Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Despăgubiri civile – plus petita.


Partea vătămată NM a formulat plângere penală împotriva inculpatului DS şi a solicitat condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prevăzută de art. 213 alin. 1 Cod penal.

In motivarea plângerii a susţinut că a încredinţat inculpatului (cioban) spre pază şi îngrijire un număr de 30 oi. La data de 26 octombrie 2000, când a solicitat restituirea, inculpatul i-a înapoiat doar 16 ovine, pe celelalte reţinându-le în mod nejustificat.

A solicitat ca inculpatul să-i restituie cele 14 ovine sau, în caz contrar, să-i achite contravaloarea acestora în sumă de 10.500.000 lei.

Prin sentinţa penală nr. 195 din 2 martie 2001 a Judecătoriei Tecuci, inculpatul D.S. a fost condamnat la o pedeapsă de 2.000.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prev. de art. 213 alin. 1 Cod penal.

A fost obligat inculpatul să restituie părţii civile NM un număr de 14 oi sau să-i achite contravaloarea acestora în sumă de 14.000.000 lei.

Prin decizia penală nr. 548 din 19 octombrie 2001 a Tribunalului Galaţi, s-a admis recursul declarat de inculpatul D.S., s-a casat în parte hotărârea instanţei de fond şi în rejudecare s-a redus cuantumul despăgubirilor civile de la 14.000.000 lei la 10.500.000 lei.

Hotărârea instanţei de fond este nelegală deoarece suma acordată cu titlu de despăgubiri civile este mai mare decât suma solicitată de partea civilă.

(decizia penală nr. 548/R/19.10.2001)