1163. Jurisprudență Furt


Judecătoria BACĂU Sentinţă penală nr. Complicitate la furt calificat din data de 13.06.2013

Obiect: complicitate la furt calificat, prev de art 26 rap la art 208 alin 1 -art 209 alin 1 lit a și i Cp și art 75 lit c Cp.

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.313/P/2011 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților IA, ZL, BM,. OI , pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat, prev de art 26 rap la art 208 alin 1 -art 209 alin 1 lit a și i Cp și art 75 lit c Cp.

Pentru dovedirea situației de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:

-plângerile părților ; procesul verbal de constatare a infracțiunilor flagrante ;

-procesul verbal de constatare la fața locului ;

-procesul verbal de constatare la fața locului ;

-planșe foto ;

-planșe foto ;

-declarațiile martorilor IE, BG, OT, IV și ZM ;

-declarațiile inculpaților.

-declarațiile inculpaților.

Prin sentința penală nr.470/2012 pronunțată de Judecătoria Bacău s-a dispus disjungerea judecării cauzei cu privire la inculpatul OI.

Cauza a fost înregistrată la nr.4929/180/2012,inculpatul OI a recunoscut săvârșirea faptei.

I.SOLUȚIONAREA ACȚIUNII PENALE

Prin coroborarea probelor administrate, instanța reține că la data de 27.05.2010, inculpații ZR si IA au stabilit sa se deplaseze la domiciliul locuinței lui ZM, de unde sa sustraga alte baxuri cu tigarete. Cei doi inculpati s-au deplasat pe raza comunei Sascut, jud. Bacau, fiind ajutați de aceasta data, de inculpatul OI. Cei trei au ajuns pe raza comunei Sascut cu un auto condus de numitul OI La indicatiile inculpatei ZR, numitul OI a oprit autoturismul pe un drum din spatele locuintei lui ZM,. Din autoturism au coborat inculpații ZR, IA si OI, care s-au deplasat spre partea din spate a curtii lui ZM. Cand cei trei au ajuns în spatele locuintei mai sus mentionate, inculpații ZR si IA au excaladat gardul împrejmuitor și de acolo s-au deplasat la una din camerele de la etajul unu al locuintei, de unde au sustras un număr de 4 baxuri pline cu tigarete marcile Kent si Marlboro.

Inculpatii ZR si IA au luat cele 4 baxuri pline cu tigarete, le-au dus pana în spatele curtii si prin acelasi loc prin care au escaladat gardul, au date cele 4 baxuri peste garad fiind ajutati si de inculpatul OI. Acesta din urma, i-a ajutat pe cei doi inculpati sa transporte cele 4 baxuri la autoturismul apartinand lui OI, persoana care de altfel, nu cunostea ca aceste tigari provin din furt.

Cei trei inculpați s-au deplasat pe raza mun. O, unde IA a vandut la o persoana necunoscuta tigarile sustrase. Inculpatul IA, a obtinut din vanzarea celor 4 baxuri cu țigarete suma de 11.000 lei, bani pe care ulterior, i-a dat inculpatului OI.

La data de 28.05.2010, inculpatul OI i-a povestit inculpatului BM, despre cele întamplate cu o zi în urma si i-a propus acestuia sa mearga la aceiași locatie, de unde sa sustraga tigarete. Cei doi, s-au deplasat pe raza comunei Sascut cu un autoturism de ocazie, s-au apropiat de gardul din spatele locuintei în cauza si dupa ce inculpatul OI i-a aratat inculpatului BM, corpul de cladire în care trebuie sa ajunga, acesta din urma a sarit gardul locuintei si s-a deplasat la etajul cladirii de unde a sustras un bax plin cu tigarete, timp în care OI astepta la aproximativ 100 – 150 metri distanta, de locuinta numitului ZM. La ieșirea din curtea locuintei inculpatul BM, a fost surprins de proprietarul acesteia ZM, care a si anuntat organele de politie.

La reținerea situației de fapt instanța a avut în vedere următoarele mijloace de probă:

-plângerile părților ;

-procesul verbal de constatare a infracțiunilor flagrante ;

-declarațiile martorilor IE,BG,OT,IV și ZM ;

In drept, fapta inculpatului OI întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de complicitate la infractiunea de furt calificat, fapta comisa în conditiile prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a si i C.p. cu aplicarea totodata a art. 75 lit. a, c si art. 41 alin. 2 C.p.

In temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că fapta există, constituie infracțiune și că a fost săvârsită de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanța va ține seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispozițiile părții generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială ,gradul de pericol social al faptei săvârșite, persoana inculpatului și imprejurările care atenueaza răspunderea penală prev de art 74 lit.a Cp, respectiv ,buna conduită anterioară.

Având în vedere că pedeapsa aplicată este mai mică de 3 ani, că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni și că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanța constatând întrunite condițiile prevăzute de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiționată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. și va atrage atenția inculpatului asupra prev.art.83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanța va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanța va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiționate a executarii pedepsei închisorii.

II.SOLUȚIONAREA ACȚIUNII CIVILE

Partea vătămată SC F s-a constituit parte civilă și a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 21410 lei cu titlu de despăgubiri.

Examinând pretențiile părții civile prin prisma probelor administrate, instanța va reține elementele de fapt și împrejurările care vor fi expuse în continuare .

Cu privire la acțiunea inculpatului ( fapta ilicită),rezultatul socialmente periculos generator de prejudicii în patrimoniul părții civile, legătura de cauzalitate între acțiunea inculpatului și rezultatul generator de prejudicii și culpa acestuia , instanța va avea în vedere aceeași situație de fapt așa cum a fost expusă în mod detaliat la soluționarea acțiunii penale.

La reținerea situației de fapt , instanța a avut în vedere aceleași mijloace de probă cu cele analizate la soluționarea acțiunii penale.

Potrivit art. 14 alin.1-3 din Codul de procedură penală, ,, acțiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum și a părții responsabile civilmente, ea poate fi alăturată acțiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, iar recuperarea pagubei se face potrivit dispozițiilor legii civile”;.

Prin art. 998 din Codul civil, care constituie temeiul răspunderii civile delictuale, se prevede că orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara și potrivit art. 6 paragraful 1 din CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea, în mod echitabil și intr-un termen rezonabil, de către o instanță care să hotărască nu numai cu privire la temeinicia acuzației penale, ci și asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p, art.998 C.civ , instanța constatând îndeplinite in mod cumulativ condițiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta și prejudiciul produs, existența prejudiciului și culpa inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la repararea pagubei produsă părții civile SC F, ca rezultat al săvârșirii infracțiunii.

In temeiul art.191 al.1 C.p.p. instanța constatând culpa procesuală a

inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.