3. APLICAREA PEDEPSEI ACCESORII PREVĂZUTĂ DE DISP.ART.71 C.P., CONSTÂND ÎN INTERZICEREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE ART.64 LIT.”D”C.P., CONSTÂND ÎN “INTERZICEREA DREPTURILOR PĂRINTEŞTI”. Partaj


Prin sentinţa penală nr.700/2005, Judecătoria Câmpina, a condamnat pe inculpatul M.C.N. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208-209 alin.1 lit.e,g,i C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p.

Conform art.71 C.p. s-au interzis inculpatului toate drepturile prevăzute de art. 64 C.p.

Apelul inculpatului a fost respins ca nefondat de Tribunalul Prahova, prin decizia penală nr.80/10 februarie 2006.

În recursul inculpatului, Curtea a desfiinţat în parte ambele hotărâri, în latură penală, în sensul limitării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor ( prevăzută de art.71 C.p.) la dispoziţiile art. 64 lit.a,b,c, şi e C.p., înlăturându-se deci pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părinteşti, prev.de art. 64 lit.d C.p.

S-a apreciat că infracţiunea dedusă judecăţii, deşi prezintă un pericol social ridicat, nu face parte dintre cele care ar putea afecta valorile sociale care vizează interesul minorilor sau care să-l facă nedemn să-şi exercite drepturile părinteşti.

S-a optat astfel pentru aplicarea directă a Hotărârii C.E.D.O., în temeiul art. 20 din României.