Achitare Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Lipsa acestei menţiuni echivalează cu neinvestirea instanţei cu judecarea infracţiunii.

Lipsa acestei menţiuni echivalează cu neinvestirea instanţei cu judecarea infracţiunii.

Decizia penală nr. 360/R/25.05.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr.1171/27.06.2008 a Judecătoriei Galaţi inculpatul B.D.E a fost condamnat după cum urmează:

– la 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art.26 Cod penal rap.la art.288 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal (faptă din anul 2004);

– la 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de falsul material în înscrisuri oficiale prevăzută de art.288 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal;

– 1(unu) an şi 6(sase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzută de art.291 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal;

– 1(unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290 al.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal;

– 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal.

Prin aceeaşi sentinţă penală în baza dispoziţiilor art.334 Cod procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice „a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B.D.E. în sensul reţinerii în sarcina acestuia si a infracţiunii de fals privind identitatea prevăzută de art.293 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal.” infracţiune pentru săvârşirea căreia a fost condamnat la 2 ani închisoare.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1504/08.05.2003 a Judecătoriei Galaţi, pronunţata în dosarul nr.4441/2002, modificată prin decizia penală nr.1404/2003 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 16.02.2004 în pedepsele componente, prin înlăturarea sporului aplicat, astfel:

-2(două) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1504/2003 a Judecătoriei Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41alin.2 Cod penal în ref. la art.74 lit.c şi art.76 lit.e Cod penal;

-3 pedepse de 5 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1250/2001 a Judecătoriei Galaţi;

-3 pedepse cu închisoarea de 1 an şi 8 luni aplicate prin sentinţa penală nr.1250/2001 a Judecătoriei Galaţi;

-2 pedepse de 4 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1250/2001 a Judecătoriei Galaţi.

În baza art.7 din Legea nr. 543/2002 s-a revocat beneficiul graţierii condiţionate a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1504/2003 a Judecătoriei Galaţi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.214 alin.2 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal în referire la art.74 lit.c si 76 lit.c Cod penal (faptă din octombrie-noiembrie 1999).

S-a menţinut anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1250 /2001 a Judecătoriei Galaţi.

În baza dispoziţiilor art.33 lit.a-34 lit.b Cod penal s-au contopit pedepsele de 2 ani, 2 ani, 1 an si 6 luni, 1 an, 5 ani, 2 ani închisoare aplicate inculpatului pentru faptele deduse judecăţii, urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 (sase) ani închisoare.

În baza dispoziţiilor art.33 lit.a-34 lit.b Cod penal s-au contopit cele 3 pedepse de 5 luni închisoare, 3 pedepse de câte 1 an si 8 luni închisoare, 2 pedepse de câte 4 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1250/2001 a Judecătoriei Galaţi cu pedepsele de 6 luni si 2 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1504/2003 a Judecătoriei Galaţi, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an si 8 luni închisoare, sporită la 2(doi) ani închisoare.

În baza dispoziţiilor art.39 al.1 Cod penal s-a contopit pedeapsa de 6 ani închisoare cu pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită la 6(şase) ani şi 6(şase) luni închisoare.

În baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 12.04.2006 la zi.

În baza art.350 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului B.D.E..

În baza art.71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.b Cod penal.

S-a anulat mandatul de a pedepsei nr.2055/2003 emis în baza sentinţei penale nr.1504/2003 a Judecătoriei Galaţi şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei în baza prezentei hotărâri.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţelor de mai sus.

În baza art.14 Cod procedură penală raportat la art.998 a fost obligat inculpatul B.D.E. la plata sumei de 7462,56 lei cu dobânda legala la nivelul BNR din ziua plăţii, către partea civilă B.R.D.Finance I.F.N. SA Sucursala Galaţi, cu titlu de despăgubiri civile.

Instanţa a luat act ca partea vătămată RAIFFEISEN BANK Sucursala Galaţi nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza dispoziţiilor art.118 lit.e Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a televizorului color Marca Sony Triniton seria S011095468 cu diagonala de 54 cm, cu telecomandă aflat în magazia de corpuri delicte din Politia Municipiului Galaţi.

În baza art.118 lit.c Cod penal s-a dispus confiscarea ştampilelor folosite la săvârşirea infracţiunii, SC M… şi SC AGR…

S-a dispus anularea cărţilor de identitate falsificate, prin înlocuirea fotografiei, C.I. seria GL nr.139220 pe numele B.G. si C.I. seria XZ nr.041566 pe numele C.M.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul B.D.E. la plata sumei de 440 lei cheltuieli judiciare către stat (240 lei în cursul urmăririi penale şi 200 lei în cursul judecăţii).

Petru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarea stare de fapt :

În cursul anului 2004, numitul S.G. i-a confecţionat inculpatului B.D.E. o carte de identitate folosind fotografia inculpatului şi datele de stare civilă ale fratelui acestuia, numitul B.G., furnizate lui S.G de către inculpat.

În luna mai 2005, inculpatul l-a convins pe martorul G.C. să devină administrator la SC M…SRL GALAŢI şi i-a cerut dreptul de semnătură în bancă.

În acelaşi timp inculpatul a intrat în posesia unei ştampile cu inscripţia SC AGR…SRL Galaţi.

Inculpatul dispunând de mijloacele logistice de mai sus a iniţiat activităţi infracţionale pentru obţinerea unor credite de la unităţi bancare care finanţau achiziţionarea de bunuri electrice şi electrocasnice prin magazine de profil, astfel :

În ziua de 23.01.2006, inculpatul s-a prezentat la magazinul SC S… de pe str.S. şi a solicitat achiziţionarea în rate a unei maşini de spălat Whirlpool şi a două telefoane mobile marca Samsung.

La dosarul întocmit a depus copie a cărţii de identitate pe numele B.G., adeverinţa de salariu şi ştampila SC M…

Partea vătămată BRD FINANCE a aprobat creditul în valoare de 3.239,70 lei şi în ziua de 27.01.2006 inculpatul a ridicat bunurile şi a semnat factura de primire. Inculpatul nu a plătit ulterior nicio rată.

La începutul lunii martie 2006, inculpatul a mers la un punct de lucru din micro 20 al firmei SC SIMON’S SRL i-a întocmit dosarul de achiziţionare de bunuri, cu plata în rate, pe numele B.G., dar nu s-a mai prezentat să semneze contractul de credit.

Ulterior, a aplicat fotografia sa pe o copie a cărţii de identitate cu numele Vasile Tudorel, a xerocopiat acest document şi a reuşit să-i dea aparenţa unei copii conforme cu originalul.

La data de 8.04.2006, inculpatul a revenit la acelaşi punct de lucru unde gestionara, martora I.F. i-a primit cererea pentru achiziţionarea următoarelor bunuri : calculator marca „Senpron 3000”, monitor marca „Philips LCD 17”, scaune din piele şi masa marca „Nevada”, toate în valoare de 2.935,40 lei,

Pentru garantarea creditului inculpatul a completat adeverinţa tip BRD pe numele V.T., posesor al C.I. seria GL nr.387525, salariat al SC AGR… Totodată a depus copie a actului de identitate mai sus menţionat.

Inculpatul a dorit cumpărarea în rate şi a două telefoane mobile marca Nokia, dar deoarece valoarea bunurilor depăşea plafonul de credit permis, i s-a sugerat să încheie un alt contact cu Reiffeisen Bank, pentru aparatele telefonice.

Documentaţia pentru această unitate bancară a cuprins adeverinţa şi cartea de identitate, în copie ca în cazul primului contract.

Inculpatul s-a prezentat în ziua de 10.04.2006 şi a ridicat bunurile creditate de BDR – Finance, urmând ca pentru celelalte să se prezinte la data de 12.04.2006.

Cu ocazia verificării actelor pentru contractul cu Reiffeisen Bank, martora B.M. care activa ca lucrător comercial în cadrul SC SIMON’S SRL Brăila a observat că fotografia cărţii de identitate cu numele V.T. coincidea cu cea existentă la contractul analizat în luna martie 2006 sub numele B.G. Faţă de cele constatate, aceasta a sesizat conducerea societăţii, iar în ziua de 12.04.2006, când inculpatul a să ridice bunurile a fost legitimat şi reţinut de organele de poliţie.

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat apel inculpatul B.D.E. susţinând că :

– infracţiunea prev. de art. 293 Cod penal nu subzistă, cerând achitarea în baza art.11 pct.2 lit.a în ref.la art.10 lit.a Cod procedură penală ;

– în mod greşit s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru infracţiunea prev. de art.290 Cod penal şi pentru cea prev. de art.291 Cod penal, cea de-a doua fiind absorbită de prima, solicitând achitarea în baza art.11 pct.2 lit.a în referire la art.10 lit.a Cod procedură penală ;

– în mod greşit s-a dispus confiscarea de la inculpat a unui TV color marca Sony, întrucât nu face obiectul vreunui contract de creditare, cerând restituirea televizorului menţionat;

– pedeapsa aplicată i este prea mare, cerând reţinerea disp.art.74 lit.a, c Cod penal.

Prin Decizia penală nr.452/A/31.10.2008 a Tribunalului Galaţi, s-a admis apelul inculpatului, s-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare s-a înlăturat dispoziţia de condamnare pentru infracţiunea prevăzută de art.293 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal.

În baza art.11 pct.2 lit.a în referire la art.10 lit.d Cod procedură penală s-a dispus achitarea inculpatului B.D.E. pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art.293 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 , art.37 lit.a Cod penal.

S-a modificat dispoziţia de aplicare a art.33 lit.a, 34 lit.b Cod pen., în sensul că s-a înlăturat din mecanismul de contopire pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală apelată pentru infracţiunea de fals privind identitatea şi, totodată, reducând pedeapsa rezultantă iniţială de la 6 ani închisoare la 5 ani şi 10 luni închisoare.

S-a modificat dispoziţia de aplicare a art.39 al.1 Cod penal, în sensul că pedeapsa de 5 ani şi 10 luni închisoare a fost contopită cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 10 luni închisoare, sporită la 6 ani şi 4 luni închisoare.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza art.383 al.11 Cod procedură penală în referire la art.350 alin.1 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului B.D.E.

În baza art.383 al.2 Cod procedură penală s-a dedus durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului de la 12.04.2006 la zi.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele :

În rechizitoriu, la încadrarea în drept a faptelor s-a reţinut şi infracţiunea de fals privind identitatea prev. de art.293 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, iar instanţa de fond a pronunţat condamnarea inculpatului şi pentru această infracţiune.

Tribunalul a constatat că acestei fapte îi lipseşte un element constitutiv sub aspectul laturii obiective. Textul de lege priveşte inducerea sau menţinerea în eroare a unui organ sau o instituţie de stat sau o altă unitate dintre cele la care se refera art.145 Cod penal.

În speţa de faţă, inducerea în eroare s-a realizat faţă de două bănci private, BRD- Finance şi Raiffeisen BANK S.A. Galaţi, bănci care nu se încadrează printre unităţile prev. de art.145 Cod penal.

Nu se poate considera că fapta nu există (cum a cerut inculpatul) ci că îi lipseşte un element constitutiv pe latură obiectivă, în sensul că băncile nu fac parte dintre unităţile prevăzute de art.145 Cod penal.

Prin urmare, Tribunalul în baza art.11 pct.2 lit.a în referire la art.10 lit.d C.p.p. a achitat pe inculpatul B.D.E. pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art.293 alin.1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2, art.37 lit.a Cod penal.

Inculpatul a cerut achitarea sa şi pentru infracţiunea prev. de art.291 Cod penal, întrucât s-a absorbi în infracţiunea prev. de art.290 Cod penal.

S-a apreciat că aceste susţineri sunt nefondate întrucât infracţiunea prev. de art.291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal a fost reţinută prin rechizitoriu în sensul folosirii cărţilor de identitate falsificate, cu prilejul încheierii unor contracte de creditare, raportându-se astfel la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale. Infracţiunea prevăzută de art.291 Cod penal nu se absoarbe în cea prev. de art.288 alin.1 Cod penal.

S-a mai reţinut că în mod corect prima instanţă a dispus confiscarea televizorului color marca SONY TRINITON, întrucât acesta este un bun dobândit prin săvârşirea infracţiunilor de către inculpat, fiind cumpărat cu banii obţinuţi din credit şi încadrându-se astfel în dispoziţiile art.118 lit.e Cod penal. În consecinţă, apare ca nefondată cererea inculpatului de restituire a respectivului televizor.

Tribunalul a apreciat că nu se impune reţinerea în favoarea inculpatului a vreuneia dintre circumstanţele prev. de art.74 Cod penal, întrucât faptele acestuia au o gravitate ridicată, inculpatul are numeroase condamnări pentru fapte de aceeaşi natură, ceea ce denotă o perseverenţă infracţională deosebită din partea acestuia, aspecte care exclud orice manifestare de clemenţă din partea instanţei. Prima instanţă a făcut aplicarea corespunzătoare a disp.art.72 Cod penal.

Cu toate acestea, tribunalul a modificat mecanismul de contopire şi a reindividualizat pedeapsa rezultantă în sensul reducerii acesteia ţinând cont de soluţia de achitare pronunţată pentru infracţiunea prev. de art.293 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2, art.37 lit.a Cod penal.

Împotriva acestei decizii penale au declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi inculpatul.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a criticat decizia penală pentru nelegalitate susţinând că în mod greşit sa dispus achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.293 alin.1 Cod penal, având în vedere că art.145 Cod penal se referă între altele şi la instituţiile sau la alte persoane juridice de interes public sau la serviciile de interes public, care pot fi (spre deosebire de autorităţile şi instituţiile publice) şi persoane juridice de drept privat dacă îşi desfăşoară activitatea în interes public, general, comunitar.

În literatura şi practica judiciară s-a statuat că fac parte din categoria instituţiilor de interes public asociaţiile, fundaţiile, sindicatele, dar şi băncile comerciale.

Cu privire la băncile comerciale, acestea au drept scop realizarea unui serviciu public şi prin urmare, s-a considerat că fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public la care se referă art.145 Cod penal.

În acest context s-a susţinut că instanţa de fond a reţinut corect că fapta inculpatului de a folosi ca documente de legitimare cărţile de identitate falsificate cu prilejul încheierii a trei contracte de creditare la BRD Finance şi Reiffeisen Bank –Sucursala Galaţi constituie infracţiunea prevăzută de art. 293 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

S-a mai susţinut că şi, în situaţia în care s-ar aprecia că cele două bănci nu fac parte din categoria instituţiilor prevăzute de art.145 Cod penal, soluţia de achitare apare ca fiind una incorectă.

Aceasta, deoarece folosirea unor înscrisuri oficiale false (copii ale unor cărţi de identitate false), cunoscând că sunt false, în vederea obţinerii unor credite de la două bănci comerciale se absoarbe în conţinutul constitutiv al infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

S-a solicitat, în conformitate cu disp.art.38515 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la art.3859 pct.218 Cod procedură penală, admiterea recursului declarat, casarea deciziei penale nr.452/A/31.10.2008 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul nr.5538/121/2008 şi menţinerea hotărârii primei instanţe.

La rândul său inculpatul B.D.E. a criticat decizia penală pentru netemeinicie susţinând că în mod greşit s-a dispus confiscarea televizorului întrucât acesta nu se află pe lista bunurilor achiziţionate în baza contractelor de creditare reţinute în cauză.

De asemenea, a susţinut că deşi s-a înlăturat pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa rezultantă aplicată spre executare este prea aspră, sporul de pedeapsă stabilit făcând ineficientă înlăturarea pedepsei de 2 ani închisoare.

A solicitat redozarea pedepselor în sensul reducerii acestora.

Prin decizia penală nr. 360/R/25.05.2009 Curtea de Apel Galaţi a admis recursurile dar pentru următoarele considerente:

Potrivit art.264 alin.1 Cod procedură penală, rechizitoriul constituie actul de sesizare al instanţei, iar conform art. 317 teza I Cod procedură penală, judecată se mărgineşte la fapta şi la persoana arătată în actul de sesizare.

Din interpretarea acestor texte de lege rezultă că pentru a se reţine că o persoană este trimisă în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni şi în egală măsură că instanţa este investită cu judecarea acelei infracţiuni este esenţial ca în dispozitivul actului de sesizare să fie menţionată fapta, cu încadrarea ei juridică.

În cauza de faţă, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi nr.2029/P/2006 din 30.05.2006 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.D.E. numai pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art.288 alin .1 Cod penal,art. 288 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.291 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi art.215 alin.1,2 şi 3 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal, deşi în cuprinsul actului de sesizare s-a făcut referire şi la infracţiunea prevăzută de art.293 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

Cum procurorul nu a manifestat voinţa de a dispune trimiterea inculpatului în judecată prin dispozitivul rechizitoriului, sau în faţa instanţei pe calea extinderii procesului penal pentru alte fapte în condiţiile art.336 Cod procedură penală, se constată că în mod nelegal prima instanţă aplicând nejustificat şi defectuos dispoziţiile art.334 Cod procedură penală, a procedat la condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.293 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În egală măsură instanţa de apel neobservând că inculpatul nu a fost trimis în judecată şi pentru comiterea infracţiunii de fals privind identitatea în formă continuată, a dat în mod greşit eficienţă dispoziţiilor art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la art.10 alin.1 lit.d Cod procedură penală dispunând achitarea inculpatului.

Din analiza probatoriului administrat rezultă că urmare activităţii infracţionale inculpatul a dobândit o maşină de spălat marca Whirlpool, două telefoane mobile marca Samsung, un calculator marca Philips LCD 17, scaune din piele şi o masă marca Nevada.

Cum în cauză nu s-a făcut dovada că inculpatul ar fi dobândit şi un televizor marca Sony Triniton, acesta fiind ridicat în vederea confiscării de la numitul G. C. (fila 75 dosar urm.pen.) pentru cercetarea căreia s-a dispus disjungerea cauzei, se constată că în mod nelegal s-a procedat la confiscarea specială de la inculpat a televizorului în discuţie, nejustificându-se aplicarea dispoziţiilor art.118 lit.e Cod penal.

Pentru toate aceste motive s-a constatat că recursurile sunt fondate fiind admise în condiţiile art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură penală.

Pe cale de consecinţă, a fost casată în tot decizia penală nr.452/A/3110.2008 a Tribunalului Galaţi şi în parte sentinţa penală nr.1171/27.06.2008 a Judecătoriei Galaţi.

În rejudecare, după înlăturarea din sentinţa penală recurată a aplicării dispoziţiilor art.334 Cod procedură penală, precum şi a celor de condamnare a inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.293 alain.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, s-a a procedat în mod succesiv la descontopirea pedepselor rezultante de 6 ani şi 6 luni închisoare respectiv de 6 ani închisoare, în pedepsele componente şi s-au înlăturat sporurile aplicate de 6 luni închisoare, respectiv 1 an închisoare.

Constatând că prima instanţă a aplicat pedepse just individualizate pentru faptele deduse judecăţii, acestea răspunzând cerinţelor prevăzute în art.52 Cod penal, Curtea a dat un fine de neprimire solicitării inculpatului privind redozarea pedepselor, în sensul reducerii acestora.

Aşa fiind, în baza art.33 lit.a – 34 lit.b Cod penal, au fost contopite pedepsele de 2 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an închisoare şi 5 ani închisoare, urmând să se aplice pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat un spor, pedeapsă care, în baza art.39 alin.1 Cod penal s-a contopit cu pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare (sentinţa penală nr.1504/2003 a Judecătoriei Galaţi) aplicându-se spre executare pedeapsa cea mai grea sporită corespunzător.

Totodată, s-a înlăturat aplicarea dispoziţiilor art.118 lit.e Cod penal.

Restul dispoziţiilor sentinţei penale recurate au fost menţinute.

În baza art.38517 alin.4 Cod procedură penală în referire la art.383 Cod procedură penală, s-a menţinut starea de arest a inculpatului şi s-a computat din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la data de 12.04.2006 la zi, respectiv 25.05.2008.