Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor


Sentinta civila nr. 1402Sedintapublica din data de 07 mai 2009

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 324/189 din 29.01.2009, reclamanta Comisia com., jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a chemat in judecata paratii B T si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 14523/8.01.2008, eliberat titularului B T, nulitate care priveste suprafata de 1.180 m.p. teren ce constituie tarlaua 157, parcela 754/3, situata in intravilanul satului/com., jud. V.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca suprafata de 1.180 m.p. teren ce constituie tarlaua 157, parcela 754/3, situata in intravilanul satului/com., jud. V, a fost inscrisa eronat in titlul de proprietate nr. 14523/8.01.2008, deoarece este aferenta Caminului cultural si Gradinitei de copii din satul, pe acest teren fiind amplasate urmatoarele obiective de interes public: alee de acces betonata intre Caminul cultural si gradinita, grup sanitar cu 2 cabine, din zidarie de caramida, loc de joaca pentru copii, pe care este amplasat un tobogan, stalpi de iluminat public. Pe terenul mentionat se realizeaza legatura dintre Caminul cultural si gradinita si este strict necesar pentru buna functionare a acestor doua institutii.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, in copie titlul de proprietate nr. 14523/8.01.2008, inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 633 bis din 27.08.2002, adresa nr. 6334/22.12.2008, procesul-verbal din 30.03.2007 intocmit de Consiliul Local al com. si a folosit proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Paratul B T a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, deoarece, anterior emiterii titlului de proprietate nr. 14523/8.01.2008, terenul in cauza a fost scos din domeniul public al comunei si a fost trecut la dispozitia Comisiei de fond funciar pentru a fi retrocedat.

Paratul B T a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand copia incheierii din data de 13.01.2009, pronuntata in dosarul civ. nr. 25/189/2004 al Judecatoriei Barlad si proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a formulat intampinare.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 633 bis din 27.08.2002, intre bunurile care apartin domeniului public al comunei sunt enumerate Gradinita, cu o suprafata de 795 m.p. teren aferent din tarlaua 157, si Caminul cultural, cu o suprafata de 1920 m.p. teren aferent din tarlaua 157.

Prin procesul-verbal incheiat la data de 30.03.2007 de catre Consiliul Local al comunei, s-a hotarat trecerea suprafetei de 1.000 m.p. teren situata in intravilanul satului, din punctul Camin Cultural, din domeniul public, in domeniul privat al comunei, in vederea restituirii ei catre fostul proprietar (B T).In procesul-verbal mentionat, s-a mai consemnat ca B T a promis ca, daca i se va elibera un titlu de proprietate pentru terenul in cauza, el va vinde acest teren Primariei cu pretul de 250-300 milioane lei vechi.

In aceste conditii, prin titlul de proprietate nr. 14523/8.01.2008, s-a reconstituit titularului B T dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 7821 m.p. teren, situata pe raza satului/com., jud. V. In aceasta suprafata, este inclusa si suprafata de 1.180 m.p. teren, ce constituie tarlaua 157, parcela 754/3, situata in intravilan si avand vecinatatile: N- PM; E- Cc; S- DS; V- G.

Dupa eliberarea titlului de proprietate, prin adresa nr. 1682/14.04.2008, Consiliul Local com. a propus paratului B T ca acesta sa ii vanda terenul situat intre Caminul Cultural si Gradinita de copii. Aceasta propunere a Consiliului Local nu a fost insa acceptata de catre B T.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare.

Astfel, a fost intocmit raportul de expertiza th. judiciara topografica de catre expertul CC depus la dosarul cauzei la data de 15.04.2009, prin care s-au stabilit urmatoarele:

– suprafata de 1.180 m.p. teren, ce constituie tarlaua 157, parcela 754/3, PM, MM; E- Cc; S- drum satesc (alee din pavele); V- Gradinita de copii; real masurata, aceasta suprafata de teren este de 1.081,34 m.p., adica cu 98,66 m.p. mai putin decat s-a inscris in titlul de proprietate. Terenul mentionat a fost individualizat prin pct. 1-2-3-4-5-1 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

– la data de 8.01.2008 (data emiterii titlului de proprietate nr. 14523), pe suprafata de 1.180 m.p. teren se aflau amplasate urmatoarele: o constructie permanenta din caramida cu placa de beton reprezentand o toaleta de curte (WC), cu dimensiunile 3,74/3,4 m; un loc de joaca pentru copii, constand in aparate specifice jocului copiilor de gradinita; o alee betonata, individualizata prin pct. 8-9-10-11-8 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza; doi stalpi de beton pentru reteaua electrica, reprezentati prin (S6) si (S7) din anexa nr.3 la raportul de expertiza;

– la aceeasi data de 8.01.2008, suprafata de 1.180 m.p. teren apartinea domeniului privat al comunei, asa cum rezulta din procesul-verbal din 30.03.2007 al Consiliului Local com., prin care terenul a fost trecut din domeniul public, in domeniul privat al comunei;

– prin construirea aleii din pavele, care realizeaza legatura dintre drumul judetean 243 si Gradinita de copii, s-a ocupat o suprafata de 98,66 m.p. teren din terenul proprietatea paratului B T, teren individualizat prin pct. 5-4-12-13-5 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

– gradinita de copii dispune de grupuri sanitare, canalizare si fosa septica; fosa septica, reprezentata prin (FS) din anexa nr. 3 la raportul de expertiza, este dispusa pe aleea din pavele, deci partial pe terenul proprietatea paratului;

– aleea din pavele si fosa septica au fost construite in septembrie 2008; stalpii de iluminat, WC-ul, locul de joaca si aleea betonata au fost construite anterior datei de 8.01.2008.

Reclamanta a formulat obiectiuni impotriva raportului de expertiza intocmit, sustinand ca expertul a efectuat masuratorile cu ruleta si nu cu aparate de masura specifice masuratorilor topo, precum si ca cele retinute prin raportul de expertiza nu coincid cu schita intocmita de inginerul cadastral MI.

Intrucat prin raportul de expertiza s-a raspuns la obiectivele stabilite de instanta, obiectiunile formulate de reclamanta sunt apreciate ca lipsite de relevanta, motiv pentru care vor fi inlaturate.

Conform art.10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel”.

Potrivit alineatului (3) al aceluiasi articol, hotararea de trecere a bunului in domeniul privat poate fi atacata in conditiile art.8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, adica poate fi atacata la instanta de administrativ.

In cauza de fata, prin hotararea Consiliului Local al comunei din 30.03.2007, consemnata in procesul-verbal incheiat la aceeasi data de 30.03.2007, s-a hotarat trecerea suprafetei de 1.000 m.p. teren din intravilanul satului, din punctul Camin Cultural, din domeniul public, in domeniul privat al comunei, in vederea restituirii lui catre fostul proprietar.

Aceasta hotarare nu a fost atacata la instanta de contencios administrativ, astfel ca ea continua sa produca efecte juridice.

In conditiile in care suprafata de 1.180 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 14523/8.01.2008, facea parte, la data emiterii titlului, din domeniul privat al comunei, in cauza nu este incident niciunul din motivele de nulitate absoluta dintre cele prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997.

Pentru aceste considerente, actiunea formulata de reclamanta este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Consecinta a respingerii actiunii, reclamanta va fi obligata sa plateasca paratului B T cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat in proces (641,92 lei, reprezentand indemnizatie expertiza).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Respinge, ca neintemeiata, actiunea in constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 14523/8.01.2008, eliberat titularului-parat B T (nulitate care priveste suprafata de 1.180 m.p. teren ce constituie tarlaua 157, parcela 754/3, situata in intravilanul satului/com., jud. V), actiune formulata de reclamanta Comisia com., jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, impotriva paratilor B T, domiciliat in satul/com., jud. V si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Obliga reclamanta sa plateasca paratului B T cheltuieli de judecata in suma de 641,92 lei.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.