Acţiune civilă alăturată celei penale. Calitate procesuală Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Prin sentinţa penală nr.338 din 3 mai 2007 Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul M.I. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 184 alin.2,4 Cod penal şi a admis în parte cererile în despăgubiri morale şi materiale formulate de părţile civile Albu Palaghiţa şi Lipşa Rodica.

Prin decizia penală nr. 310/A din 1 noiembrie 2007 s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă L.R. întrucât aceasta nu putea alătura această acţiune celei penale, în condiţiile în care nu avea calitatea de parte vătămată în cauză.