Suspendare executare act administrativ. Procedură prealabilă efectuată prin e-mail. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Nu se poate reţine că reclamanţii au formulat plângere prealabilă, înscrisul depus la dosar intitulat ca atare nefiind însoţit de dovada confirmării de primire. Procedura efectuată prin e-mail este prevăzută în prezent de dispoziţiile art.132 indice 1 ale legii 202/2010 pentru accelerarea soluţionării proceselor care stipulează „ instanţa va putea dispune ca încunoştinţarea părţilor să se facă şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură, după caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţării, dacă părţile au indicat atele corespunzătoare în acest scop.” Or, în cauză, s-a făcut doar dovada transmiterii textului plângerii prealabile, nu şi dovada confirmării primirii actului de către pârâte. Astfel nu există dovada confirmării primirii acestui e-mail, pentru a putea fi considerat că pârâtele au luat la cunoştinţă de acest act şi că procedura prealabilă a fost îndeplinită.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 105 din 16 martie 2011