Acţiune civilă disjunsă. Recurs. Competenţă materială. Competenţă materială


Art. 28 indice 1 pct. 3 Cod procedură penală

Art. 27 pct. 3 Cod procedură penală

Art. XXIV alin. 1 din Legea nr. 202/2010

Potrivit art. 28 indice 1 pct. 3 Cod procedura penala coroborat cu art. 27 pct. 3 Cod procedura penala competenta generală de solutionare a recursurilor declarate impotriva sentintelor pronuntate, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010, de Judecatorii in prima instanta, revine Curţii de Apel, competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva sentinţelor pronunţate de Judecătorii în primă instanţă revenind Tribunalului numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege.

Tribunalul Ilfov- Secţia Penală

Decizia penală nr. 55/R/12.03.2012 pronunţată în dosarul nr. 387/94/2012

Prin Sentinta civilă nr. 3612/04.11.2011 pronuntata de Judecatoria Cornetu in dosarul penal nr. 5330/1748/2011 s-au hotarat urmatoarele: în baza art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 346 alin.1 Cod procedură penală coroborat cu art. 998 şi urm. şi art. 54 din Legea 136/1995 a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă SCU “BA”; a fost obligat condamnatul CM, alături de asigurătorul SC AA SA(în limita plafonului legal) la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 276,10 lei cu titlu de daune materiale; a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă SUU Bucureşti; a fost obligat condamnatul CM, alături de asigurătorul SC AA SA (în limita plafonului legal) la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 4.493,42 lei cu titlu de daune materiale; a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile HM şi NMC; a fost obligat condamnatul CM, alături de asigurătorul SC AA SA (în limita plafonului legal) la plata către părţile civile HM şi NMC de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 45.000 lei, cu titlu de daune materiale, partea civilă HM de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 10.000 euro, cu titlu de daune morale, partea civilă NMC de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 10.000 euro, cu titlu de daune morale; în temeiul art. 193 alin.1,2 Cod procedură penală şi art. 49 din Legea 136/1995 a fost obligat condamnatul CM, alături de asigurătorul SC AA SA (în limita plafonului legal), la plata către părţile civile HM şi NMC a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de aceste părţi civile; în baza art 191 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat condamnatul CM, la plata sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs recurentul– inculpat CM şi recurentul- asigurator S.C. ARA S.A. recurs înregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov- Secţia Civilă sub nr. 5330/1748/2011.

Prin încheierea nr. 2/R/14.02.2012 data de Tribunalul Ilfov- Sectia civila in dosarul nr. 5330/1748/2011 a fost admisă exceptia necompetentei functionale a sectiei civile a Tribunalului Ilfov şi a fost trimis dosarul la registratura sectiei penale a Tribunalului Ilfov spre repartizare aleatorie.

Prin Decizia penală nr. 55/R/12.03.2012 pronunţată de Tribunalul Ilfov- Secţia Penală în dosarul nr. 387/93/2012 s-au decis următoarele: a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Ilfov; s-a declinat competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva Sentinţei civile nr. 3612/04.11.2011 pronunţate de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5330/1748/2011, privind pe recurentul– inculpat CM, recurentul S.C. ARA S.A. şi intimaţii– intimaţi- părţi civile HM, NMC, SUUB şi SCU „BA” în favoarea Curţii de Apel Bucureşti; cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a decide astfel, Tribunalul a reţinut că prezenta cauză are ca obiect recursul declarat împotriva Sentinţei nr. 3612/04.11.2011 pronunţate de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5330/1748/2011, prin care au fost soluţionate acţiunile civile disjunse, conform art. 320/1 alin. 5 Cod procedura penala, din dosarul nr. 1410/1748/2011 al Judecătoriei Cornetu.

S-a reţinut că potrivit principiului continuităţii, stipulat prin dispoziţiile art. 292 alin. 2 Cod procedura penala şi art. 99 alin. 4 din Hotărârea CSM nr. 387/2005, acţiunile civile disjunse dintr-o cauză penală sunt soluţionate de completul iniţial investit.

Prin urmare, s-a constatat că aceste acţiuni civile constituie cauze penale- independent de modul în care instanţa de fond a înţeles să denumească actul procesual prin care a soluţionat asemenea cauze (sentinţă civilă, în loc de sentinţă penală)-, fiind supuse regulilor generale (natură- cauză penală, competenţă de soluţionare, căi de atac) ce guvernează cauza din care au fost disjunse.

În consecinţă, s-a apreciat că singura calea de atac ce poate fi exercitată împotriva Sentinţei- denumite civile- nr. 3612/04.11.2011 pronunţate de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5330/1748/2011 este recursul.

Sub aspectul competenţei de soluţionare a acestui recurs s-a avut in vedere si faptul ca potrivit art. 281 pct. 3 Cod procedura penala coroborat cu art. 27 pct. 3 Cod procedura penala competenta generală de solutionare a recursurilor declarate impotriva sentintelor pronuntate, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010, de Judecatorii in prima instanta, revine Curţii de Apel, competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva sentinţelor pronunţate de Judecătorii în primă instanţă revenind Tribunalului numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege.

S-a mai reţinut şi faptul că acţiunile civile soluţionate prin sentinţa recurată sunt disjunse dintr-o cauză în care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

In raport cu acestea, constatând ca in cauza competenta materiala de solutionare a recursului declarat impotriva Sentinţei civile nr. 3612/04.11.2011 pronunţate de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5330/1748/2011 revine Curtii de Apel Bucuresti, vazand si dispoziile art. 39 alin. 1 Cod procedura penala si art. 42 Cod procedura penala, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului şi va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.