Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Daune morale. Admisibilitatea cererii în cazul condamnării inculpatului pentru infracţiunea de furt calificat


Prin sentinţa penală nr. 438 din 2 mai 2001, Judecătoria Drăgăşani a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Cererea de obligare a inculpatului la plata de despăgubiri a fost admisă şi s-a dispus obligarea acestuia la plata sumei de 1 milion lei, iar cererea părţii vătămate de acordare a daunelor morale a fost respinsă ca nefondată.

Instanţa a reţinut că, în noaptea de 19/20 august 2000, inculpatul a mers în gospodăria părţii vătămate, cunoscând că este proprietarul a două bovine, cu scopul de a le fura şi a le vinde. Acesta a sustras bovinele şi apoi le-a dus în târgul comunal, fiind cumpărate de o persoană cu suma de 10.500.000 lei.

Ulterior, bovinele au fost identificate şi restituite părţii vătămate.

Tribunalul Vâlcea, prin decizia penală nr. 241 din 12 septembrie 2001, a respins apelul părţii vătămate. Prin decizia penală nr. 616/R din 13 noiembrie 2001, Curtea de Apel Piteşti a admis recursul părţii civile, a casat hotărârile şi a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 10 milioane lei către partea vătămată cu titlu de daune morale. Curtea a reţinut că existau suficiente temeiuri pentru a fi acordate daune morale părţii civile.

Acesta este o persoană în vârstă şi, datorită acestui fapt, furtul celor două bovine, proprietatea sa, a avut un impact deosebit asupra sa, provocându-i stress, starea emoţională creată fiind prelungită până în momentul identificării bovinelor de către organul de cercetare penală şi restituirea lor.

De asemenea, este cunoscut faptul că, între un crescător de şi acestea se stabileşte o puternică legătură afectivă, pierderea acestora, indiferent de motiv, cauzând de cele mai multe ori traume, care sunt cu atât mai grave când acestea sunt generate de fapte de natura celor comise de inculpat, care provoacă o justificată temere atât în momentul săvârşirii furtului, cât şi ulterior, asemenea evenimente generând în conştiinţa celor lezaţi ideea că şi în viitor, pot deveni ale unor asemenea fapte.

Decizia penală nr.616/R/13.11.2001 a Curţii de Apel Piteşti