ACŢIUNE CIVILĂ EXERCITATĂ ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL. CHELTUIELI DE SPITALIZARE. CULPĂ COMUNĂ.


Partea vătămată nu poate fi obligată să contribuie la dezdăunarea unei unităţi sanitare ce a suportat cheltuielile medicale ale acesteia, întrucât, potrivit art.188 din Legea nr.3/1978, doar persoanele care au vătămat integritatea corporală sau sănătatea altor persoane, pot fi obligate la acoperirea acestor cheltuieli.

Prin sentinţa penală nr.71/04.11.1999, Tribunalul Călăraşi l-a condamnat pe inculpatul V.N. la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a şi b C.pen. pentru săvârşirea unei tentative la infracţiunea de omor, prev.de art.20 C.pen. rap.la art.174 C.pen., cu aplicarea art.73 lit.b C.pen. şi art.74-76 C.pen.

S-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic S.l. Bucureşti, inculpatul fiind obligat să-i plătească suma de 8.456.574 lei şi dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului.

Totodată, s-a admis acţiunea civilă formulată de aceeaşi parte civilă, iar partea vătămată V.l. a fost obligată să-i plătească suma de 3.624.246 lei şi dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului.

în fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 27.03.1999, în urma unui conflict, partea vătămată V.l. i-a aplicat inculpatului V.N. câteva lovituri cu pumnii şi palmele peste faţă, împrejurare în care inculpatul, în stare de puternică tulburare, i-a aplicat părţii vătămate o puternică lovitură cu cuţitul, în spate, punându-i viaţa în primejdie.

Partea vătămată a fost internată într-o unitate sanitară, care i-a acordat îngrijirile medicale, în valoare de 12.080.820 lei, pentru care s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului.

Prima instanţă a stabilit că partea vătămată are o culpă, constând în provocarea inculpatului (apreciată la 30% în raport de culpa inculpatului de 70%) şi a obligat-o la plata unei părţi din cheltuielile de spitalizare, corespunzătoare acestui procent.

împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul şi partea vătămată, solicitând să fie înlăturată obligarea părţii vătămate de a plăti suma de 3.624.246 lei, reprezentând cota de 30% din totalul cheltuielilor de spitalizare, încălcându-se art.188 din Legea nr.3/1978.

Apelurile declarate au fost considerate fondate, înlăturându-se obligarea acestei părţi de la plata cheltuielilor de spitalizare.

S-a motivat că, în raport de prevederile speciale (art.188 din Legea nr.3/ 1978), pot fi obligate la plata cheltuielilor necesitate de asistenţa medicală acordată ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni doar persoanele care au vătămat integritatea corporală sau sănătatea altor persoane, în această categorie neputând fi inclusă partea vătamată.

(Secţia a ll-a penală, decizia nr. 111/2000) NOTĂ: Hotărârea a rămas definitivă prin nerecurare.

întrucât apelul Parchetului nu a fost declarat în defavoarea inculpatului, instanţa de apel, având în vedere art.372 alin.2 C.pr.pen., nu a putut să-l oblige pe inculpat să plătească întreaga sumă reprezentând cheltuieli de spitalizare, iar nu doar procentul de 70%.

Este, de asemenea, de observat că prima instanţă a încălcat şi principiul disponibilităţii de exercitare a acţiunii civile, în condiţiile în care unitatea sanitară nu s-a constituit parte civilă împotriva părţii civile V.l. (Judecator Viorel-Adrian Podar)