ABUZ DE ÎNCREDERE Abuzuri


TITLU: ABUZ DE ÎNCREDERE

NR. 289

DATA: 20 OCTOMBRIE 2006

AUTOR: JUDECĂTORIA LUDUŞ

DOMENII ASOCIATE:

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberand asupra cauzei penale de faţă instanţa constată următoarele:

Prin plangerea prealabilă, adresată postului de Poliţie *** la data de *** , înregistrată la Judecătoria Luduş sub nr. *** din data de *** 2006 , partea vătămată *** a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului ***, pentru savarşirea infracţiunii de “abuz de încredere” ,faptă prevăzută şi pedepsită de art. 213 alin.1 C.pen.

Din cuprinsul plangerii rezultă că partea vătămată a încheiat la data de *** 2006 o convenţie de vânzare-cumpărare cu inculpatul, prin care au stabilit, potrivit susţinerilor părţii vătămate ca, aceasta să cumpere o vacă de la ***. Partea vătămată arată că a achitat inculpatului avansul de 200 lei, a primit vaca, urmând ca la data de ***2006 să achite diferenţa de preţ. Se mai arată că a doua zi partea vătămată a restituit vaca, dar nu a primit de la inculpat avansul de preţ.

Solicită cercetarea inculpatului pentru infracţiunea de „abuz de încredere”.

În declaraţia dată în faţa organului de urmărire penală, partea vătămată a precizat că solicită restituirea sumei de 200 lei.

La termenul de judecată din data de ***, în şedinţă publică, s-a luat act de declaraţia părţii vătămate prin care a arătat că înţelege să-şi retragă plangerea prealabilă împotriva inculpatului .

Instanţa,văzand că pentru fapta de“abuz de încredere” , prevăzută şi pedepsită de art. 213 alin.1 C.pen., pentru care inculpatul a fost chemat în judecată, acţiunea penală se pune în mişcare la plangerea prealabilă a părţii vătămate şi că retragerea plangerii înlătură răspunderea penală, urmează ca în baza dispoziţiilor art.11 pct.2,litera “b” raportat la art.10 lit.”h” C.pr.pen., să pronunţe încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ***.

Văzând dispoziţiile art.346 alineat 4 Cod procedură penală instanţa nu va soluţiona latura civilă.

Văzand şi dispoziţiile art.192 pct.2 lit.”c” Cod procedură penală privind cheltuielile judiciare avansate de către stat, va obliga partea vătămată la plata sumei de *** lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.