Reţineri salariale aferente lunilor noiembrie si decembrie 2009 in temeiul Legii 329/2009 ,in cadrul IPJ Mehedinţi .Interpretare limita 15%. Legalitate. Indemnizaţii


A obligat pârâtii sa plateasca reclamantei despagubiri reprezentând cuantumul retinerilor salariale ce depasesc limita de 15,5% corespunzatoare perioadei 12.11.2009-31.12.2009, actualizat cu rata inflatiei de la data retinerii pâna la data platii efective.

Drepturile salariale ale reclamantului au fost diminuate însa asa cum rezulta din comunicarea IPJ Mehedinti, peste limita de 15,5% contrar dispozitiilor art.10 alin.1 rap. la alin. 4 din Legea nr. 329/2009.

Aceasta s-a datorat faptului ca nu s-a tinut seama de data intrarii în vigoare a legii nr.329/2009 respectiv 12 nov.2009 iar diminuarea cheltuielilor de personal a operat în modalitatea aleasa de pârâtul IPJ Mehedinti, retroactiv începând cu 1 nov.2009, contrar legii care nu retroactiveaza.

În aceste conditii diminuarea de maxim 15,5% din drepturi trebuia sa opereze în luna noiembrie doar corespunzator perioadei cuprinsa între data intrarii în vigoare a Legii 329/2009 si ultima zi a lunii noiembrie ceea ce nu este cazul în speta.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs IPJ Mehedinti si IGPR Bucuresti.

IGPR a invocat lipsa calitatii procesuale pasive .

IGP Mehedinti a invocat neteminicia sentintei recurate si gresita interpretare a dispozitiilor legale incidente.

Astfel, în ce priveste calitatea procesual pasiva a recurentelor I.G.P.R. si M.A.I., având în vedere ca reclamantul, functionar public cu statut special în cadrul IPJ Mehedinti nu are raporturi directe de serviciu cu aceste institutii, Curtea apreciaza ca în cauza nu exista identitate între persoana acestora si cei obligati în raportul juridic dedus judecatii.

Simplul fapt ca cele doua institutii sunt ordonatori principali respectiv, secundari de credite, desi le confera acestora obligatii legate de administrarea fondurilor si obtinerea creditelor bugetare pentru asigurarea fondurilor necesare platii drepturilor banesti catre salariatii ordonatorilor tertiari de credite, nu este de natura sa le confere acestora calitate procesuala pasiva în cauze având ca obiect plata drepturilor salariale catre functionari cu care nu se afla în raporturi de serviciu

Din adresa nr. 42876/25.05.2009 emisa de catre IPJ Mehedinti privind situatia drepturilor banesti pentru reclamanta rezulta ca recurenta a procedat la o diminuare a salariului brut pentru luna noiembrie cu 246 RON, reprezentând 18,24%, iar pe luna decembrie cu 185 RON reprezentând 13,68%.

Zilele libere au fost efectuate astfel cum rezulta din evidentele foilor colective de prezenta si ale planificarii zilelor libere fara plata, astfel: planificarea personalului din subordine pentru efectuarea zilelor libere fara plata pe luna noiembrie 2009; situatia privind activitatea desfasurata de personalul de serviciu în conditii grele pe luna noiembrie 2009; foaia colectiva de prezenta pe luna noiembrie 2009; planificarea personalului din subordine pentru efectuarea zilelor libere fara plata pe luna decembrie 2009; situatia privind activitatea desfasurata de personalul de serviciu în conditii grele pe luna decembrie 2009.

Conform Ordinului nr. 269/12.11.2009 privind instituirea unor masuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul MAI s-a dispus efectuarea a 4 zile lucratoare libere fara plata pentru functia publica pe luna noiembrie si 3 zile pentru luna decembrie.

Ordinul MAI a fost emis în baza Legii nr. 329/2009 si nu a fost contestat de catre reclamant. În plus, reclamantul si-a exprimat acordul implicit prin efectuarea concediului fara plata în consens cu planificarile întocmite în scopul asigurarii continuitatii serviciilor de interes public.

Conform art. 10 alin. 1 din Legea nr. 329/2009 în vederea încadrarii în constrângerile bugetare determinate de situatia de criza economica, în perioada octombrie – decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:

a) sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pâna la 10 zile lucratoare;

b) sa reduca programul de lucru;

c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);

d) alta masura cu efect echivalent.

Potrivit adresei nr. 302128/2009 întocmita de MFP se apreciaza ca reducerea de 15,5% se aplica la tabelul cheltuielilor aferente drepturilor de natura salariala cuvenite angajatului pentru fiecare din lunile noiembrie si decembrie 2009, calculate pentru timpul integral de munca.

Din interpretarea coroborata a dispozitiilor legale si a precizarilor suplimentare formulate de catre MF prin adresa mentionata rezulta ca suma stabilita prin sintagma

” medie de 15,5%” vizeaza procentul de reducere a cheltuielilor totale ale fiecarui ordonator de credite, respectiv autoritatii si institutiei publice astfel cum sunt specificate în art. 10 alin. 1 din lege.

Cu alte cuvinte, legea nu impune imperativ o limita maxima de reducere a salariului brut de 15,5% pentru fiecare salariat, ci se refera la o reducere în medie cu 15,5% a cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite.

Limita de diminuare a salariului brut pentru fiecare salariat este determinata prin fixarea numarului maxim de zile libere fara plata ce pot fi acordate în ipoteza prevazuta de art. 10 alin. 4 din Legea nr. 329/2009 si în ipoteza prevazuta de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 329/2009, in functie de acordul salariatului ori lipsa acestui acord.

În consecinta, criticile reclamantei referitoare la procentul de diminuare salariala lunare nu sunt întemeiate, instanta de fond interpretând si aplicând eronat dispozitiile legale incidente.

De asemenea, în mod gresit a retinut instanta de fond ca legea s-ar fi aplicat retroactiv, zilele libere fara plata fiind acordate ulterior datei de 12 noiembrie 2009, data intrarii în vigoare a legii.

În raport de aceste considerente, întrucât criticile recurentilor sunt fondate, în temeiul dispozitiilor art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, Curtea va admite recursurile declarate de pârâti , va modifica în tot sentinta, în sensul ca va respinge actiunea.