SUSPENDAREA EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV -ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART 14 DIN LEGEA 554/2004 DEPUNEREA CAUŢIUNII ESTE OBLIGATORIE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV Cauţiune


554/2004

DEPUNEREA CAUŢIUNII ESTE OBLIGATORIE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV

Pentru suspendarea executării actului adminsitrativ trebuiesc îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea 554/2004 privind contenciosul adminsitrativ Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. 2 din OG nr. 165/2005, pentru modificarea OG nr.

92/2003, privind codul de procedura fiscală coroborat cu disp. art. 723/1 alin. 2 c.p.civ., depunerea cauţiunii este obligatorie pentru cererea de suspendare a executării

actului administrativ.

Prin decizia nr. 409/19 martie 2008 Curtea de Apel Ploieşti – secţia Comercială şi de Administrativ, a admis recursul declarat de pârâta Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi în numele pârâtei Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti, împotriva sentinţei nr. 2863/13 decembrie 2007, pronunţată de Tribunalul Buzău, în contradictoriu cu intimata reclamantă SC EUROAVIPO SA – Poşta Câlnău, a modificat în tot sentinţa nr. 2083/13.12.2007, pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Suspendarea executării actului adminsitrativ poate fi solicitată în condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr 554/2004, privind contenciosul administrativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din legea nr 554/2004, se prevede că persoana vătămată poate solicita instanţei de contencios administrativ să dispună suspendarea actului administrativ unilateral, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente.

In speţă, nu era îndeplinită nici una din cele doua condiţii prevăzute de aceste dispoziţii şi anume : cazul bine justificat nu era îndeplinit în speţă, în mod greşit prima instanţă a considerat că împrejurarea că dispoziţia reprezentând actul administrativ, a fost atacată pe calea contenciosului administrativ, ar însemna un caz bine justificat, iar cea de-a doua condiţie cumulativă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 554/2004, de asemeni greşit s-a considerat de prima instanţă că este îndeplinită şi dovedită prin aceea că obiectul principal de activitate este în imposibilitate de a se desfăşura, iar cuantumul pagubelor materiale ar duce indubitabil la încetarea de plăti.

Prin urmare, cazul bine justificat nu este dat de simpla contestaţie formulată împotriva actului administrativ, iar paguba iminentă nu este dată de împrejurarea că obiectul principal de activitate este imposibil de a se desfăşura atâta timp cât intimata reclamantă desfăşoară şi activitate comercială a mărfurilor în cadrul magazinelor duty-free, pentru care intimata reclamantă deţine autorizaţia de funcţionare nr. 7/11 noiembrie 2007.