Acţiune civilă. Daune morale. Imposibilitatea acordării acestora către persoane juridice


Este nelegală soluţia de obligare a inculpatului la plata daunelor morale către persoane juridice, acestea acordându-se numai persoanelor fizice care au suferit un prejudiciu moral de pe urma comiterii unei suferinţe.

(Decizia nr. 162 din 3 februarie 2004 – Secţia Ipenală)

Prin Sentinţa penală nr. 1865 din 15.10.2003, Judecătoria Buftea, în baza art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 din Codul penal cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a) din Codul penal, l-a condamnat pe inculpatul M.C. la 7 ani de închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 din Codul penal.

S-a luat act că inculpatul se află în prezent în executarea unei pedepse.

S-a admis acţiunea civilă şi a fost obligat inculpatul la plata a 50.000.000 lei despăgubiri către partea civilă SC “F.” SRL.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, la data de 16.03.2000, inculpatul a întocmit şi semnat o filă cec, pe care ulterior a înmânat-o martorului B.C. pentru efectuarea unei plăţi către partea civilă, filă cec care nu avea acoperire bancară.

S-a mai reţinut că SC “D.” SRL, unde inculpatul avea calitatea de administrator, se afla în interdictie bancară de a emite cecuri pentru perioada 13.12.1999-06.02.2002.
Apelul declarat de inculpat a fost respins ca nefondat, prin Decizia penală nr. 1721 din 5.12.2003 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a ll-a penală.

împotriva acestor hotărâri a declarat recurs inculpatul, care a solicitat redozarea pedepsei aplicate şi înlăturarea obligării sale la plata de daune morale.

Curtea, verificând recursul prin prisma motivelor invocate, cât şi din oficiu sub toate celelalte aspecte, a constatat următoarele:

Recursul a fost apreciat ca fondat numai în ceea ce priveşte solicitarea de înlăturare a daunelor morale, care, potrivit legii, pot fi acordate doar persoanelor fizice care au suferit psihic de pe urma comiterii unei infracţiuni, nu şi persoanelor juridice.

Pedeapsa aplicată inculpatului a fost corect individualizată în raport de criteriile prevăzute de art. 72 din Codul penal, în condiţiile în care inculpatul este recidivist postcondamnatoriu, fiind cunoscut cu multiple alte condamnări pentru înşelăciune.

Nici solicitarea de înlăturare a dispoziţiei alin. 2 al art. 215 din Codul penal nu se justifică, întrucât inculpatul a folosit fraudulos o filă cec fără acoperire bancară.

Astfel fiind, s-a admis recursul declarat de inculpat, s-a casat parţial decizia şi, pe fond, s-a înlăturat obligarea inculpatului la plata de daune morale, menţinându-se celelalte dispoziţii.