ABANDON DE FAMILIE. SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI. TEMEI JURIDIC.


Temeiul juridic al suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul infracţiunii de abandon de familie este dat de dispoziţiile art. 81 Cod penal, iar nu de cele de la art. 305 alin. 4 şi 5 Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 1.667 din 18.11.1998 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, inculpata C.D. a fost condamnată, în temeiul art. 305 lit. c Cod penal, la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Urmare a probatoriului ce a fost administrat în cauză, a rezultat că inculpata fusese obligată, prin hotărâre judecătorească definitivă, din anul 1995 la plata a două pensii de întreţinere pentru minorele R. şi N.

împotriva sentinţei de condamnare la pedeapsa închisorii a declarat apel inculpata, solicitând aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiţionată a executării, întrucât în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal.

Tribunalul Bucureşti, prin decizia penală nr. 1.139/A din 16.08.1999, a admis apelul declarat de inculpată, a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi, în fond, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare, luându-se act că inculpata a depus la dosarul cauzei chitanţa cu care se face dovada plăţii integrale a pensiei restante.

împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, invocând motivul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 171 Cod procedură penală.

S-a invocat greşita aplicare a legii, întrucât suspendarea condiţionată a executării pedepsei – deşi justificat dispusă în raport de datele speţei – trebuia să aibă ca temei juridic prevederile art. 305 alin. 4 Cod penal.

Examinând legalitatea şi temeinicia deciziei penale recurate, atât în raport de motivul de casare invocat, cât şi din oficiu, din prisma motivelor de casare la care se referă art. 3B59 alin. 3 Cod procedură penală, Curtea constată că recursul declarat de parchet nu este fondat.

Instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei este reglementată în cuprinsul art. 81-86 Cod penal, astfel că orice hotărâre judecătorească în acest sens nu poate fi îr temeiată decât pe aceste prevederi legale.

Prin textele de la art. ‘305 alin. 4 şi 5 Cod penal nu este reglementată o altă instituţie a suspendării condiţionate a pedepselor, ci se derogă numai în ceea ce priveşte conferirea posibilităţii de plată a pensiei de întreţinere restantă în cursul procesului penal – ca o condiţie specială de aplicare a art. 81 Cod penal în astfel de speţe – şi se instituie o condiţie specială de aplicare a revocării suspendării condiţionate, prevăzută de art. 83 Cod penal.

împrejurarea că în dispozitivul deciziei ce a fost pronunţată în apel nu s-a menţionat, în mod expres, art. 305 alin. 4 Cod penal nu poate constitui motiv de casare a unei decizii corecte pe fond, câtă vreme în considerentele acestei decizii se arată explicit că suspendarea condiţionată a executării pedepsei are în vedere tocmai prevederile art. 305 alin. 4 Cod penal. (Judecator Lucian Popescu – sectia I penala CAB)

(Secţia l-a penală, decizia penală nr. 1.954/1999)