Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal Despăgubiri Confiscare dispusă greşit


Trib. Dâmboviţa, decizia nr. 764 din 2002

Sentinţa penală nr. 385 din 5.09.2002, pronunţată de Judecătoria Răcari în dosarul nr. 1075/2002, a fost desfiinţată, în parte, prin decizia penală nr. 764/2002, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, pentru greşita soluţionare a laturii civile a cauzei, dar şi pentru greşita aplicare a dispoziţiilor art. 118 lit. d C. pen. Cum bunurile sustrase de către inculpaţi (un cal şi o bovină) au fost vândute de către aceştia unor persoane necunoscute, obţinându-se suma de 12.000.000 lei, în mod firesc, restituirea bunurilor în natură nu mai era posibilă. În aceste condiţii, tribunalul a constatat că, în mod nelegal, instanţa de fond a dispus, în principal, obligarea în solidar a celor trei inculpaţi de a restitui în natură animalele sustrase, într-o asemenea situaţie fiind corectă numai obligarea în solidar a inculpaţilor la plata sumei de 80.000.000 lei, reprezentând prejudiciul creat părţii civile. Totodată, tribunalul a constatat şi că, în mod nelegal, instanţa de fond a făcut aplicarea art. 118 lit. d C. pen., confiscând suma de 12.000.000 lei, atâta timp cât această sumă serveşte la despăgubirea părţii civile. Astfel fiind, tribunalul a admis apelul, a desfiinţat în parte sentinţa, în sensul că a înlăturat obligarea în solidar a inculpaţilor la restituirea în natură a animalelor sustrase, precum şi dispoziţia privind confiscarea sumei de 12.000.000 lei, menţinând obligarea în solidar a inculpaţilor la acoperirea prejudiciului produs părţii vătămate, în valoare de 80.000.000 lei.