Acte considerate ca făcute în termen; dovada depunerii acestora. Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)


Codul de procedură penală; Titlul V – Acte procesuale şi procedurale comune; Capitolul III – Termenele; Partea specială – Titlul I; Capitolul Ill-Căile de atac ordinare; Secţiunea l – Apelul.

Codul de procedură penală, art. l87 şi 367.

Potrivit art.363 alin.3 din Codul de procedură, termenul legal de 10 zile pentru declararea apelului pentru părţile prezente la dezbateri sau la pronunţare, curge de la pronunţare.

Din hotărârea primei instanţe, rezultă că inculpaţii au fost prezenţi la dezbateri, termenul începând să curgă de la data pronunţării sentinţei, respectiv 07 mai 2009, iar ultima zi pentru declararea apelului fiind data de 18 mai 2009.

Deşi regula consacrată prin art. 367 alin.1 din Codul de procedură penală este aceea că cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, prin excepţie de la această regulă, în aliniatele 2 şi 3 din acelaşi articol, se prevede că persoanele aflate în stare de deţinere, pot depune cererea de apel şi la administraţia loc ului de deţinere, iar dacă apelul este declarat oral, declaraţia făcută de apelantul arestat se consemnează într-un proces verbal încheiat de administraţia locului de deţinere.

Dar, pentru aceleaşi consideraţii-nu numai persoanele aflate în stare de deţinere pot să depună cererea de apel şi în altă parte decât la instanţa a cărei hotărâre se atacă. în art. 367 alin.4 Cod pr. penală, se prevede că cererea de apel poate fi depusă şi în condiţiile arătate în art.187 alin. l Cod pr. penală, adică, în cazul militarilor în termen, la unitatea militară din care fac parte, iar în celelalte cazuri, la oficiul poştal prin scrisoare recomandată. In continuarea dispoziţiilor de la acest din urmă articol, se face şi precizarea dovezilor cu care se poate proba declararea în termen a apelului declarat, respectiv, înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia locului de deţinere pe actul depus, RECIPISA OFICIULUI POŞTAL, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută de unitatea militară pe actul depus.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să dea posibilitate persoanelor îndreptăţite la apel, să folosească şi scrisoarea simplă, ar fi enumerat-o în mod expres, ocazie cu care ar fi prevăzut şi modalitatea de a dovedi folosirea unui asemenea mijloc de expediere.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să dea posibilitate persoanelor îndreptăţite la apel, să folosească şi scrisoarea simplă, ar fi enumerat-o în mod expres, ocazie cu care ar fi prevăzut şi modalitatea de a dovedi folosirea unui asemenea mijloc de expediere.

Întrucât inculpaţii au folosit -scrisoarea simplă- deci un alt mijloc de expediere al corespondenţei, decât cel prevăzut în mod expres de lege şi anume scrisoarea recomandată, fiind în această situaţie în imposibilitatea prezentării recipisei oficiului poştal, cu care să facă dovada expedierii în termen, apelurile au fost respinse ca tardive.

Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi

pentru cauze cu minori şi de familie

Decizia penală nr. l24 din 28 octombrie 2009.

Prin sentinţa penală nr. 104/P din 07 mai 2009, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 3229/103/2007, s-a dispus condamnarea inculpatului R. D.-C., fiul lui V. şi D., născut la data de … în mun. Roman, judeţul Neamţ, cu acelaşi domiciliu – str. …, bl.., sc. ., ap.., română, studii 12 clase+ şcoala profesională, student, angajat la S.C.„G. C.” S.R.L. Roman, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, tară antecedente penale, CNP- …, porecla – „…” şi „…”, la pedepsele de:

3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 Cod penal.

2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces, tară drept, la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003.

2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002.

3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 3 cu referire la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cp. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea -3(trei) ani închisoare.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 15.04.2007 până la 12.06.2007.

S-a dispus condamnarea inculpatului O. G.- F., fiul lui G. şi M., născut la data de … în mun. Roman, judeţul Neamţ, cu acelaşi domiciliu- str. …, bl., sc., ap., cetăţenie română, studii 12 clase, salariat la S.C.„C. C.” S.R.L. Iaşi, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, CNP- …, porecla „..”, la pedepsele de:

2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. c Cod penal.

5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces, fară drept, la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

l (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 3 cu referire la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 3 cu referire la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a- 34 lit. b Cp. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea -2(doi) ani închisoare.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 15.04.2007 şi durata arestării preventive de la 21.04.2007 până la 24.05.2007 şi de la 02.06.2007 până la 15.06.2007.

S-a dispus condamnarea inculpatului D. V., fiul lui l. şi G., născut la data de … în mun. Roman, judeţul Neamţ, cu acelaşi domiciliu – str. M. C. nr. .., cetăţenie română, studii 12 clase, student, operator PC la S.C, R. C.” S.R.L., necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, CNP-…, porecla „…”, la pedepsele de:

l (un) an şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. c Cod penal.

3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces, fără drept, la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 3 cu referire la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cp. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea -l(un) an şi 6(şase) luni închisoare.

În temeiul art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore, din 15.04.2007 şi durata arestării preventive de la 21.04.2007 până la 15.06.2007.

S-a dispus condamnarea inculpatului O. A., fiul lui P. şi M.- L., născut la data de … în mun. Roman, judeţul Neamţ, cu acelaşi domiciliu, str. … nr. …, cetăţenie română, studii 12 clase, tară ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, tară antecedente penale, CNP- …, porecla „…”, la pedepsele de:

2 (doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. c Cod penal.

5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces, tară drept, la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. e Cod penal.

l (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a- 34 lit. b Cp. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea – 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare.

În temeiul art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestării preventive de la 21.04.2007 până la 15.06.2007.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal s-a interzis inculpaţilor, pe durata executării pedepselor aplicate, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Il-a şi b Cod penal.

În baza art. 86- 86″ Cp. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe termenul de încercare de: 6(şase) ani- pentru inculpatul R. D. – C., 4(patru) ani pentru inculpatul O. G.- F., 3(trei) ani şi 6(şase) luni pentru inculpatul D. V. şi 5(cinci) ani pentru inculpatul O. A.

În temeiul art. 863Cp., pe durata termenului de încercare s-a stabilit ca inculpaţii să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

– să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă.

S-a atras atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată fiecărui inculpat.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a Cod penal s-a dispus obligarea să plătească statului, ca efect al confiscării speciale:

– inculpatul R. D. C. suma de 260 lei şi 300 USD sau echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb de la data executării.

– inculpatul O. A. suma de 100 lei şi 100 USD sau echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb de la data executării.

– inculpatul O. G.- F. suma de 500 lei.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi c Cod penal s-a dispus confiscarea specială a următoarelor bunuri:

– unitate centrală marca „Delux- Asus”, MP3 Player de culoare albastru-aparţinând inculpatului R. D. C.

– unitate centrală de calculator cu sigla „Mercury Romeo”, memory stick marca „Traxdata” capacitate 1 G, cu seria …, CD marca „Moor” cu seria …..- aparţinând inculpatului O. G.- F.

– unitate centrală marca „Davio Navigator V 2/603″, CD marca „Prime Disk” seria …, 2 CD-uri marca „Sony” seriile … şi …., CD marca „Verbatim”, DVD marca „Traxdata” aparţinând inculpatului O. A.

– CD marca „Benq” seria … aparţinând inculpatului D. V. în temeiul art. 118 alin. 3 Cod penal 1-a obligat pe inculpatul D. V. să plătească statului, efect al confiscării speciale suma de 1049,9 lei.

S-a luat act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi.

în temeiul art. 189 şi 191 Cp. inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului suma de câte 2500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr.l53D/P/2006 din 6.06.2007 al Direcţiei de Investigaţie a Infracţiunilor de Criminalitate organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, au fost trimişi în judecată inculpaţii R. D. C., O. G. F., D. V. şi O. A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.323 alin.l Cod penal, art. 42 alin.l, 3 din Legea nr.161/2003, art. 48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 25 din legea nr.365/2002, art. 27 alin.3 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Analizând probele administrate în cauză, respectiv: procesele verbale de sesizare din oficiu, procesele verbale întocmite cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare, procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice ale inculpaţilor, procesele verbale de transcriere a traficului internet al inculpaţilor, datele referitoare la instrumentele de plată electronică aparţinând unor cetăţeni români, procesele verbale de percheziţie s sistemelor informatice ş a suporturilor de stocare a datelor ridicate de la inculpaţi, declaraţiile martorilor, înscrisurile depuse de inculpaţi în apărare şi în circumstanţiere, raportul de expertiză tehnică şi răspunsul expertului la obiecţiunile formulate de părţi, declaraţiile inculpaţilor, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţii s-au cunoscut în cursul anului 2005, în timp ce erau elevi, fiind preocupaţi de jocurile pe calculator. Inculpatul R. D. C. le-a propus celorlalţi inculpaţi să comită împreună fraude informatice în vederea obţinerii, în mod ilegal, de date de identificare a cârdurilor bancare aparţinând unor persoane din străinătate. Aceste date urmau să fie falsificate pentru efectuarea de operaţiuni de extragere de numerar sau de plăţi, fără consimţământul titularului, în scopul obţinerii de beneficii materiale.

Pentru realizarea acestui scop infracţional inculpaţii au creat cu ajutorul unor programe Software speciale, baze de date conţinând adrese valide de e-mail (useri şi parole) ale unor utilizatori ai platformelor comerciale eBay, PayPal sau ale unor bănci din străinătate (preponderent din S.U.A.), au falsificat paginile de înregistrare ale site-urilor acestora, prin modificarea codului sursă, înlocuind adresa de contact a administratorului PayPal şi a băncilor cu alte adrese de e-mail ce le aparţineau.

Paginile false de înregistrare au fost transmise către adrese valide de e-mail din baza de date creată anterior (metodă denumită „spam”). O parte dintre utilizatorii care au primit mesajul „fals” de înregistrare sau reconfimiare a datelor au fost induşi în eroare şi şi-au introdus datele pe site-urile respective. Datele de înregistrare ale utilizatorului legitim au fost direcţionate, fară ştirea utilizatorului, către adresa de e-mail specificată în codul sursă, odată cu efectuarea click-ului pe „sign in”. în acest mod inculpaţii au obţinut date de identificare ale unor cârduri bancare valide aparţinând unor persoane din străinătate.

Ulterior, inculpaţii au utilizat datele cârdurilor bancare astfel obţinute, prin efectuarea de plăţi din conturile de card pentru diverse servicii sau prin transmiterea acestor date altor persoane în vederea transcrierii lor pe carduri blank, în scopul utilizării la ATM-uri pentru extrageri de numerar.

Din transcrierea traficului internet al sistemului informatic utilizat de către inculpaţii R. D. C., O. G. F. şi D. V. au fost identificate date referitoare la instrumentele de plată electronice aparţinând unor cetăţeni străini, nr. de card, titular, adresă, codul poştal, codurile PIN şi CVV2, data expirării (…). Pe traficul internet al inculpaţilor au fost identificate pagini de scam – pagini modificate ale site-urilor www.paypal.com., www.fairwinds.com, www.amazon.com, www.pinacle.com, www.maumaolinc.org., în scopul obţinerii datelor de identificare a cardurilor bancare.

Acţiunile de fraudă informatică desfăşurate de inculpaţi şi programele speciale utilizate de ei în acest scop au fost relevate de rezultatele percheziţiilor în sistem informatic efectuate asupra calculatoarelor ridicate de la aceştia (…).

Astfel, instanţa de fond a constatat că inculpatul D. V. avea stocat un fişier denumit „…”, ce conţinea datele de identificare ale unui cetăţean din S.U.A., precum şi datele unei cărţi de credit.

S-a mai constatat că în sistemele informatice şi de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul O. G. F. au fost descoperite mai multe fişiere ce conţineau date de identificare ale unor cetăţeni americani, precum şi datele unor cărţi de credit. Astfel, au fost descoperite mai multe aplicaţii şi componentele acestora, cu ajutorul cărora inculpatul accesa neautorizat sisteme informatice, un fişier ce conţinea sursa unei pagini de spam prin care se solicita introducerea datelor de identificare (nume, prenume, data naşterii, adresa), precum şi date referitoare la cartea de credit (mr., data expirării, CVV2).S-a reţinut că din dosar rezultă că în urma percheziţiei suportului de stocare a datelor tip flash memory marca „Traxdata” au fost identificate 4 fişiere ce conţineau date de identificare ale mai multor cărţi de credit şi date referitoare la titularii acestora, precum şi 6 fişiere ce nu au putut fi accesate, întrucât au fost criptate cu ajutorul programului „…”, iar inculpatul a refuzat să dea relaţii despre parola folosită.

Prima instanţă a mai reţinut că în sistemele informatice şi de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul O. A. au fost descoperite mai multe fişiere ce conţineau date de identificare ale unor cetăţeni străini, precum şi mai multe cărţi de credit obţinute ilegal de pe internet. Astfel, pe hard disk şi pe 5 CD-uri şi 1 DVD au fost descoperite mai multe adrese de I.P., folosite de inculpat pentru a trimite mail-uri tip spam, conturi şi parole ale mai multor utilizatori ai site-ului wwvv.paypal.com, documentaţii crak şi hack, aplicaţii scanner.exe şi ws2check.exe folosite de inculpat pentru realizarea activităţii infracţionale.

S-a mai reţinut de către instanţa de fond, că în sistemele informatice şi de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul R.D.C. au fost descoperite fişiere conţinând adrese de I.P. folosite pentru a trimite mail-uri tip spam, conturi şi parole ale mai multor utilizatori ai site-ului www.paypal.com, date de identificare ale unor cetăţeni americani, datele unor cărţi de credit şi numere de identificare ale mai multor bănci din S.U.A.. în urma percheziţiei dispozitivului MP3 player au fost găsite date de identificare ale unor cetăţeni străini, datele referitoare la cărţilor lor de credit, numere de identificare ale mai multor bănci din SUA, fişiere în format HTML conţinând pagini de spam ale site-ului www.paypal.com. adrese IP, nume de servere şi parole de accesare a acestora. Totodată, s-a constatat că a fost identificat şi un fişier criptat ce nu a putut fi accesat, inculpatul refuzând să declare parola utilizată.

S-a mai stabilit de către Tribunalul Neamţ că, după ce intrau în posesia datelor de identificare ale cetăţenilor străini şi a datelor referitoare la instrumentele de plată electronice aparţinând acestora, cu ajutorul aplicaţiei CC2 Bank.exe, inculpaţii verificau băncile emitente ale cârdurilor, pentru a se asigura că acestea sunt valabile.

Instanţa de fond a apreciat că vinovăţia inculpaţilor a rezultat, fară nici un dubiu, din materialul probator administrat în cauză. în acest sens, a constatat că din declaraţia inculpatului D. V. a rezultat că, în cursul anului 2006 a cooperat împreună cu inculpaţii R. D. C. şi O. G. F. în vederea obţinerii de foloase materiale ilicite prin activităţi de fraudă informatică.

De asemenea, a mai reţinut că Inculpatul O. G. F. a recunoscut şi el că în anul 2005 şi ulterior în anul 2007, a lucrat, împreună cu inculpaţii R. D. C. şi O. A., pentru acelaşi scop infracţional, iar inculpaţii susmenţionaţi au arătat că iniţiativa în constituirea asocierii a aparţinut inculpatului R. D. C., că acesta i-a învăţat să utilizeze programele informatice, că şi-au utilizat calculatoarele pentru a obţine date de identificare ale card-urilor, pe care le-au pus la dispoziţia inculpatului R. D. C. Inculpaţii au oferit detalii referitoare la activitatea lor infracţională, la modul de operare şi la rolul pe care 1-a avut fiecare dintre ei în comiterea infracţiunilor informatice.

Aceste declaraţii, coroborate cu procesele verbale de transcriere a traficului pe Internet şi a datelor referitoare la instrumentele de plată electronică, identificate cu ocazia percheziţiei informatice, au relevat un mod de operare comun, îndreptat spre obţinerea aceluiaşi rezultat. Inculpaţii au plănuit împreună să comită infracţiuni informatice, repartizându-şi rolurile, sens în care au cooperat pe parcursul mai multor luni de zile. Infracţiunea de asociere a fost comisă cu intenţie directă, întrucât toţi inculpaţii au cunoscut scopul asocierii, dorind să obţină foloase materiale ilicite.

Tot în sensul celor de mai sus reţinute, Tribunalul Neamţ, a constatat că din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice, interceptate în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Neamţ (…) a rezultat că inculpaţii colaborau pe linia criminalităţii informatice. Astfel, la data de … inculpaţii R. D. C. şi D. V. au discutat despre modul de a obţine bani prin intermediul Internetului (…). La data de … inculpaţii R. D. C. şi O. G. F. au discutat despre modalitatea de dezarhivare a unei pagini copiate de pe Internet şi despre modul în care pot păcăli clienţii eGold pentru a obţine foloase materiale (…) La data de …inculpaţii R. D. C. şi O. G. F. au discutat despre programe informatice, carduri bancare, conturi şi metoda spam, iar la data de … aceiaşi inculpaţi au purtat un dialog referitor la suma de bani pe care urmau să o primească pentru că au comunicat date de identificare a unor carduri bancare. Discuţii telefonice în legătură cu activitatea infracţională au avut loc între inculpaţii O. G. F. şi D. V. la data de …, între O. G. F. şi O. A. la data de …

În drept, faptele inculpaţilor R. D. C., O. G. F., D. V. şi O. A. de a se asocia, în cursul anului …, în vederea săvârşirii mai multor infracţiuni, respectiv infracţiuni de acces neautorizat la un sistem informatic, infracţiuni de fals informatic, infracţiuni de deţinere de programe software destinate falsificării instrumentelor de plată electronice şi infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, au fost calificate de instanţa de fond, ca infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal.

Împrejurarea că inculpaţii au accesat, fără drept, sisteme informatice, în sensul că au obţinut date referitoare la instrumente de plată electronice aparţinând unor cetăţeni străini(elemente de identificare a cârdurilor bancare, numere de cârduri, titular, adresă, codul poştal, codurile PIN şi CVV2, data expirării), a fost constatată de către Tribunalul Neamţ, din declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor precum şi din raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză (fila 206-231 dosar). Astfel, pe bana analizei sistemelor informatice percheziţionate de organele de urmărire penală, expertul a stabilit că, pe hard-diskurile aparţinând inculpaţilor, respectiv pe suporturile de stocare a datelor, se aflau mai multe fişiere cu date de identificare ale unor cărţi de credit şi ale titularilor acestora – nume, prenume, adresă, telefon, număr cont bancar, număr carte de credit, PIN, CVV2, conturi email paypal cu parole aferente, precum şi fişiere conţinând adrese de IP, loguri referitoare la adresele de IP ale unor servere.

Instanţa de judecată a reţinut însă că inculpaţii, prin accesarea fără drept a unor sisteme informatice, nu au încălcat măsurile de securitate, fapta lor fiind săvârşită în scopul obţinerii de date informatice; în acest sens s-a stabilit că utilizatorii care au primit mesajul „ fals” de la inculpaţi, de înregistrare sau reconfirmare a datelor, au fost induşi în eroare şi şi-au introdus, de bună voie, datele pe site-urile respective, astfel că inculpaţii nu au fost nevoiţi să încalce măsurile de securitate luate de posesorii sistemelor informatice.

Pentru acest motiv, instanţa, în temeiul art. 334 Cod procedură penală, a schimbat încadrarea juridică a infracţiunii prev. de art. 42 alin.1,3 din Legea nr. 161/2003 în infracţiunea prev. de art. 42 alin. 1,2 din lege.

Astfel, în drept, fapta inculpaţilor R. D. C., O. G. V., D. V. şi O. A. de a accesa, în perioada 2005-2007, fără drept, sisteme informatice în scopul obţinerii de date informatice, respectiv date referitoare la instrumente de plată electronice aparţinând altor persoane, a fost calificată ca infracţiune prev. de art. 42 alin. 1,2 din Legea nr. 161/2003.

Cât priveşte faptul că inculpaţii au introdus şi modificat, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, cu scopul de a le utiliza în vederea producerii unei consecinţe juridice, instanţa de fond a constatat că acesta rezultă din expertiza tehnică, prin care s-a stabilit că inculpaţii au folosit pagini fictive de înregistrare, reprezentând clone ale site-urilor oficiale, iar falsificarea paginilor de înregistrare ale unor site-uri s-a realizat prin modificarea codului sursă, înlocuindu-se adresa de contact a administratorului site-ului cu adrese de e-mail ce aparţineau inculpaţilor. Aceste pagini false au fost transmise, prin metoda „phishing” către utilizatorii Internet-ului cu adrese valide de e-mail, din baza de date creată de inculpaţi şi existentă în calculatoarele lor, metodă denumită „spam”.

Tot în dovedirea celor de mai sus, s-a stabilit că în traficul Internet înregistrat la inculpaţi, au fost identificate pagini de scam, adică pagini modificate, false, ale site-urilor www.paypal.com, www.chase.com, www.fairwinds.corn, www.amazon.com. www.pinacle.com, www.maumaoinc.org ce au fost utilizate în scopul obţinerii de date de identificare a card-urilor bancare. De altfel, inculpaţii D. V. şi O. G. F. au recunoscut faptul că au folosit aceste procedee pentru a obţine date referitoare la instrumente de plată electronice.

În drept, fapta inculpaţilor R. D. C., O. G. F., O. A. şi D. V. care, în perioada 2006-2007, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au creat, introdus şi folosit pagini fictive de înregistrare pe site-urile e-Bay, Paypal destinate sustragerii de date despre conturi de card, în vederea valorificării lor ulterioare, operaţiuni realizate fară drept, a fost calificată ca infracţiune prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Tribunalul Neamţ, a mai motivat că, faptul că inculpaţii au deţinut echipamente software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronice, a rezultat din declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor O. G. F., D. V. şi O. A., precum şi din raportul de expertiză tehnică, programele speciale utilizate de inculpaţi regăsindu-se în memoria unităţilor centrale ce au fost ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare. S-a mai constatat că obţinerea ilegală a datelor de identificare a cardurilor bancare aparţinând unor titulari din străinătate s-a făcut prin folosirea unor programe software speciale – fapt stabilit de expertiza judiciară efectuată în cauză. Astfel, inculpatul O. G. F. a utilizat aplicaţia CC2bank.exe şi componentele acesteia, precum şi o pagină de spam a site-ului vvww.paypal.com şi componentele acesteia, pentru a verifica băncile emitente a cărţilor de credit şi pentru a solicita introducerea datelor de identitate şi a datelor referitoare la cartea de credit.

La rândul său, inculpatul O. A. a utilizat aplicaţiile scanner.exe şi ws2check.exe, obţinute ilegal de pe Internet, pentru realizarea activităţii infracţionale. Totodată, expertiza a mai constatat că în sistemele informatice şi de stocare a datelor informatice aparţinând inculpatului R. D. C., au existat pagini de spam ale site-ului www.paypal.com, nume de servere şi parolele lor. A mai concluzionat expertul că aceste programe software nu sunt gratuite, nu sunt disponibile pe Internet şi se pot obţine numai prin mecanisme frauduloase. Inculpatul D. V. a recunoscut că a intrat în posesia unor astfel de programe prin intermediul inculpatului O. A. (…) şi că le-a utilizat pentru a obţine date de identificare a cărţilor de credit.

În drept, instanţa de fond a apreciat că fapta inculpaţilor R. D. C., O. G. F., D. V. şi O. A. de a deţine programe software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.25 din Legea nr. 635/2002, privind comerţul electronic.

Referitor la faptele de mai sus, s-a reţinut că inculpaţii O. G. F. şi D. V. au recunoscut faptul că au transmis inculpatului R. D. C., precum şi altor persoane, datele de identificare a instrumentelor de plată electronice obţinute fraudulos, fără consimţământul titularilor acestora.

Raportul de expertiză tehnică a mai concluzionat că, prin analiza materialelor aflate la dosar se poate stabili că inculpaţii au transmis către alte persoane date de identificare a cârdurilor aparţinând altor persoane. Astfel, în luna ianuarie 2007 inculpaţii O. G. F. şi R. D. C. au transmis astfel de date unei persoane din Buzău, iar în anul 2005, inculpatul R. D. C. a transmis date de acest gen unui cetăţean din Canada; inculpatul O. A. a furnizat, prin intermediul unei persoane din Bacău, date de identificare a cârdurilor către o persoană de sex feminin de naţionalitate egipteană. S-a mai constatat că în luna februarie 2007, inculpaţii O. G. F., R. D. C. şi O. A. au furnizat astfel de date unei persoane din Paşcani, care le-a transmis mai departe altor persoane, iar inculpatul R. D. C. a mai transmis date de identificare a cârdurilor bancare şi unei persoane din Oradea.

În motivarea hotărârii pronunţate, instanţa de fond a mai arătat că raportul de expertiză tehnică se coroborează cu înregistrările traficului Internet al inculpaţilor, cu faptul că, în programele informatice ale acestora au fost găsite date de identificare ale cârdurilor aparţinând unor cetăţeni străini, precum şi cu declaraţiile inculpaţilor.

Împotriva acestei hotărâri, au declarat apel cei patru inculpaţi, respectiv R. D. C., D. V., O. G. F. şi O. A.

Primul apel, ce-1 al inculpatului R. D. C,, a fost declarat în termen şi susţinut oral de către apărătorul ales al acestuia.

Cât priveşte apelurile celorlalţi trei inculpaţi, D. V., O. G. F. şi O. A., instanţa de apel, constată că acestea au fost declarate cu depăşirea termenului legal de 10 zile, excepţia tardivităţii fiind pusă în discuţia părţilor.

Întrucât apărătorii celor trei inculpaţi susmenţionaţi au susţinut că cererea formulată de apărător pentru aceştia şi expediată prin poştă, prin plic simplu la data de 18 mai 2009, este în termen, au susţinut pe fond apelurile declarate.

Cât priveşte aceste trei apeluri declarate de inculpaţii O. A., D. V. şi O. G. F., Curtea consideră că acestea sunt tardive, urmând a fi respinse ca atare, din următoarele considerente:

Potrivit art. 363 alin. 3 din Codul de procedură, termenul legal de 10 zile pentru declararea apelului pentru părţile prezente la dezbateri sau la pronunţare, curge de la pronunţare.

Din hotărârea primei instanţe, rezultă că inculpaţii au fost prezenţi la dezbateri, termenul începând să curgă de la data pronunţării sentinţei, respectiv 07 mai 2009, iar ultima zi pentru declararea apelului fiind data de 18 mai 2009.

Deşi regula consacrată prin art367 alin. 1 din Codul de procedură penală este aceea că cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, prin excepţie de la această regulă, în aliniatele 2 şi 3 din acelaşi articol, se prevede că persoanele aflate în stare de deţinere, pot depune cererea de apel la administraţia loc ului de deţinere, iar dacă apelul este declarat oral, declaraţia făcută de apelantul arestat se consemnează într-un proces verbal încheiat de administraţia loc ului de deţinere.

Dar, pentru aceleaşi consideraţii-nu numai persoanele aflate în stare de deţinere pot să depună cererea de apel şi în altă parte decât la instanţa a cărei hotărâre se atacă. In art.367 alin. 4 Cod pr .penală, se prevede că cererea de apel poate fi depusă şi în condiţiile arătate în art. 187 alin. l Cod pr. penală, adică, în cazul militarilor în termen, la unitatea militară din care fac parte, iar în celelalte cazuri, la oficiul poştal prin scrisoare recomandată. In continuarea dispoziţiilor de la acest din urmă articol, se face şi precizarea dovezilor cu care se poate proba declararea în termen a apelului declarat, respectiv, înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia locului de deţinere pe actul depus, RECIPISA OFICIULUI POŞTAL, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută de unitatea militară pe actul depus.

La dosar există un plic simplu, ce are două ştampile aplicate la expediere, respectiv municipiul laşi (data de 18 mai 2009), plic ce nu mai conţine nici o altă ştampilă de la oraşul de destinaţie, având trecută doar data de 25 mai 2009, când este înregistrat la Tribunalul Neamţ.

Întrucât cei trei inculpaţi au folosit un alt mijloc de expediere al corespondenţei, decât cel prevăzut în mod expres de lege şi anume scrisoarea recomandată, fiind în această situaţie în imposibilitatea prezentării recipisei oficiului poştal, cu care să facă dovada expedierii în termen, apelurile lor fi respinse ca tardive, în conformitate cu dispoziţiile art.379 pct. l lit. a Cod pr. penală. în această situaţie, despre o examinare în fapt şi în drept, a hotărârii atacate nu mai poate fi vorba, căci un apel introdus tardiv este un apel inexistent care nu poate investi instanţa superioară cu dreptul de a examina hotărârea primei instanţe.

Referitor la cererea apărătorului O. A., ca acesta să fie repus în termenul legal, Curtea va respinge cererea formulată, pe motiv că nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative stabilite prin art. 364 Cod pr. penală, nefăcându-se dovada existenţei unei cauze temeinice de împiedicare.