Actiune civila. Daune morale. Cuantum. Prejudicii, daune


Cod penal, art. 185 alin. 1 lit. „a” si „b” si alin. 3

Cod civil, art. 998

In raport de prevederile art. 17 Cod procedura penala, fata de minorul aflat în întretinerea victimei la data decesului, ulterior acesta fiind dat în plasament, instanta trebuia sa se pronunte din oficiu asupra obligarii inculpatei la o prestatie lunara în favoarea minorului, în lipsa unei cereri de constituire de parte civila din partea Consiliului judetean Tulcea.

Prin rechizitoriul nr. 499/P/2004 din 5 iunie 2006 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea, inculpata P.I. a fost trimisa în judecata pentru comiterea infractiunii prev. si ped. de art. 185 alin. 1 lit. a,b si alin. 3 cod penal

S-a retinut în sarcina inculpatei ca, în ziua de 26.04.2004, folosind o seringa, un tub subtire din plastic si o solutie salina concentrata a provocat victimei M.G., în vârsta de 17 ani, avortul. Fatul a fost expulzat în noaptea de 26/27.04.2004. Victima a avut o puternica hemoragie, iar în ziua de 28.04.2004, a decedat în Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea.

Tribunalul Tulcea, ca instanta de fond, analizând întregul material probator administrat în cauza, a stabilit aceeasi situatie de fapt, aceeasi încadrare juridica a faptei. S-a stabilit ca inculpata P.I. a comis cu vinovatie infractiunea pentru care a fost cercetata si procedând la individualizarea pedepsei, a aplicat o pedeapsa de 8 ani închisoare.

În solutionarea actiunii civile declansata de numita M.D., în calitate de reprezentant legal al minorului M.C., instanta a admis pretentiile formulate în suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale si a respins cererea de obligare a inculpatei la plata unei prestatii periodice lunare. S-a avut în vedere împrejurarea ca, în timpul cercetarii judecatoresti, minorul M.C. a fost internat în Centrul de Plasament „Speranta” Tulcea si faptul ca victima, mama minorului nu realizeaza venituri înainte de deces.

În acest context, Tribunalul Tulcea, prin sentinta penala nr. 96 din 3 mai 2007, în baza art. 185 alin. 1 lit. „a” si „b” si alin. 3 Cod penal, a condamnat pe inculpata P.I., nascuta la 19.12.1964 în localitatea Isaccea, judetul Tulcea, domiciliata în comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, studii 8 clase, fara antecedente penale, la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de provocare ilegala a avortului.

A admis în parte actiunea civila formulata de partea civila M.C., prin tutore.

A obligat inculpata Popov Iordana la plata catre partea civila a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale.

Împotriva acestei sentinte penale, au declarat apel, Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea si inculpata P.I.

Criticile formulate de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea, vizeaza modul de individualizare al pedepsei si modul de solutionare a actiunii civile.

Curtea analizând hotarârea apelata, actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de apel si din oficiu, a constatat ca hotarârea apelata este întemeiata si prin decizia penala nr. 41/MP din 24 octombrie 2007, în baza art. 379 pct. 1 lit. b cod pr. penala, a respins ca nefondate apelurile penale declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL TULCEA si inculpata P.I. – domiciliata în comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, împotriva sentintei penale nr. 96 din data de 3 mai 2007, pronuntata de Tribunalul Tulcea – sectia penala.

Inculpata P.I. si Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta au declarat recurs împotriva ambelor hotarâri.

Curtea de Apel Constanta va analiza sentinta penala mai sus mentionata numai în ce priveste modul de solutionare a actiunii civile.

La termenul de judecata din 17 octombrie 2006, înainte de citirea actului de sesizare, partea vatamata – minorul M.C., prin reprezentantul legal de la acea data, M.D., s-a constituit parte civila cu suma de 10.000 lei daune morale si a solicitat si o prestatie periodica lunara de 350 lei.

Prin sentinta penala nr. 74 din 16 ianuarie 2007 a Tribunalului Tulcea, s-a instituit plasamentul minorului în regim de urgenta la Centrul de Plasament “Speranta” Tulcea, exercitiul drepturilor si obligatiilor parintesti fiind delegate catre Presedintele Consiliului Judetean Tulcea.

Presedintele Consiliului Judetean Tulcea nu a formulat nici un fel de pretentii civile în numele minorului.

Conform art. 17 alin. 1 cod pr. penala, actiunea civila se porneste si se exercita din oficiu, când cel vatamat este lipsit de capacitate de exercitiu.

În solutionarea actiunii civile, Curtea a administrat proba cu martori, martori propusi de inculpata si de procuror.

În depozitiile lor, martorii V.M., T.A. arata ca minorul M.C. s-a aflat în întretinerea si ingrijirea victimei M.G.

Aceiasi martori si martora A.P. arata în declaratiile lor ca inculpata P.I., înainte de arestare, realiza venituri sporadice din prin gospodariile unor localnici.

Fata de situatia de fapt ce rezulta din aceste probe, Curtea constata ca, minorul Munteanu Cosmin se afla in fapt în întretinerea victimei si în consecinta este îndreptatit la despagubiri sub forma unei prestatii lunare.

Întrucât aceasta prestatie constituie o despagubire, împrejurarea ca inculpata nu avea un permanent si in suma fixa, nu prezinta importanta. Inculpata este datoare sa asigure aceeasi stare materiala pe care ar fi avut-o minorul de la mama sa si in consecinta, aceasta va fi obligata sa achite lunar suma de 100 lei in favoarea minorului de la data comiterii faptei pâna la majoratul minorului. Stabilirea acestei prestatii se face avându-se în vedere venitul minim pe economie.

Instanta apreciaza ca suma de 10.000 lei daune morale, la care a fost obligata inculpata prin sentinta Tribunalului Tulcea este in masura sa compenseze trauma psihica suferita de minor prin pierderea mamei.

În considerarea celor mai sus prezentate, apelul Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea va fi admis, fiind întemeiata critica ce vizeaza modul de solutionare a actiunii civile.

Apelul inculpatei P.I. va fi respins ca nefondat. Aceasta apreciaza ca nu datoreaza despagubiri civile catre minor, deoarece mama sa nu realiza decât venituri sporadice, iar veniturile proveneau mai mult de la concubinul victimei.

Potrivit art. 998 Cod civil, orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.