Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Suspendare a judecăţii


CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

a se raspunde la urmatoarele întrebari preliminare privind interpretarea art.110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex-art.90 din Tratatul privind Înfiintare a Comunitatii Europene –TCE); o decizie în acest sens este utila solutionarii cauzei interne ce face obiectul dosarului 2957/86/2010 aflat pe rolul Tribunalului Suceava.

1.Articolul 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex- art. 90 din Tratatul privind Înfiintarea Comunitatii Europene) primul paragraf, în temeiul caruia niciun stat membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele ce se aplica direct sau indirect produselor nationale similare, trebuie interpretat in sensul ca interzice unui stat membru instituirea unei taxe prezentând caracteristicile taxei de poluare reglementate prin Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, taxa impusa cu ocazia primei înmatriculari în România a autoturismelor de ocazie importate si care anterior au fost înmatriculate în alte state membre în conditiile în care autoturismele de ocazie înmatriculate în România nu sunt supuse unei asemenea taxe în cazul in care fac obiectul unor tranzactii si sunt reînmatriculate?

2.Articolul 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex- art. 90 din Tratatul privind Înfiintarea Comunitatii Europene)) al doilea paragraf , al carui scop este eliminarea elementelor de natura sa protejeze piata nationala si sa încalce principiile concurentiale, interzice instituirea unei taxe de poluare pentru autoturisme, taxa care este impusa cu ocazia primei înmatriculari în România a autoturismelor de ocazie importate si care anterior au fost înmatriculate în alte state membre, retinându-se ca prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 sunt exceptate de la obligatia de plata a taxei de poluare „ autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 mc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaza pentru prima data in România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv” respectiv categoria de autoturisme care corespunde caracteristicilor tehnice ale autoturismelor produse in România favorizându-se astfel sectorul national de productie de autoturisme?

Obiectul litigiului. Fapte relevante.

1. La data de 15.03.2010 pe rolul Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de administrativ si fiscala, ca instanta de fond, a fost înregistrata cererea formulata în prima instanta de reclamanta S. A. E., acesta solicitând obligarea pârâtelor DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA -ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA si ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU sa îi restituie suma de 2384 lei achitata de ea ca si taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, actualizata cu dobânda legala in materie fiscala calculata conform art. 124 alin. 2 si art. 120 alin 7 din codul de procedura fiscala, de la data încasarii si pâna la data restituirii efective.

2. Se motiveaza în cererea de chemare în judecata ca În cursul anului 2008 reclamanta si-a cumparat un autovehicul second- hand din Germania, marca BMW 346L, fabricat în anul 1999, iar pentru a-l înmatricula in România a fost obligat la plata unei taxe de poluare in cuantum de 2.384 lei, conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008 privind instituirea unei taxe de poluare pentru autovehicule. Reclamanta considera ca aceasta taxa este discriminatorie si contrara legislatiei comunitare încalcându-se art. 90 paragraful 1 din Tratatul privind Înfiintarea Comunitatii Europene ( actualul art. 110 paragraful 1 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene).

3.S-au atasat la dosarul cauzei: „contractul de vânzare-cumparare pentru un vehicul folosit” în limba româna, contract de vânzare –cumparare în limba germana si tradus în limba româna „cartea de identitate” a autoturismului în limba germana si tradus în limba româna, „certificatul de autenticitate” întocmit de Registrul Auto Român, „cartea de identitate a vehiculului” eliberata de Inspectoratul de Politie D.R.P.C.I.V. Suceava, „ decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule” întocmita de pârâta Administratia Finantelor Publice Suceava, „ notificarea” adresata de reclamanta Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava – Administratia Finantelor Publice Suceava, raspunsul la aceasta notificare.

4. Asupra situatiei de fapt, Tribunalul retine ca numitul C.P., la data de 06.08.2010, a achizitionat un autoturism din Germania pe care, la data de 13.08.2010, fara a-l înmatricula în România, l-a revândut reclamantei S. A. E.. Aceasta pentru a-l înmatricula în România a fost nevoita sa achite o taxa de poluare în cuantum de 2.384 lei, taxa calculata de autoritatea fiscala competenta, în speta Administratia Finantelor Publice Suceava, si încasata într-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu. Reclamanta a înmatriculat autoturismul la data de 10.09.2008, taxa de poluare fiind calculata conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, in forma initiala. Tribunalul retine ca trebuie analizata taxa de poluare contestata de reclamanta în conformitate cu principiile legislatiei comunitare.

Reproducerea dispozitiilor nationale susceptibile a fi aplicabile

si identificarea jurisprudentei relevante în speta supusa judecatii

5.Legea nationala aplicabila în cauza este Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 327 din la data de 25 aprilie 2008 si intrata in vigoare la data de 1 iulie 2008.

6. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a abrogat art. 214ą – 214ł din Codul fiscal, referitoare la taxa de prima înmatriculare.

7. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata pentru prima data prin Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa de poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008 si care a intrat in vigoare la data de 8 decembrie 2008.

8. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata din nou prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 din data de 11 decembrie si a intrat in vigoare la aceeasi data. Prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 a fost abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 208/2008.

9. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata a treia oara prin Ordonanta de Urgenta nr. 7/2009 publicata si intrata în vigoare la data de 19 februarie 2009.

10. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost modificata a patra oara prin art. 35 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 761 din 9 noiembrie si intrata în vigoare la data de 12 noiembrie 2009.

11. Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 a fost din nou modificata – a cincia oara – prin Ordonanta de Urgenta nr. 117/2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 30 decembrie 2009,

pentru punerea de acord a Ordonantei de Urgenta nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule cu prevederile art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, intrat în vigoare în decembrie 2009 (Tratatul de la Lisabona).

Redam mai jos continutul dispozitiile legale relevante:

Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 -Preambul

„ În scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru îmbunatatirea calitatii aerului si pentru încadrarea în valorile limita prevazute de legislatia comunitara în acest domeniu,

tinând cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene,”

ART. 4 din Ordonanta de Urgenta nr.50/2008, forma initiala

„ Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România;

b) la repunerea în circulatie a unui autovehicul dupa încetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.”

ART. 5 din Ordonanta de Urgenta nr.50/2008, forma initiala

„(1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.

:

:

(4) Taxa se plateste de catre contribuabil într-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.”

ART. 6 din Ordonanta de Urgenta nr.50/2008, forma initiala

„ (1) Suma de plata reprezentând taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute în anexele nr. 1 – 4, dupa cum urmeaza:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevazute în anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevazute în anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta în coloana 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

Suma de plata = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 – E),

— — ———

100 100 100

unde:

unde:

A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata în grame/km;

B = taxa specifica, exprimata în euro/1 gram CO2, prevazuta în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrica);

C = cilindree (capacitatea cilindrica);

D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta în coloana 3 din anexa nr. 2;

D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevazuta în coloana 2 din anexa nr. 4;

E = cota de reducere a taxei, prevazuta în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor;

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:

Suma de plata = C x D x (100 – E),

———

100

c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislatia comunitara nu prevede masurarea emisiilor de CO2;

d) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria N1;

e) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, pentru care taxa specifica pe cilindree este prevazuta în coloana 2 din anexa nr. 3.

(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislatia comunitara, aceste elemente se determina pe baza masuratorilor realizate de Regia Autonoma “Registrul Auto Român”, la cererea si pe cheltuiala contribuabilului.

(3) Cota fixa de reducere prevazuta în anexa nr. 4 este stabilita în functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fata de cota fixa, în functie de abaterile de la situatia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza în functie de data primei înmatriculari a acestuia.

(5) Atunci când persoana care solicita înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculari a autovehiculului, taxa se calculeaza pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pâna la o luna.

ANEXA 1 din Ordonanta de Urgenta nr.50/2008, forma initiala

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

____________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Emisia de dioxid de carbon | Nivelul taxei |

| tipul autovehiculului | – grame CO2/km – | specifice |

| din categoria M_1 | | – euro/1 gram CO2 – |

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

|_________________________|____________________________|_____________________|

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 2 | 3 |

| Hibride, electrice | – | 0 |

| Hibride, electrice | – | 0 |

| Euro 5 si Euro 6 | – | 0 |

| Euro 5 si Euro 6 | – | 0 |

| Euro 4, Euro 3 | = 120 | 0 |

| Euro 4, Euro 3 | = 120 | 0 |

| | 121 – 150 | 1,0 |

| | 151 – 180 | 2,0 |

| | 181 – 210 | 4,0 |

| | 211 – 240 | 8,0 |

| | 241 – 270 | 12,0 |

| | >/= 271 | 16,0 |

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

– directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

– directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

ANEXA 2

ANEXA 2

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

___________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Cilindree | Nivelul taxei |

| tipul autovehiculului | Capacitatea cilindrica | specifice |

| din categoriile | – cmc – | – euro/1 cmc – |

| M_1 si N_1 | | |

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

|_________________________|________________________|________________|

| Hibride, electrice | | 0 |

| Hibride, electrice | | 0 |

| Euro 5 si Euro 6 | | *2) |

| Euro 4 | = 1400 | 0,40 |

| | 1401 – 1600 | 0,60 |

| | 1601 – 2000 | 0,80 |

| | 2001 – 2500 | 1,20 |

| | 2501 – 3000 | 1,60 |

| | > 3000 | 2,00 |

| Euro 3 | = 1400 | 1,30 |

| | 1401 – 1600 | 2,00 |

| | 1601 – 2000 | 2,60 |

| | 2001 – 2500 | 3,80 |

| | 2501 – 3000 | 5,00 |

| | > 3000 | 6,00 |

| Euro 2 | = 1400 | 3,40 |

| | 1401 – 1600 | 5,20 |

| | 1601 – 2000 | 6,60 |

| | 2001 – 2500 | 10,00 |

| | 2501 – 3000 | 14,00 |

| | > 3000 | 16,00 |

| Euro 1 | = 1400 | 7,00 |

| | 1401 – 1600 | 11,00 |

| | 1601 – 2000 | 14,00 |

| | 2001 – 2500 | 20,00 |

| | 2501 – 3000 | 28,00 |

| | > 3000 | 32,00 |

| Non-Euro | = 1400 | 21,00 |

| | 1401 – 1600 | 33,00 |

| | 1601 – 2000 | 42,00 |

| | 2001 – 2500 | 60,00 |

| | 2501 – 3000 | 84,00 |

| | > 3000 | 96,00 |

– Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;

– Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;

– directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;

– directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;

– directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

– directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina si se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.

*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina si se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.

ANEXA 3

ANEXA 3

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3

_____________________________________________________________

|Norma de poluare a autovehiculului*1)|Nivelul taxei specifice|

| | – euro/1 cmc – |

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

|_____________________________________|_______________________|

| 1 | 2 |

| 1 | 2 |

| 1 | 2 |

| Euro V*2) | 0,03 |

| Euro IV | 0,1 |

| Euro III | 0,3 |

| Euro II | 1 |

| Euro I | 3 |

| Non-Euro | 9 |

– directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

– directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

– directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;

– directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;

– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

*2) Acest regim se aplica cu conditia de a nu se depasi limita costurilor aditionale aferente normei de poluare Euro V si pâna când aceasta norma va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.

*2) Acest regim se aplica cu conditia de a nu se depasi limita costurilor aditionale aferente normei de poluare Euro V si pâna când aceasta norma va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.

ANEXA 4

Grila privind cotele de reducere a taxei

_______________________________________________

| Vechimea autovehiculului | Cota de reducere |

| | – % – |

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

|____________________________|__________________|

| nou | 0 |

| = 1 luna | 3 |

| > 1 luna – 3 luni inclusiv | 5 |

| > 3 luni – 6 luni inclusiv | 8 |

| > 6 luni – 9 luni inclusiv | 10 |

| > 9 luni – 1 an inclusiv | 13 |

| > 1 an – 2 ani inclusiv | 21 |

| > 2 ani – 3 ani inclusiv | 28 |

| > 3 ani – 4 ani inclusiv | 33 |

| > 4 ani – 5 ani inclusiv | 38 |

| > 5 ani – 6 ani inclusiv | 43 |

| > 6 ani – 7 ani inclusiv | 49 |

| > 7 ani – 8 ani inclusiv | 55 |

| > 8 ani – 9 ani inclusiv | 61 |

| > 9 ani – 10 ani inclusiv | 66 |

| > 10 ani – 11 ani inclusiv | 73 |

| > 11 ani – 12 ani inclusiv | 79 |

| > 12 ani – 13 ani inclusiv | 84 |

| > 13 ani – 14 ani inclusiv | 89 |

| peste 14 ani | 90 |

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208 din 4 decembrie 2008

pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

Preambul (…) Guvernul României se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de în economia româneasca, iar la un loc de munca în industria constructoare sunt patru locuri de munca în industria furnizoare,

ART. I

ART. I

Anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta ordonanta de urgenta.

ART. II

ART. II

Autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cm^3 si care se înmatriculeaza pentru prima data în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.

ART. III

Prevederile art. II se aplica pâna la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Emisia de dioxid de carbon| Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului | – grame CO2/km – | – euro/1 gram CO2 – |

| din categoria M1 | | |

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 121 – 150 | 1,5 |

| | 151 – 180 | 3,0 |

| | 181 – 210 | 6,0 |

| | 211 – 240 | 12,0 |

| | 241 – 270 | 18,0 |

| | >/= 271 | 24,0 |

Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008

| Norma de poluare*1) sau | Cilindree | Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului | Capacitatea cilindrica | – euro/1 cmc – |

| din categoriile M1 si N1| – cmc – | |

| Euro 5 si Euro 6 | | -*2) |

| Euro 4 | = 1.400 | 0,60 |

| | 1.401 – 1.600 | 0,90 |

| | 1.601 – 2.000 | 1,20 |

| | 2.001 – 2.500 | 1,80 |

| | 2.501 – 3.000 | 2,40 |

| | > 3.000 | 3,00 |

| Euro 3 | = 1.400 | 1,95 |

| | 1.401 – 1.600 | 3,00 |

| | 1.601 – 2.000 | 3,90 |

| | 2.001 – 2.500 | 5,70 |

| | 2.501 – 3.000 | 7,50 |

| | > 3.000 | 9,00 |

| Euro 2 | = 1.400 | 5,10 |

| | 1.401 – 1.600 | 7,80 |

| | 1.601 – 2.000 | 9,90 |

| | 2.001 – 2.500 | 15,00 |

| | 2.501 – 3.000 | 21,00 |

| | > 3.000 | 24,00 |

| Euro 1 | = 1.400 | 10,50 |

| | 1.401 – 1.600 | 16,50 |

| | 1.601 – 2.000 | 21,00 |

| | 2.001 – 2.500 | 30,00 |

| | 2.501 – 3.000 | 42,00 |

| | > 3.000 | 48,00 |

| Non-Euro | = 1.400 | 31,50 |

| | 1.401 – 1.600 | 49,50 |

| | 1.601 – 2.000 | 63,00 |

| | 2.001 – 2.500 | 90,00 |

| | 2.501 – 3.000 | 126,00 |

| | > 3.000 | 144,00 |

(Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008)

______________________________________________

| Norma de poluare a | Nivelul taxei specifice |

| autovehiculului*1) | – euro/1 cmc – |

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

|____________________|_________________________|

| Euro V*2) | 0,09 |

| Euro IV | 0,3 |

| Euro III | 0,9 |

| Euro II | 3,0 |

| Euro I | 9,0 |

| Non-Euro | 27,0 |

*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 218 din 10 decembrie 2008

privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abroga.

Anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

ART. III*)

(1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaza pentru prima data în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.

(2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima data în afara Uniunii Europene si care se înmatriculeaza în România, li se aplica taxele prevazute în anexele nr. 1 si 2.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 117 din 29 decembrie 2009

pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

ARTICOL UNIC

(1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4, a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cm^3, precum si autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima data într-un stat membru al Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv, beneficiaza de exceptarea de la plata taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în conditiile în care acestea se înmatriculeaza pentru prima data în România în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

12. Jurisprudenta la nivelul Tribunalului Suceava si a Curtii de Apel Suceava ( instanta de control judiciar), în speta supusa judecatii, este constanta în sensul respingerii acestor cereri, statuându-se ca reglementarea taxei de poluare este conforma cu legislatia comunitara.

Dispozitiile comunitare relevante în speta supusa judecatii

13. Consideram ca în speta sunt aplicabile dispozitiile articolului 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex –art.90 din Tratatul privind Înfiintarea Comunitatii Europene), conform caruia:

(1) “Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect produselor nationale similare.

(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.”

Motivele ce au determinat instanta nationala sa puna problema interpretarii dispozitiilor Tratatului privind si legatura dintre dispozitiile comunitare si cele nationale aplicabile.

14. Dat fiind faptul ca responsabilitatea aplicarii dreptului comunitar revine, judecatorilor nationali, (care sunt judecatori „comunitari de drept comun”), am considerat ca este necesar a se raspunde la prezentele întrebari, de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, deoarece, dispozitiile nationale (Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 cu modificarile si completarile ulterioare) ce reglementeaza taxa de poluare obligatoriu a fi achitata cu ocazia primei înmatriculari în România a autoturismelor de ocazie importate si care anterior au fost înmatriculate in alte state membre, exceptate fiind autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 mc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaza pentru prima data in România sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv, par a constitui o încalcare a principiilor nediscriminarii si de evitare a dublei impozitari. Taxa de poluare ce trebuie achitata doar pentru autoturismele de ocazie importate pare a prezenta un caracter discriminatoriu si protectionist si implicit o încalcare a prevederilor Tratatului .

15. Norma nationala intrând în conflict cu norma comunitara si anume cu articolul 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex- art. 90 din Tratatul de Înfiintare a Comunitatii Europene), apare util a adresa (prin aceasta formula „de colaborare”) întrebarile catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, pentru interpretarea dispozitiilor acestui articol din Tratat pentru ca pe baza acestei interpretari, sa se poata continua judecarea litigiului aflat pe rolul Tribunalului Suceava, adoptând o solutie care sa corespunda raspunsului primit de la Curte.

16. Dispozitia Tratatului de Functionare a Uniunii Europene (ce constituie legislatia primara) garanteaza neutralitatea deplina a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele ce se afla deja pe piata interna si a produselor din import, în timp ce legislatia nationala in materia taxei de poluare pare a nu fi compatibila cu art. 110 din Tratat Functionare a Uniunii Europene.

Argumentele pertinente ale partilor

17. Reclamanta S. A. E. a adresat instantei nationale cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

18.Ea sustine ca pentru înmatricularea in România a autoturismului achizitionat si înmatriculat deja in Germania a fost obligata la plata unei taxe de poluare calculata conform dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, in forma initiala.

19.Reclamanta apreciaza ca aceasta taxa de poluare este discriminatorie si ca ea încalca dispozitiile art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex- articolul 90 din TCE).

20.a exista între autoturismele de ocazie aduse din import si care trebuie înmatriculate in România si, implicit, pentru care trebuie sa se achite taxa de poluare si autoturismele de ocazie, existente deja in România, care, daca fac obiectul unor tranzactii, nu sunt supuse taxei de poluare pentru reînmatriculare.

21.Criteriul primei înmatriculari in România prevazut in art. 4 lit. a Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 nu este unul obiectiv raportat la scopul declarat al instituirii taxei de poluare prin aplicarea principiului „ poluatorul plateste”.

22.Reclamanta mai arata ca la stabilirea cuantumului taxei de poluare legiuitorul nu a avut in vedere deprecierea reala a autoturismului. Dimpotriva, taxa de poluare aplicata unui autoturism nou este mai mica decât taxa aplicata aceluiasi autovehicul daca ar fi înmatriculat in stare veche.

23.Prin modificari legislative, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008, au fost exceptate de la plata taxei de poluare numai autoturismele noi ce prezentau anumite caracteristici tehnice si anume „autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 mc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaza pentru prima data in România sau în alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv”.

24.Or, Curtea de Justitie a stabilit in cauzele CEJ Nunes Tadeu, C- 345/93, Comisia /Danemarca, C-47/88 si Comisia/Republica Elena, C-37595 ca „ taxa de inmatriculare platita pentru un vehicul nou face parte din valoarea de piata a acestuia, statele membre având astfel obligatia de a tine seama de deprecierea reala a vehiculului atunci când calculeaza respectiva taxa.”

25.În concluzie, taxa de poluare trebuie sa scada pe masura ce autovehiculul are o valoare de circulatie mai redusa.

26.Legislatia din România în aceasta materie a încalcat reglementarea comunitara, dispunând tocmai contrariul.

27.Reclamanta mai arata ca efectele scutirii de la plata taxei de poluare trebuie raportate la preambulul Ordonantei de Urgenta nr. 218/2008 potrivit caruia” Guvernul României se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca în economia româneasca, iar la un loc de munca în industria constructoare sunt 4 locuri de munca în industria furnizoare” si la faptul ca totalitatea autoturismelor produse în România la nivelul anului 2009 de catre singurul producator român de autovehicule prezinta caracteristicile tehnice ca le exclud de la obligatia achitarii taxei de poluare.

28.În concluzie, taxa de poluare asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 si Ordonanta de Urgenta nr. 117/2009 are un caracter indirect discriminatoriu, protejând produsele nationale similare, respectiv productia interna de masini.

29.Este înfrânta astfel neutralitatea taxei de poluare, iar art. 110 din TFUE ( ex-art. 90 TCE) garanteaza tocmai „ neutralitatea deplina a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import”( Hotarârea din 20 septembrie 2007, Comisia/Grecia, C-74/06 Rep.).

30.Pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Suceava – Administratia Finantelor Publice Suceava a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii de sesizare a C.E.J. , întrucât judecarea cauzei în fond nu depinde în mod decisiv de interpretarea legilor comunitare. Pârâta Administratia Fondului pentru Mediu nu s-a prezentat la niciun termen de judecata si nici nu au raspuns solicitarii instantei de a-si prezenta punctul de vedere relativ la incidenta dispozitiilor art.110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene si de a propune eventuale întrebari preliminare ce ar putea fi adresate C.E.J. pentru interpretarea acestor dispozitii.

31.Pârâta Administratia Fondului pentru Mediu a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea pe fond a cererii reclamantului motivat de faptul ca reclamanta nu a produs probe din care sa rezulte fara dubiu ca taxa de poluare asa cum este reglementata de legislatia nationala si la plata careia a fost obligat este superioara taxelor din statul din care el si-a achizitionat autoturismul, respectiv Germania.

Opinia instantei nationale privitoare la interpretarea dispozitiilor art.110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex – art. 90 din Tratatul privind Înfiintare a Comunitatii Europene)

32.Instanta nationala a considerat oportuna sesizarea Curtii de Justitie cu procedura întrebarilor preliminare.

33.Scopul acestei reglementari, declarat în mod constant în jurisprudenta Curtii de Justitie, este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor între statele membre în conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de protectie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care discrimineaza produsele provenite din alte state membre.

34.Art. 110 paragraful 1 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene este încalcat atunci când taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii care conduc, chiar daca numai în anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare în cazul produselor importate. Impozitarea poate fi discriminatorie în mod indirect, datorita efectelor pe care le produce.

35.Statele membre pot prevedea taxarea diferentiata a unor produse similare, dar cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii obiective si sa nu aiba drept efect protejarea productiei nationale.

36.Fata de aceasta interpretare, la prima întrebare trebuie sa se raspunda ca art. 110 par. 1 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene ( ex – art. 90 din Tratatul privind Înfiintare a Comunitatii Europene) se opune unui impozit aplicat autoturismelor de ocazie importate din alte state membre si înmatriculate în aceste state atunci când acestea urmeaza sa fie înmatriculate în România în situatia în care pentru vehiculele de ocazie înmatriculate anterior ( înainte de 1 iulie 2008) în România nu se percepe un astfel de impozit în caz de revânzare.

37.Cu privire la a doua întrebare, Tribunalul Suceava considera ca dispozitiile din Ordonanta de Urgenta nr. 218/2008 si din Ordonanta de Urgenta nr. 117/2009 prin care sunt exceptate de la obligatia de plata a taxei de poluare „ autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 mc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaza pentru prima data in România sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009 inclusiv” protejeaza industria nationala a automobilelor noi si piata interna a autoturismelor de ocazie.