Abandon de familie. Despagubiri civile. Abandon de familie


JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2827

DOSAR NR. (…)

SENTINTA PENALA NR.(…)

Sedinta publica din (…)

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

S-a luat în examinare cauza penala privind pe inculpatul O V I, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie prev. ?i ped. de art. 305 al.1 lit.c cod penal .

La apelul nominal se prezinta partea vatamata P N, lipsa fiind inculpatul.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror P M din cadrul parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei , dupa care partea vatamata arata ca inculpatul nu a achitat pensia de întretinere restanta, îsi mentine plângerea formulata si nu mai are de formulat alte cereri sau de administrat probe, sens în care instanta a declarat încheiata faza cercetarii judecatoresti si a acordat cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reprezentantul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu, expune rechizitoriu si pune concluzii de condamnare a inculpatului la o pedeapsa cu închisoarea, dar având în vedere ca scopul pedepsei poate fi atins si fara aprivare de libertate, solicita suspendarea conditionata a executarii pedepsei, conform art.81 cod penal, pe durata unui termen de încercare, cu interzicerea inculpatului în caz de a pedepsei, a drepturilor prev. de art.64 lit.a si b cod penal conform art. 71 cod penal, iar în baza art. 191 al.1 c.pr. penala obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat si a despagubirilor civile în suma de (…)lei catre partea civila P N.

Partea vatamata solicita obligarea inculpatului la plata pensiei de întretinere restanta.

J U D E C A T A

Constata ca prin rechizitorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu cu nr. (…) din (…), înregistrat la aceasta instanta la data de (…), a fost trimis în judecata în stare de libertate inculpatul O V I, pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prev. si ped. de art. 305 al.1 lit.c cod penal, savârsita prin aceea ca prin sentinta civila nr. (…) a Judecatoriei Ineu, definitiva prin nerecurare, inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întretinere de (…) lei lunar, pe seama fiului sau minor, însa inculpatul cu rea credinta nu a achitat aceasta în perioada (…), având o restanta de (…) lei.

În sedinta publica din data de (…), inculpatul a prezentat mandatul postal prin care a achitat suma de (…) lei de întretinere, restul de (…) lei obligându-se sa îl achite pentru termenul din (…), însa inculpatul nu a achitat aceasta pensie restanta, partea vatamata constituindu-se în continuare parte civila.

Din coroborarea acestor probatiuni, instanta retine în fapt urmatoarele:

În perioada anilor (…) inculpatul a fost casatorit cu partea vatamata P N, din casatoria acestora rezultând minorul O B E, încredintat în urma divortului dintre parti, mamei spre crestere si educare.

Prin sentinta civila nr. (…) a Judecatoriei Ineu, definitiva prin nerecurare, inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întretinere de (…) lei lunar, pe seama fiului sau minor, însa inculpatul cu rea credinta nu a achitat aceasta pensie în perioada (…), având o restanta de (…) lei, achitând la termenul din (…) suma de (…) lei, ramânând un rest de (…) lei.

Se retine ca inculpatul cu rea credinta nu a achitat pensia de întretinere pe seama minorului si a ramas o diferenta de (…) lei.

In drept fapta savârsita de inculpat întruneste elementele constitutive ale infractiunii de abandon de familie prev. si ped. de art. 305 al.1 lit.c cod penal, fapta pentru care instanta având în vedere si criteriile generale de stabilire a pedepsei, scopul pedepsei, persoana inculpatului si împrejurarile în care s-a comis fapta, urmeaza al condamna la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie.

Având în vedere ca inculpatul nu are antecedente penale, a recunoscut savârsirea faptelor, instanta urmeaza a face aplicarea art.81 C.penal si a suspenda conditionat executarea pedepsei, va stabili termen de încercare de 3 ani conform art.82 C.penal, si-i va atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.penal, iar în caz de executare a pedepsei va interzice drepturile prev. de art.64 lit.a,b, C.penal în conditiile art.71 C.penal, mai putin dreptul de a alege a caror executare este suspendata conform art.71 al.5 C.penal.

În baza art. 14 cu art.346 c. pr. Penala si art.998 cod civil, urmeaza a obliga pe inculpat la plata sumei de (…) lei despagubiri civile catre partea civila P N, domiciliata în (…), jud. Arad, reprezentând pensie de întretinere restanta.

In baza art.191 alin.1 C.penal inculpatul va fi obligat la plata a (…) lei cheltuieli judiciare catre stat, cu obligatia de a depune chitanta de plata a cheltuielilor judiciare la biroul de executari penale a Judecatoriei Ineu.

Pentru aceste motive, în numele legii

H O T A R A S T E

In baza art.305 al.1 lit.c cod penal, condamna pe inculpatul O V I, fiul lui I si R, nascut la data de (…) în (…), jud. Arad, cetatean român, casatorit, cu antecedente penale, domiciliat în (…), judetul Arad, CNP (…),

– la 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie

In baza art. 81 C.penal suspenda executarea pedepsei de mai sus, stabileste termen de încercare de 3 ani, conform art.82 C.penal si atrage atentia inculpatului asupra art.83 C.penal.

Interzice inculpatului în caz de executare a pedepsei drepturile prev de art.64 lit.a,b, C.penal în conditiile art.71 C.penal, mai putin dreptul de a alege a caror executare este suspendata conform art.71 al.5 C.penal.

In baza art.14 cu art.346 C.pr.penala obliga pe inculpat sa plateasca partii civile P N domiciliata în (…), jud. Arad suma de (…) lei pensie de întretinere restanta.

In baza art.191 al.1 C.pr.penala obliga pe inculpat sa plateasca statului (…) lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la pronuntare cu partea vatamata si comunicare cu inculpatul.

Pronuntata în sedinta publica din 09 februarie 2010.

Presedinte Grefier

(…)(…)