insolventei formulate de creditoarele SC P. SA si A. J. P. O. F. D.M. B., ca neintemeiate.

Admite cererile formulate de creditoarele SC P. SA, cu sediul in B., str. P., nr. x, jud. B. si A. J. P. O. F. D. M. B., cu sediul in B., str. L., nr. 1A, jud. B., pentru deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B., cu sediul ales in B., str. Z., nr. x, jud. B..

In temeiul art. 33 alin 6 din Legea privind procedura insolventei,

Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC P.R. SA, prin reprezentant A. P. B., cu sediul ales in B., str. Z., nr. x, jud. B., numar de inregistrare in registrul comertului J08/291/2004, cod unic de inregistrare 16142605.

In temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolventei,

Numeste administrator judiciar provizoriu pe I.D.I.SPRL, care va indeplini atributiile prevazute de art. 20 din lege, cu o retributie provizorie de 3.000 lei Si onorariu de succes de 8% din valoarea fondurilor obtinute in beneficiul creditorilor.

In temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolventei,

Dispune administratorului judiciar notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comertului prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, in vederea efectuarii mentiunii in temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolventei,

Fixeaza termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta la 01.06.2012.

Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 22.06.2012.

Fixeaza termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la 03.09.2012 Si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 08.07.2012.

Fixeaza data Sedintei adunarii creditorilor la data de 27.06.2012 si convoaca creditorii debitorului.

Dispune trimiterea notificarilor catre toti creditorii, de catre administratorul judiciar.

In temeiul art. 36 din Legea privind procedura insolventei,

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

In temeiul art. 37 din Legea privind procedura insolventei,

Dispune comunicarea hotararii de administratorul judiciar catre instantele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat la registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi.

In temeiul art. 47 al. 1 din Legea privind procedura insolventei,

Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

In temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolventei,

Dispune deschiderea de catre debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. In caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre administratorul judiciar.

Fixeaza termen de judecata la 03.09.2012.

Definitiva.

Cu recurs in 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in Sedinta publica azi 18.04.2012.