Acţiune civilă exercitată din oficiu. Abandon de familie. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile reprezentând pensie de întreţinere restantă


Prin sentinţa penală nr. 19/2003 a Judecătoriei Zalău, s-a dispus condamnarea inculpatului C.M. la 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 lit. c) Cod penal. Totodată, s-a admis acţiunea civilă exercitată din oficiu şi a fost obligat inculpatul la plata a 3.600.000 lei către minorul L.S., reprezentând de întreţinere restantă.

Instanţa de fond a reţinut în fapt că, prin sentinţa civilă nr. 2843/1999 a Judecătoriei Baia Mare, inculpatul a fost obligat la plata a 100.000 lei pe lună, reprezentând de întreţinere, către minorul L.S., iar în perioada 05.02.1999 – 01.08.2002 inculpatul nu a achitat această pensie, suma restantă fiind de 6.600.000 lei. în perioada menţionată inculpatul a realizat venituri, fiind angajat la diferite societăţi comerciale, iar în cursul judecăţii a achitat suma de 3.000.000 lei.

în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa a constatat că persoana vătămată este un minor lipsit de capacitate de exerciţiu şi că acţiunea civilă a fost exercitată din oficiu, întrucât s-a apreciat că hotărârea definitivă a instanţei civile nu are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.

Prin decizia penală nr. 32/2003, Tribunalul Sălaj a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău şi a fost desfiinţată hotărârea primei instanţe, în privinţa obligării inculpatului la plata a 3.600.000 lei către minorul L.S., reprezentând pensie de întreţinere restantă.

Instanţa de apel a reţinut că, în cazul infracţiunii de abandon de familie, paguba nu poate sta la baza pretenţiilor la despăgubiri formulate în faţa instanţei penale. în privinţa despăgubirilor civile, titularul dreptului are un titlu executoriu (hotărârea definitivă obţinută pe cale civilă) care poate fi pus în executare, situaţie în care inculpatul nu mai poate fi obligat şi prin sentinţa penală la plata despăgubirilor civile.

Tribunalul Sălaj, decizia penală nr. 32 din 12 martie 2003