Abuz. Jurisprudență Abuzuri


Judecătoria HÂRŞOVA Sentinţă penală nr. 348 din data de 20.10.2014

DOSAR PENAL NR.////842/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRȘOVA

JUDEȚUL CONSTANȚA

SENTINȚA PENALA NR.//

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN : .2014

PREȘEDINTE : S.R.M.

GREFIER : GH. C.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror : C.M.

S-a luat în examinare cauza penală privind pe inculpatul M.S. domiciliat în (…), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere , prev. de art. 238 C.pen. , cu aplic. art. 5 C.pen., prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova nr. /P/2013 din .2014.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de //.2014 și au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, a amânat pronunțarea la data de ///.2014, când s-a pronunțat.

I N S T A N Ț A

I.Situația de fapt și încadrarea juridică reținută prin rechizitoriu

Prin rechizitoriul nr. ///P/2013 din data de ///.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, înregistrat pe rolul acestei instanțe pe data de // 2014 sub nr. ///842/2014, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului M.S., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere prevăzută de art.238 cod penal cu aplicarea art.5 Cod Penal.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut în esență că, inculpatul M.S. și-a însușit autoturismul marca Dacia Break 1310 de culoare roșie, cu nr.de înmatriculare ///, aparținând persoanei vătămate D.V.I. și care a dispus de acel bun prin vânzare după ce în prealabil l-a demontat.

Persoana vătămată D.V.I. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 600 lei.

Pentru dovedirea situației de fapt au fost menționate următoarele mijloace de probă: referat de terminare a urmăririi penale, ordonanță de punere în mișcare a urmăririi penale, rezoluția de efectuare în continuare a urmăririi penale, ordonanța de începere a urmăririi penale, plângerea și declarațiile persoanei vătămate D.V.I., declarațiile martorului Ș.C., declarațiile inculpatului, proces -verbal de aducere la cunoștință a punerii în mișcare a urmăririi penale, proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect, fișă judiciar inculpat.

II.Desfășurarea cercetării judecătorești

Prin încheierea de ședință din ///.2014, în baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. ///P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova privind pe inculpatul M.S. a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei ce formează obiectul dosarului nr. ///842/2014.

La termenul de judecată din //.2014, inculpatul a solicitat aplicarea în cauză a procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, solicitare încuvințată de instanță .

III.Situația de fapt reținută de către instanță

La data de ///.2013, organul de cercetare penală a fost sesizat prin plângere penală formulată de către persoana vătămată D.V.I.,care arăta că în cursul lunii decembrie 2012 i-a incredințat inculpatului un autoturism marca Dacia 1310, cu nr de înmatriculare ///, pentru ca acesta din urmă să demonteze o parte din piese, apoi să înapoieze persoanei vătămate caroseria și piesele demontate, însă inculpatul a înstrăinat caroseria fără să aibă acordul persoanei vătămate, martorului C.C..

Audiat inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, însă a precizat că în ce privește returnarea caroseriei, l-ar fi solicitat în mai multe rânduri pe persoana vătămată să vină să o ia, dar acesta nu a venit, motiv pentru care, pentru că persoana vătămată îi datora suma de 200 lei, a vândut caroseria unei persoane de etnie romă.

Audiat inculpatul atât în cursul urmăririi penale cât și în timpul judecății a recunoscut și regretat fapta.

IV.Încadrarea juridică a faptelor reținută de către instanță

Fapta inculpatului M.S. care și-a însușit autoturismul marca Dacia Break 1310 de culoare roșie, cu nr.de înmatriculare ///, aparținând persoanei vătămate D.V.I. și care a dispus de acel bun prin vânzare după ce în prealabil l-a demontat întrunește elementele constitutive ale infractiunii, de abuz de încredere prevăzută de art. 238 cod penal cu aplicarea art.5 Cod Penal.

V.Individualizarea judiciară a pedepsei

Conform art. 74 C.pen. 2009 stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Totodată, instanța are în vedere faptul că a fost sincer și a recunoscut fapta săvârșită pe tot parcursul procesului penal, precum și condițiile în care a fost săvârșită, scopul și urmările produse.

Așadar, instanța consideră că este necesară aplicarea în cauză a unei pedepse cu închisoarea, însă cu suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art. 861 C.pen. 1969, legea mai favorabilă în acest caz fiind prezumată de către legiuitor prin art. 17 LPANCP ca fiind legea veche.

În ceea ce privește limitele de pedeapsă, instanța va avea în vedere limitele de pedeapsă prev. de art. 238 N .C.pen. [3 luni – 2 ani] reduse cu o treime, conform art. 396 alin. 10 C.pr.pen. 2010 [2 luni – 1 an si 4 luni].

Așadar, având în vedere circumstanțele reale și personale ale cauzei, instanța va stabili o pedeapsă cu închisoare de 2 luni pentru infracțiunea de abuz de încredere.

În ceea ce privește modalitatea de a pedepsei, instanța apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ și preventiv al pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia în regim de detenție, aplicarea pedepsei fiind un avertisment suficient de puternic pentru îndreptarea comportamentului social al inculpatului, care poate fi reintegrat social și reeducat și fără izolare în regim de detenție, având, totodată în vedere și dispozițiile art. 17 din Legea nr. 187/2012.

Instanța constată că infracțiunea a fost săvârșită în termenul de încercare, respectiv prin sentința penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârșova inculpatul M.S. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni cu suspendare în temeiul art.81-82 VCP

În baza art.83 din VCP

În baza art.83 din VCP

Revocă suspendarea condiționată a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sentința penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârșova.

Adaugă pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată în prezenta cauză la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârșova. Inculpatul M.S. execută pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului M.S. pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului M.S. pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni.

In baza art.86/3 alin.1 C.pen

In baza art.86/3 alin.1 C.pen

Pe durata termenului de incercare inculpatul M.S. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

Pe durata termenului de incercare inculpatul M.S. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte, la datele fixate, la organul desemnat cu supravegherea sa;

b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.86/3 alin.3 C.pen

In baza art.86/3 alin.3 C.pen

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune de pe linga Tribunalul Constanța- caruia i se comunica datele de la lit. a- d.

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune de pe linga Tribunalul Constanța- caruia i se comunica datele de la lit. a- d.

Nu în ultimul rând, în temeiul art.359 C.proc.pen., va pune în vedere inculpatului că acest mod de individualizare a executării pedepsei implică, corelativ, revocarea suspendării condiționate și executarea pedepsei în întregime în regim penitenciar, dacă va săvârși din nou vreo infracțiune în cursul termenului de încercare.

VI.Latura civilă

În cursul urmăririi penale persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 600 lei.

Instanța reține că una dintre condițiile răspunderii civile delictuale este dovada existenței unui prejudiciu cert, atât sub aspectul existenței sale dar și cu privire la întinderea acestuia. Nu în ultimul rând instanța constată că în ceea ce privește latura civilă a cauzei sunt aplicabile dispozițiile legale din materia civilă, referitoare la principiul disponibilității și sarcina probei, simplele afirmații ale părții civile nefiind suficiente pentru admiterea acțiunii civile.

În baza acestor considerente și având în vedere că persoana vătămată nu a dovedit cuantumul și întinderea prejudiciului, instanța respinge actiunea civilă ca neîntemeiată.

VII.Cheltuieli judiciare

Având în vedere soluția de condamnare dispusă în cauză față de inculpat, în baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă pe acesta la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat, cuantum determinat cu luarea în considerare a numărului termenelor de judecată din prezenta cauză, a procedurilor de citare și de comunicare realizate cu inculpatul și a cheltuielilor efectuate în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

În baza art.238 cod penal, raportat la art. 374-375 cod proc pen cu aplicarea art 5 NCP

Condamnă pe inculpatul M.S. -dom. în oraș Hârșova (…) la o pedeapsă de 2 luni închisoare.

Constată că infracțiunea a fost săvârșită în termenul de încercare

Revocă suspendarea condiționată a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sentința penală nr. ///2.2011 a Judecătoriei Hârșova.

Adaugă pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată în prezenta cauză la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. ////.2011 a Judecătoriei Hârșova. Inculpatul M.S. execută pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

În baza art 86 indice 1 VCP cu aplicarea art.5 NCP

e) sa se prezinte, la datele fixate, la organul desemnat cu supravegherea sa;

f) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

g) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

h) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.359 C.proc.pen

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.86/4 C.pen a caror nerespectare duce la revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

În baza art.397 cod proc pen

Respinge actiunea civilă ca neîntemeiată.

În baza art.398 NCPP raportat la art.274 alin 1 NCPP obligă pe inculpatul M.S. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei

Pronunțată în ședință publică, azi 20 Octombrie 2014

PREȘEDINTE, GREFIER,

S.R.M. GH.C.