Absorbţia naturală a tentativei în infracţiunea consumată


In cazul în care s-au săvârşit infracţiuni consumate de furt cât şi tentative, la această infracţiune, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale este săvârşită o singură infracţiune de furt în formă continuată.

Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 103 din 8 februarie 2011

Prin sentința penală nr. 2505/20.12.2010, Judecătoria Pitești, l-a condamnat pe inculpatul T.I.C., la pedepsele de:

– 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. în condițiile art. 3201 alin. (7) C.proc.pen.

-1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 20 C.pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. în condițiile art. 3201 alin. (7) C.proc.pen.

în temeiul art. 33 lit. a) C.pen., art. 34 lit. b) C.pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului și s-a dispus să se execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, în condițiile art. 57 C.pen..

A fost condamnat inculpatul E.C.M., la pedepsele de:

– 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. în condițiile art. 3201 alin. (7) C.proc.pen.

– 1 an și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 20 C.pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. în condițiile art. 3201 alin. (7) C.proc.pen.

în temeiul art. 33 lit. a) C.pen., art. 34 lit. b) C.pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului și s-a dispus să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 8 luni închisoare în condițiile art. 57 C.pen.

în esență, s-a reținut că cei doi inculpați, împreună, au sustras în mai multe rânduri, pe timp de noapte, prin efracție și escaladare, bunuri din apartamentele mai multor părți vătămate, iar la data de 11.10.2010, au încercat să sustragă bunuri pe timp de noapte, prin efracție și escaladare, din apartamentul părții vătămate D.C.C.

Curtea de Apel Pitești, prin decizia penală nr. 103/A/08.02.2011, a admis recursurile declarate de inculpații T.I.C. și E.C.M., a casat, în parte, sentința recurată și a descontopit pedeapsa rezultantă pentru fiecare inculpat în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

în baza art. 334 C.proc.pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor din infracțiunea prevăzută de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. și infracțiunea prevăzută art. 20 raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen., în infracțiunea prevăzută de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. cu aplicarea C.pen.

în baza art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), g), i) C.pen. cu aplicarea C.pen., cu referire la art. 3201C.proc.pen., a fost condamnat inculpatul T.I.C. la 2 ani închisoare și inculpatul E.C.M. la 2 ani și 2 luni închisoare, în condițiile art. 57 C.pen.

Pentru a pronunța această decizie, Curtea a reținut următoarele:

Critica privind greșita încadrare juridică a faptelor a fost apreciată ca întemeiată.

Având în vedere că inculpații au săvârșit în perioada septembrie-octombrie 2010, mai multe infracțiuni consumate de furt calificat, precum și o tentativă la infracțiunea de furt calificat, în mod corect trebuia să se facă aplicarea dispozițiilor C.pen.

In realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la intervale scurte de timp – 19 septembrie 2010, 25 septembrie 2010, 3-6 octombrie 2010, 8-10 octombrie 2010 – inculpații au săvârșit actele materiale, care, luate fiecare în parte, se regăsesc în conținutul infracțiunii de furt calificat.

In mod constant, în practica judiciară, s-a reținut că, în situația în care se comit atât infracțiuni consumate de furt calificat cât și tentative la această infracțiune contra patrimoniului, într-o perioadă scurtă de timp, în realizarea unei unice rezoluții infracționale, este săvârșită o infracțiune de furt calificat, în formă continuată, iar dispozițiile art. 20 C.pen., raportate la art. 208 C.pen., art. 209 lit. a), g), i) C.pen., sunt absorbite în infracțiunea consumată prevăzută de aceleași prevederi legale, cu aplicarea C.pen.

(Judecător Marius Gabriel Săndulescu)