1rt.85,86 OUG 195/2002 Circulaţie rutieră


Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.p. In temeiul art. 359 C.p.p. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. C.p. a căror nerespectare atrage revocarea suspendării. In temeiul art. 71 al.5 C.p. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale. In temeiul art. 85 al.1 teza I din OUG 195/2002 republicată rap. la art. 74 lit. a şi 76 lit. d C.p.Condamnă inculpatul P. Ş. L., la pedeapsa de 3 luni închisoare.In baza art. 85 al.1 teza a II-a din OUG 195/2002 republicată. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 3 luni. In baza art. 86 al.3 din OUG 195/2002 republicată.Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare. In baza art. 33 lit. b şi 34 lit. b C.p. Dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare. In baza art. 71 C.p.Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit.a teza a II-a şi art.64 lit. b C.p., pe durata executării pedepsei. In baza C.p.Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioada de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.p. In temeiul art. 359 C.p.p. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. C.p., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării. In temeiul art. 71 al.5 C.p. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale.In temeiul art. 191 al.1 C.p.p. Obligă fiecare inculpat la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 lei onorariu apărător oficiu.

??

??

??

??

3