Semnificaţia procedurilor ce se desfăşoară la nivelul instituţiei publice abilitate să primească, să înregistreze şi să soluţioneze cererile-tip de acordare de fonduri publice, în raport cu dreptul comunitar. Limitele în care instanţa de contencios admini


Rezolvarea cererilor de acordare de fonduri publice, în vederea susţinerii activităţilor curente de producţie, la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene, reprezintă doar o etapă premergătoare din cadrul procedurii de aplicare a Legii nr. 150/2003. Faptul abrogării acestui act normativ, prin Legea nr. 281/2010, nu îndreptăţeşte instanţa de contencios administrative să se substituie autorităţii emitente a actului de respinge a dosarului de acordare a sprijinului financiar, act a cărui anulare se solicită în mod expres, adăugând la motivele pentru care cererea a fost respinsă, cu atât mai mult cu cât acest demers s-a făcut fără a se pune în discuţia părţilor chestiunea compatibilităţii normei interne cu dreptul comunitar şi fără a se ţine seama că decizia de acordare a subvenţiilor este, conform legii, atributul Guvernului României şi nu al direcţiilor pentru agricultură judeţene.

Temei de drept: Legea nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producţie

Decizia nr. 660/CA/12 septembrie 2011