Absenţa inculpatului la toate termenele de judecată. Necitarea acestuia şi acordarea termenului de judecată inculpatului, prin apărător. Consecinţe Citare. Citaţie


Decizia penală nr.62/R/16 februarie 2010

Judecătoria Videle l-a condamnat pe inculpatul M.S, în lipsa acestuia, fără a dispune citarea inculpatului, apreciind că prin prezentarea avocatului ales al inculpatului, acesta – inculpatul – a primit termen în cunoştinţă.

Tribunalul Teleorman a constatat că în raport de dispoziţiile art.177 Cod procedură penală instanţa de fond nu l-a citat pe inculpat la sediul Consiliului Local în a cărei rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea şi că, în conformitate cu art.291 alin.3 Cod procedură penală, numai partea prezentă la un termen poate primi termen în cunoştinţă, legea procesual penală neprevăzând posibilitatea ca partea să primească termen în cunoştinţă prin avocat.

Pentru aceste considerente, Tribunalul Teleorman a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.