Taxa de prima inmatriculare Taxe vamale


Sedinta publica din data de 9 mai 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE : A. V.

GREFIER : E. L. I.

Pe rol fiind judecarea cauzei formulate in baza legii contenciosului administrativ de reclamantul N.M. in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI B.- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR B., avand ca obligatia de a face.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta mandatarul V.M.V.pentru reclamantul N. M., lipsa fiind acesta si reprezentantul paratei Institutia Prefectului Judetului B.-Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor B..

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care invedereaza ca la dosar se afla depusa la data de 17 februarie 2012, prin serviciul registratura al instantei, intampinarea formulata de parata si inregistrata la aceasta institutie sub nr. 1798/7.02.2012, in doua exemplare.

Instanta, in baza art. 96 Cod procedura civila, inmaneaza reclamantului, prin reprezentant conventional, un exemplar al intampinarii.

Reclamantul, prin mandatar dl. V. M.-V., depune la dosar procura, raspuns la intampinare si invedereaza ca nu solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru studiul intampinarii.

Instanta invoca exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Reclamantul, prin mandatar dl. V.M.V.invoca decizia nr.24/14.11.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, apreciind ca nu este necesara procedura prealabila.

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta ramane in pronuntare pe exceptie.

TRIBUNALUL

Constata ca ,prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 295/62/2012, la data de 12.01.2012, reclamantul N. M. a chemat in judecata pe paratul INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR B. solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia la inmatricularea autoturismului marca P. tipul x ,fara plata taxei de poluare.

In fapt, reclamantul arata ca a achizitionat din Anglia un autoturism pe care a dorit ulterior sa-l inmatriculeze in Romania, ocazie cu care a fost obligat sa plateasca taxa de poluare. Reclamantul apreciaza ca aceasta taxa este contrara dispozitiilor art. 90 par. 1, 25 si 28 din TCE, intrucat este perceputa doar pentru autoturismele second-hand inmatriculate deja intr-un stat membru UE si reinmatriculate in Romania, in vreme ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, la o noua inmatriculare taxa nemaifiind perceputa. Se creeaza in acest fel o diferenta de tratament fiscal.

In probatiune, acte privind provenienta autoturismului.

Prin intampinare , paratul a solicitat respingerea actiunii, avand in vedere ca inmatricularea autovehiculelor se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv O. Ministerul Administratiei si Internelor 1501/2006, art. 19 din OUG 195/2002, OUG 50/2008 si normele metodologice de aplicare ale acesteia. Paratul arata ca nu este in masura sa stabileasca daca o taxa este sau nu conforma cu prevederile TCE, atata vreme cat este prevazuta de un act normativ.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a achizitionat autoturismul in discutie din Anglia si s-a adresat instantei pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligata parata sa inmatriculeze autoturismul fara plata taxei de poluare.

Cererea de chemare in judecata se intemeiaza pe dispozitiile Legii nr. 554/2004,respectiv refuzul nejustificat al paratei de a inmatricula autoturismul achizitionat dintr-un stat comunitar fara plata taxei de poluare/emisii poluante ,taxa ce contravine normelor comunitare.

Cu toate acestea ,reclamantul nu a urmat procedura prealabila administrativa care este obligatorie potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 ,respectiv nu a formulat cerere prin care sa solicite paratei sa inmatriculeze autoturismul fara plata taxei de poluare.

Decizia nr.24/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata de Sectiile Unite in solutionarea recursului in interesul legii , stipuleaza ca :

,, 1. Actiunea avand ca obiect obligarea institutiei prefectului, prin serviciul de specialitate, la inmatricularea autovehiculelor second-hand achizitionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara plata taxei de poluare prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, si fara parcurgerea procedurii de contestare a obligatiei fiscale prevazuta de art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, este admisibila.

2. Procedura de contestare prevazuta la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205 – 218 din Codul de procedura fiscala, nu se aplica in cazul cererilor de restituire a taxei de poluare intemeiate pe dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) din acelasi cod.”

Aceasta decizie statueaza ca sunt admisibile cererile avand ca obiect obligarea institutiei prefectului, prin serviciul de specialitate, la inmatricularea autovehiculelor second-hand achizitionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara plata taxei de poluare si fara parcurgerea procedurii de contestare a obligatiei fiscale prevazuta de art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011 ,insa fara a inlatura si necesitatea de a urma procedura prealabila instituita de art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Pe cale de consecinta , numai dupa urmarea acestei proceduri instanta este in masura sa verifice pozitia paratei si sa o califice raportat la prev. art. 2 alin. 1 litera i din Legea nr. 554/2004.

Fata de aceste considerente ,vazand si prevederile art. 103 Cod procedura civila va admite exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru neindeplinirea procedurii prealabile administrative invocata din oficiu si in consecinta va respinge actiunea .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru neindeplinirea procedurii prealabile administrative si in consecinta :

Respinge actiunea in administrativ formulata de reclamantul N. M., cu domiciliul in B., str.x, nr. x, sc. x, ap. x, jud. B., in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI BRASOV –SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR A MUNICIPIULUI B. cu sediul in B. B-dul. x Nr.x, Judetul B. .

Definitiva .

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 09.05. 2012.

PRESEDINTE, GREFIER,

A. V.E.L.I.

Redact. A.V./11.06.2012

Dact. E.L.I./21.06.2012

– 4 ex. –