Accident masina Patrundere pe contrasens Vatamare corporala grava din culpa art 184 cod penal Despagubiri civile Daune morale si materiale


CURTEA DE APEL T I M I Ş O A R A

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 888/R

Şedinţa publică din 25 septembrie 2008

Pe rol fiind soluţionarea recursurilor declarate de partea civilă I. K. I. şi asigurătorul SC „B. Internaţional” SRL în calitate de mandatar al E. B. E. AG H.ia, împotriva deciziei penale nr. 171 din 05.06.2008 pronunţată de Tribunalul A r a d în dosarul nr(…), privind pe inculpatul D. B..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsă inculpatul-intimat D. B., pentru partea vătămată recurentă I. K. I., lipsă, se prezintă avocat M. N. din cadrul Baroului A, reprezentat asigurătorul SC „B. Internaţional” SRL în calitate de mandatar al E. B. E. AG H.iade către avocat E. O. J., din cadrul Baroului A.

M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat de procuror G. I. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de APEL T I M I Ş O A R A.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, apărătorul asigurătorului depune la dosar împuternicire avocaţială, iar reprezentantul părţii civile depune la dosar Note privind cheltuielile judiciare în recurs.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Avocatul părţii civile I. K. I. solicită admiterea recursului, modificarea deciziei recurate în sensul de a obliga şi societatea reprezentantă SC B. Internaţional SRL la plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor de judecată, arătând că instanţa de apel a obligat doar societatea de asigurări din H.ia la plata despăgubirilor şi a cheltuielilor de judecată şi Convenţia „Carte E.” a fost ignorată de către instanţa de apel. În ceea ce priveşte recursul asigurătorului, solicită respingerea acestuia ca nefundat. Cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul asigurătorului, avocat E. O., solicită admiterea recursului, casarea în parte a hotărârii şi reducerea despăgubirilor întrucât au fost avute în vedere leziuni anterioare, nefiind vorba de o eroare materială. Totodată, apreciază că la stabilirea daunelor morale este importată lipsirea părţii vătămate de viaţă socială, dar având în vedere vârsta înaintată a acesteia, participarea la viaţa socială este diminuată.

În ceea ce priveşte recursul părţii civile, solicită respingerea acestuia, mandatarul B. neputând fi obligat la plata daunelor şi a cheltuielilor de judecată, neexistând un raport contractual între acesta şi partea vătămată.

În replică, reprezentantul părţii civile arată că este vorba de o greşeală de dactilografiere în ceea ce priveşte reţinerea leziunii privind pierderea ochiului drept, la încadrarea juridică a faptei inculpatului, instanţa ar fi făcut referire şi la alte zile de îngrijiri medicale. În ceea ce priveşte critica privind vârsta înaintată a părţii vătămate, arată că leziunile suferite sunt grave, iar din declaraţiile martorei H. S. rezultă că partea vătămată avea o viaţă socială activă şi îi plăcea să călătorească.

Procurorul solicită respingerea recursurilor, arătând că în ceea ce priveşte recursul părţii civile, raportul de este între acesta şi societatea străină, iar în ceea ce priveşte recursul asigurătorului, solicită respingerea recursului, întrucât daunele morale au fost just stabilite.

CURTEA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 19/11.03.2008 pronunţată de Judecătoria L i p o v a în dosarul nr(…), în baza art. 184 alin. 2, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal, art. 63 alin. 1 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal, a fost condamnat inculpatul D. B., fiul luui H. şi I., născut la data de 02.02.1959 în S, jud. A, domiciliat în loc. B.,_, H.ia, posesori al paşaportului nr._ eliberat de autorităţile române şi al paşaportului nr._ eliberat de autorităţile H.e, cu domiciliul ales în Municipiul A,, str._ _ , . 301, . D, . 11, jud. A, la două pedepse de câte 8.000 lei amendă penală pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă.

În baza art. 34 lit. c Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8.000 lei pe care a sporit-o cu 2.000 lei rezultând de executat o pedeapsă rezultantă de 10.000 lei amendă penală.

În baza art. 81 alin. 1 Cod penal, art. 82 alin. 2 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi a stabilit un termen de încercare de 1 an.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală a constatat că partea vătămată H. S. N. nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, art. 999 Cod civil, a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile I. K. I. echivalentul în lei a sumei de 220 euro, reprezentând daune materiale reprezentând cheltuieli de spitalizare în H.ia, 150 euro, suma de 39,97 euro cheltuieli tratament domiciliu şi suma de 30 euro contravaloarea radiografii, cu dobândă legală începând cu data efectuării acestor cheltuieli şi suma de 60.000 lei daune morale parţiale, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi dobânda legală începând cu data producerii accidentului, 22.07.2006 şi au fost respinse celelalte pretenţii pentru daune morale, dispunându-se ca aceste sume să fie achitate de asigurătorul E. B. E. AG H.ia către partea civilă, conform poliţie de asigurare tip carte E. D K 972-(…)/1 D., în limitele prevăzute de Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civile şi a constatat achitată de către asigurător către partea civilă antemenţionată a sumei de 4000 Euro.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, art. 999 Cod civil, a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Spitalul Judeţean A suma de 4020,86 lei pretenţii civile reprezentând cheltuieli de spitalizare, cu dobândă legală de la data rămânerii definitive a hotărârii, pentru partea vătămată H. S. N. suma de 2810,00 lei şi pentru partea vătămată I. K. I., suma de 1210,86 lei, cheltuieli de spitalizare şi a dispus ca aceste sume să fie achitate de asigurătorul E. B. E. AG H.ia către partea civilă, conform poliţie de asigurare tip carte E. D K 972-(…)/1 D., în limitele prevăzute de Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă, iar în baza art. 165 alin. 1 Cod procedură penală a respins cererea formulată de partea civilă Spitalul Judeţean A, pentru instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului, văzând că acestea nu au fost identificate şi evaluate.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, art. 999 Cod civil, a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Spitalul Judeţean A suma de 4020,86 lei pretenţii civile reprezentând cheltuieli de spitalizare, cu dobândă legală de la data rămânerii definitive a hotărârii, pentru partea vătămată H. S. N. suma de 2810,00 lei şi pentru partea vătămată I. K. I., suma de 1210,86 lei, cheltuieli de spitalizare şi a dispus ca aceste sume să fie achitate de asigurătorul E. B. E. AG H.ia către partea civilă, conform poliţie de asigurare tip carte E. D K 972-(…)/1 D., în limitele prevăzute de Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă, iar în baza art. 165 alin. 1 Cod procedură penală a respins cererea formulată de partea civilă Spitalul Judeţean A, pentru instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului, văzând că acestea nu au fost identificate şi evaluate.

Pentru a pronunţa această sentinţă penală instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 414/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria L i p o v a, înregistrat la Judecătoria L i p o v a sub nr(…), a fost trimis în judecată inculpatul D. B. pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal. În sarcina inculpatului s-a reţinut în fapt că la data de 22.07.2006, în jurul orelor 21,30-22,00, inculpatul D. B. a condus pe DN 7 – relaţia A-D, în localitatea E., jud. A, autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare AB-AC-31, având ca pasager în dreapta pe soţia sa, D. S.. Deşi pe sensul de deplasare A-D, la o distanţă de

40 metrifaţă de borna hectometrică nr.

40 metrifaţă de borna hectometrică nr.

6 akm 484 este instalat indicatorul de avertizare „curbă la dreapta”, prin nereducerea vitezei la intrarea în curbă inculpatul a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe sensul opus de deplasare, D – A, pe care circula regulamentar autoturismul Mitsubishi D. cu nr. HD-ME-732 condus de partea vătămată H. S. N., în acest autovehicul aflându-se ca pasageri G. D. J., G. T. K. şi I. K. I.. În urma coliziunii, lovirea cu partea dreaptă faţă stânga autoturismului părţilor vătămate, autovehiculul Opel a rămas pe sensul A – D, iar autovehiculul Mitsubishi a fost proiectat în şanţul din dreapta sensului său de deplasare D – A, pasagerii aflaţi în acesta din urmă suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 de zile îngrijiri medicale pentru partea vătămată H. S. N. – Raport medico-legal nr. 470/16.01.2006 emis de B. A, H. S. N. fiind internat

la SpitalulClinicJudeţean A – Secţia ortopedie, în perioada 22.07.2006 – 26.07.2006, 90 de zile îngrijiri medicale pentru partea vătămată I. K. I., raport medico-legal nr. 473/A/3/2006 emis de SJML A.

la SpitalulClinicJudeţean A – Secţia ortopedie, în perioada 22.07.2006 – 26.07.2006, 90 de zile îngrijiri medicale pentru partea vătămată I. K. I., raport medico-legal nr. 473/A/3/2006 emis de SJML A.

Partea vătămată I. K. I. a fost internat

Partea vătămată I. K. I. a fost internat

la SpitalulClinicJudeţean A –Secţia ortopedie – pe perioada 23.07.2006 – 26.07.2006.

la SpitalulClinicJudeţean A –Secţia ortopedie – pe perioada 23.07.2006 – 26.07.2006.

S-a reţinut că au fost necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru G. D. – raport medico-legal nr. 382/A/3/2006, 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru G. T. J. – raport medico legal nr. 381/A/3/2006, respectiv 40-45 de zile de îngrijiri medicale pentru D. S. – raport medico legal nr. 131/A/3.06.2007 emis de SJML A.

S-a reţinut că au fost necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru G. D. – raport medico-legal nr. 382/A/3/2006, 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru G. T. J. – raport medico legal nr. 381/A/3/2006, respectiv 40-45 de zile de îngrijiri medicale pentru D. S. – raport medico legal nr. 131/A/3.06.2007 emis de SJML A.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor în faza de urmărire penală.

Din probele administrate în cauză şi anume: proces-verbal de sesizare din oficiu, proces-verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului faptei şi planşe foto, raport de expertiză medico-legală, declaraţiile părţilor vătămate I. K. I., H. S. N., declaraţiile Mmartorilor N. N. N., D. D. J., declaraţia părţii vătămate D. S., declaraţiile inculpatului, proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, constituirea de parte civilă, înscrisuri depuse în dovedirea laturii civile, înscrisuri medicale, declaraţia martorei H. S., note de şedinţă privind cheltuielile judiciare, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:

La data de 22.07.2006, în jurul orelor 21,30-22,00, inculpatul D. B. a condus pe DN 7 – relaţia A-D, în localitatea E., jud. A, autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare AB-AC-31, având ca pasager în dreapta pe soţia sa, D. S.. Deşi pe sensul de deplasare A-D, la o distanţă de

6 akm 484 este instalat indicatorul de avertizare „curbă la dreapta”, prin nereducerea vitezei la intrarea în curbă inculpatul a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe sensul opus de deplasare, D – A, pe care circula regulamentar autoturismul Mitsubishi D. cu nr. HD-ME-732 condus de partea vătămată H. S. N., în acest autovehicul aflându-se ca pasageri G. D. J., G. T. K. şi I. K. I..

În urma coliziunii, lovirea cu partea dreaptă faţă stânga autoturismului părţilor vătămate, autovehiculul Opel a rămas pe sensul A – D, iar autovehiculul Mitsubishi a fost proiectat în şanţul din dreapta sensului său de deplasare D – A, pasagerii aflaţi în acesta din urmă suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 de zile îngrijiri medicale pentru partea vătămată H. S. N. – Raport medico-legal nr. 470/16.01.2006 emis de B. A, H. S. N. fiind internat

De asemenea, s-a reţinut că partea vătămată H. S. N. nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar partea vătămată I. K. I. s-a constituit parte civilă cu suma de 220 euro echivalentul în le la data plăţii, cu titlu de despăgubiri materiale şi dobândă legală, suma de 100.000 lei cu titlu de despăgubiri morale, sub rezerva reactualizării acestei sume cu indicele de inflaţie la data achitării efective şi dobânda legală începând cu data producerii accidentului – 22.07.2006 şi a cheltuielilor ocazionate de proces, 1.460 euro şi 500 lei.

Partea vătămată Spitalul Judeţean A s-a constituit parte civilă cu suma de 2810,00 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate H. S. N. şi 1210,86 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate I. K. I. Totodată, martora H. S. a solicitat obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de transport.

Prima instanţă a apreciat că faptele inculpatului D. B. care la data de 22.07.2006 în timp ce conducea autoturismul marca Opel Vectra nr. AB-AC-31 pe DN 7, pe raza localităţii E., jud. A, din culpă a accidentat pe partea vătămată I. K. I. şi pe partea vătămată H. S. N. care au suferit leziuni vindecabile în câte 90 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 184 aln. 2,4 Cod penal, art. 184 alin. 2, 4 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 63 al. 1 Cod penal, art. 74 al. 1 lit. a, c Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal, faţă de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o atitudine sinceră, prezentându-se în faţa organelor judiciare.

Avându-se în vedere pericolul social concret al faptelor, circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului şi văzând criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 al. 1 Cod penal, instanţa de fond a aplicat inculpatului două pedepse de câte 8.000 lei amendă penală pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 al. 2, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

În baza ART. 34 M.. C Cod penal a contopit pedepsele aplicare inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8.000 lei pe care a sporit-o cu 2.000 lei rezultând de executat o pedeapsă rezultantă de 10.000 lei amendă penală. În baza art. 81 alin. 1 Cod penal, art. 82 al. 2 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi a stabilit un termen de încercare de 1 an, văzând că sunt îndeplinite condiţiile prev. De art. 81 al. 1 Cod penal şi scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

În baza art. 359 alin. 1 Cpp a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen instanţa va revoca suspendarea condiţionată dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 346 alin.1 Cpp a constatat că partea vătămată H. S. N. nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 346 alin. 1 Cpp, art. 999 Cod civil, a obligat inculpatul să plătească părţii civile I. K. I. echivalentul în lei a sumei de 220 euro, reprezentând daune morale, reprezentând cheltuieli de spitalizare în H.ia, 150 euro, suma de 39,97 euro cheltuieli tratament domiciliu şi suma de 30 euro contravaloarea de radiografii, cu dobândă legală începând cu data efectuării acestor cheltuieli şi suma de 60.000 lei daune morale parţiale, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi dobândă legală începând cu data producerii accidentului – 22.07.2006, faţă de suferinţele psihice şi fizice ale părţii vătămate care a suferit o fractură la piciorul stâng, accidentare părţi moi de gradul III la fractură închisă, fractură în serie la coaste, stânga III-IX, fractură de stern, sero-hematotorax stâng, scurgere pericaridiană scăzută, rană la cap în partea occipitală, pierderea ochiului partea dreaptă 1979, suferind intervenţii chirurgicale, partea civilă suferind sechele, neputându-se răspunde dacă se va însănătoşi total. Instanţa de fond a respins celelalte pretenţii pentru daune morale şi a dispus ca aceste sume să fie achitate de asigurătorul E. B. E. AG H.ia către partea civilă, conform poliţie de asigurare tip carte E. D K 972-(…)/1 D., în limitele prevăzute de Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă şi a constatat achitată de către asigurător către partea civilă anterior menţionată a sumei de 4000 euro.

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat apel partea civilă I. K. I. şi asigurătorul S.C. B. Internaţional B.

Partea civilă a criticat sentinţa pentru netemeinicie solicitând majorarea cuantumului despăgubirilor morale la suma de 100.000 lei, acordarea în întregime a cheltuielilor judiciare şi obligarea la plata despăgubirilor civile a Societăţii Comerciale B. Internaţional SA şi nu a asigurătorului E. B. E. AG H.ia.

Societatea comercială B. Internaţional SA B a criticat sentinţa pentru netemeinicie, întrucât cuantumul despăgubirilor civile la plata cărora trebuia obligat asigurătorul trebuia redus la suma de 15.200 lei, deoarece partea vătămată a fost despăgubită de asigurător cu suma de 4.000 euro.

Prin decizia penală nr. 171 din 05 iunie 2008 pronunţată de Tribunalul A r a d în dosarul nr(…) a fost admis apelul declarat de partea civilă I. K. I. împotriva sentinţei penale nr. 19 din 11 martie 2008 pronunţată de Judecătoria L i p o v a, pe care a desfiinţat-o în latură civilă cu privire la cheltuielile judiciare şi în consecinţă a majorat de la 4000 lei la 4892 lei şi 270 Euro sau contravaloarea în lei la data executării, cheltuielile judiciare datorate părţii civile I. K. I..

A fost obligat asigurătorul E. B. E. AG H.ia să plătească părţii civile I. K. I. cheltuieli judiciare în sumă de 4892 lei şi 279 Euro sau contravaloarea în lei la data executării.

A fost respins apelul declarat de apelanta SC B. Internaţional B în calitate de mandatar al E. B. E. AG H.ia.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate.

Pentru a pronunţa această decizie penală, instanţa de apel a reţinut că în ceea ce priveşte despăgubirile morale, părţii civile i-a fost acordată o sumă de natură să acopere prejudiciul suferit, criticile sub acest aspect nefiind întemeiate, iar cu privire la cuantumul cheltuielilor judiciare, actele existente la filele 72-89 dosar primă instanţă impun majorarea acestora cu suma de 892 lei şi 270 Euro. Criticile privind obligarea la plata despăgubirilor civile a Societăţii Comerciale B. Internaţional B şi nu a asigurătorului E. B. E. AG H.ia au fost apreciată de instanţa de apel ca nefiind întemeiate, întrucât calitatea de asigurător o are acesta din urmă, prima având calitate de mandatar.

Cu privire la apelul declarat de mandatarul SC B. Internaţional SA, criticile au fost respinse ca nefondate întrucât reducerea cuantumului despăgubirilor acordate părţii civile nu se impune, suma acordată constituind o justă şi reală reparaţie a prejudiciului.

Împotriva ambelor hotărâri judecătoreşti a declarat recurs partea civilă şi Societatea Comercială B. Internaţional SA B, reiterând motivele de apel. Partea civilă a mai criticat sentinţa şi pentru greşita obligare la plata despăgubirilor civile a asigurătorului H., trebuind a fi obligată la plata acestora S.C. B. Internaţional SA B.

Ambele recursuri sunt nefondate.

Apelul mandatarului SC B. Internaţional SA B se bazează pe reţinerea greşită ca leziuni produse prin accident, a unei lovituri la cap şi pierderea ochiului drept al părţii vătămate, leziuni cu privire la care, instanţa de apel în mod corect reţine că sunt anterioare, datând din anul 1979, ele nefiind luate în calcul la stabilirea cuantumului prejudiciului, astfel că aceste critici vor fi respinse ca nefondate. Cuantumul despăgubirilor acordate părţii vătămate reprezintă o justă şi reală reparare a prejudiciului moral şi material acordat acesteia, astfel că reducerea lui nu este justificată.

Criticile formulate de partea civilă sunt şi ele nefondate, întrucât Societatea Comercială B. Internaţional SA B nu este parte în contractul de asigurare, ci numai mandatar – împuternicit al asigurătorului H., astfel că nu există temei de drept al obligării acestei la plata despăgubirilor civile.

Starea de fapt şi încadrarea juridică au fost reţinute în mod corect de către cele două instanţe, aşa cum rezultă din probele administrate în cauză, astfel că, nefiind motive de casare, în temeiul prevederilor art. 38515alin. 1, pct. 1, lit. b C.p.p., cele două recursuri vor fi respinse ca nefondate.

În temeiul prevederilor art. 192 alin.

2 C.p.p., fiecare recurent va fi obligat la plata sumei de câte 80 lei, cheltuieli judiciare către stat în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 38515pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge recursurile declarate de partea civilă I. K. I. şi asigurătorul SC B. Internaţional SRL în calitate de mandatar al E. B. E. AG H.ia împotriva deciziei penale nr. 171 din 5.06.2008 pronunţată de Tribunalul A r a d.

În temeiul art. 192 al.

2 C.pr.pen. obligă fiecare parte recurentă la plata sumei de 80 lei cheltuieli judiciare către stat în recurs.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică din 25.09.2008.