Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal Despăgubiri Restituire în natură


C.A. Ploieşti, decizia nr. 327 din 19 iulie 2002

Prin decizia nr. 327/19 iulie 2002 a Curţii de Apel Ploieşti, rămasă definitivă prin decizia nr. 807 din 18 februarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie, a fost desfiinţată în parte sentinţa penală nr. 198 din 7 mai 2002 a Tribunalului Prahova, în sensul că s-a menţinut sechestrul asigurător aplicat de parchet şi s-a dispus restituirea către partea civilă în natură a trei autovehicule.Prin sentinţa penală nr. 371 din 22 noiembrie 2000 a Tribunalului Prahova, astfel cum a fost modificată prin decizia nr. 87 din 21 februarie 2001 a Curţii de Apel Ploieşti, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare, reţinându-se că, în calitate de administrator la o societate comercială, şi-a însuşit 3 autovehicule şi o remorcă, din patrimoniul societăţii, pe care le-a valorificat.

Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia penală nr. 5545 din 28 noiembrie 2001, a admis recursul declarat de partea civilă, împotriva deciziei penale nr. 87/2001 a Curţii de Apel Ploieşti şi sentinţei penale nr. 371/2000 a Tribunalului Prahova, pe care le-a casat cu privire la soluţionarea acţiunii civile, trimiţând cauza spre rejudecare la prima instanţă.Instanţa supremă a considerat că se impune admiterea recursului declarat de partea civilă în vederea introducerii în cauză a cumpărătorilor autovehiculelor, în vederea restituirii lor în natură persoanei juridice, urmând ca, ulterior, cumpărătorii să-şi valorifice pretenţiile faţă de inculpat printr-o acţiune civilă separată.Tribunalul Prahova, rejudecând cauza în fond după casare, numai cu privire la latura civilă, ignorând îndrumările date de Curtea Supremă de Justiţie, prin sentinţa penală nr. 198/2002, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 77.400 dolari în echivalentul în lei la data plăţii cu titlu de despăgubiri civile şi a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa parchetului asupra celor 3 autovehicule. Instanţa a nesocotit în totalitate îndrumările date prin decizia de casare a Curţii Supreme de Justiţie, reţinând că autovehiculele au fost vândute altor persoane şi reînmatriculate, astfel că nu se poate dispune restituirea în natură a acestora către partea civilă.Curtea de Apel Ploieşti, constatând că tribunalul nu a respectat îndrumările date prin decizia Curţii Supreme de Justiţie, a dispus restituirea autovehiculelor în natură către partea civilă, acestea fiind înstrăinate ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni de către inculpat.