Vânzarea de bunuri în rate. Regimul fiscal al dobânzilor percepute pentru livrarea de bunuri cu plata în rate Dobânzi


În mod justificat prima instanţă a reţinut că dobânda pe care cumpărătorul s-a obligat să o plătească la termenele prevăzute în contract, odată cu rata scadentă, nu poate fi asimilată, din niciun punct de vedere, cu dobânda penalizatoare, convenită pentru cazul în care cumpărătorul nu-şi îndeplinea la termen şi în condiţiile convenite, obligaţiile asumate, şi că simplul fapt că părţile contractante au convenit ca plata preţului să se facă eşalonat exclude „ab initio” ideea că ne aflăm în faţa unei „plăţi cu întârziere”, termenele de plată eşalonată a ratelor fiind în realitate termenele scadente ale obligaţiei însăşi şi nu momentul de încălcare a acesteia.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 751/C.A. din 20 decembrie 2010,

Legea nr. 571/2003