Semnificaţia şi urmările parcurgerii căii administrative de atac pentru stabilirea cadrului procesual de soluţionare a acţiunii ce vizează anularea efectelor unui act administrativ-fiscal, asupra căruia organul investit cu soluţionarea contestaţiei s-a pr


Temei legal: O.G. nr. 92/2003

Formularea unei contestaţii ce vizează în mod real legalitatea operaţiunilor de calculare şi încasare a taxei de poluare pentru autovehicule, şi soluţionarea acesteia în forma şi în condiţiile prevăzute de Titlul IX din Codul de procedură fiscală, obligă instanţa să soluţioneze cererea de restituire a menţionatei taxe din perspectiva creată prin urmarea căii administrative de atac, chiar şi în cazul în care persoana care a formulat cererea de chemare în judecată nu a solicitat, în mod explicit în faza iniţială, verificarea legalităţii actului administrativ ce a dat naştere obligaţiei fiscale.

Parcurgerea procedurii administrative şi finalizarea acesteia în condiţiile prevăzute de Titlul IX din O.G. nr. 92/2003 obligă instanţa să recunoască organului administrativ, care a soluţionat contestaţia, prin emiterea unei decizii, calitatea procesuală în cauza în care acesta a fost chemat în judecată, chiar dacă pentru alte motive, dezînvestirea instanţei într-un alt mod decât prin dispozitivul hotărârii pronunţate trebuind a fi considerată nelegală.

Decizia civilă nr. 475/C.A. din 16 mai 2011