ACTIUNE CIVILA IN PROCESUL PENAL. DOVADA PREJUDICIULUI Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Sentinţa penală nr. 1260/24 iunie 2005

Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina nr 749/P/2004 inregistrat pe rolul acestei instante la nr 8949/26.08.2004 s-a dispus in temeiul art 262 pct 1 lit a c.p.p. punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului C.F. pentru savarsirea infractiunii prev de art 208, 209 lit g si i c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p.

In cuprinsul rechizitoriului s-a retinut ca in dimineata zilei de 2.02.2004 in jurul orei 6,40 inculpatul prin escaladarea gardului si fortarea usii de acces a patruns in locuinta partii vatamate M.G. – socrul sau, solicitandu-i acestuia bani iar dupa ce partea vatamata a plecat la politie pentru a reclama acest aspect lasandu-l pe inculpat in locuinta sa , acesta a luat o sticla de 5 l cu vin si 19 bonuri de paine evaluate de partea vatamata la suma de 400.000 lei ; ca in noaptea de 2/3.02.2004 prin escaladarea gardului a patruns in curtea locuintei aceleiasi parti vatamate iar din magazia acesteia a sustras 2 saci cu boabe de porumb in valoare de aprox. 800.000 lei potrivit sustinerilor partii vatamate pe care le-a transportat in domiciliul sau.

S-a mai aratat de asemenea ca in domiciliul inculpatului a fost identificata o bicicleta romaneasca de dama , vopsita in gri si care initial era de culoare verde , bicicleta care fusese reclamata ca fiind sustrasa in toamna anului trecut din domiciliul aceleiasi parti vatamate care a solicitat pe parcursul urmaririi penale sa fie despagubit pentru aceasta cu suma de 1.800.000 lei.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr 3195/P/2004 inregistrat pe rolul acestei instante sub nr 10205/22.09.2004 in baza art 262 pct 1 lit a c.p.p. s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor C.I. pentru savarsirea infractiunii prev de art 192 alin 2 si art 208, 209 lit a c.p. cu aplic art 33 lit a c.p. si C.F. pentru savarsirea infractiunilor prev de art 192 alin 2 c.p. si art 26 rap la art 208 , 209 lit a c.p. cu aplic art 33 lit a c.p.

In cuprinsul rechizitoriului s-a aratat ca in ziua de 31.05.2004 in jurul orelor 12,30 cei 2 inculpati au mers la domiciliul partii vatamate M.G. (socrul inculpatului C.F. si bunicul inculpatului C.I.) si fara acordul acesteia au intrat in curtea locuintei sale iar inculpatul C.F. a tinut de vorba partea vatamata certandu-se cu aceasta in timp ce inculpatul C.I. a luat din casa o butelie de aragaz si suma de 1.500.000 lei prejudiciul fiind evaluat de partea vatamata la suma de 3.000.000 lei.

La termenul din data de 19.11.2004 , instanta in baza art 32 c.p.p. a dispus reunirea celor 2 cauze , respectiv a dosarului nr. 10205/2005 la dosarul nr. 8949/2004 , apreciind ca intre acestea exista cazul de conexitate prev de art 34 lit d c.p.p. in sensul ca intre cele doua cauze exista o stransa legatura fiind vorba de aceleasi parti si acelasi gen de infractiuni iar reunirea acestora se impune pentru o justa solutionare a cauzei.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti instanta a audiat partea civilă M.G. f. 11, 20 dosar fond, martorii M.C., B.F., I.D. şi inculpatul C.F. , depoziţiile acestora fiind ataşate la f. 21 , 22 , 55 , 56 , 69 , 115 , 120 şi 121 d. fond iar prin încheierea de şedinţă de la data de 18.02.2005 , având în vedere aspectele învederate de reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii celor doi inculpaţi în sensul renunţării la audierea martorului B.G. precum şi aspectele relatate de acesta pe parcursul urmăririi penale fără nici o legătură directă cu faptele deduse judecăţii , în baza art. 329 C.proc.pen. instanţa a dispus ca acesta să nu mai fie ascultat apreciind că audierea sa nu mai este necesară.

Au fost efectuate referate de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Slatina cu privire la situatia juridica a celor 2 inculpaţi referate atasate la f. 10 dosar 8949/2004 şi f. 10 dosar 10205/2004.

Inculpatul C.I. desi legal citat atit la ultimul domiciliu cunoscut cit si potrivit art 177 pct 4 c.p.p. prin afisare la sediul Consiliului Local in a carui raza teritoriala s-a comis infractiunea nu s-a prezentat in instanta in vederea audierii iar din adresa nr. 55521/08.02.2005 emisă de I.P.J. Olt si adresa nr. 35988/10.02.2005 emisă de Administraţia Naţională a Penitenciarelor f. 35 – 36 d. fond rezultă ca acesta nu este arestat.

Având în vedere menţiunile din rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina nr. 3195/P/2004 cu privire la calitatea de nepot a inculpatului C.I. faţă de partea civilă precum şi cererea apărătorului acestui inculpat privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care acesta a fost trimis în judecată din art. 208 – 209 lit. a C.pen în art. 210 C.pen. instanţa din oficiu a dispus emiterea unor adrese către Primăria oraşului Drăgăneşti Olt şi Primăria com. Crîmpoia pentru a înainta acte de stare civilă cu privire la acest inculpat şi mama sa acestea fiind comunicate cu adresa nr. 91/17.05.2005 şi ataşate la filele 94,96 – 99 d. fond.

Analizind probele administrate in cauza instanta a retinut urmatoarele :

In noaptea de 02/03.02.2004 inculpatul C.F. , prin escaladarea gardului locuinţei părţii vătămate M.G. – socrul său , a pătruns în curtea acestuia şi dintr-o magazie a sustras doi saci cu boabe de porumb , evaluaţi de partea vătămată la suma de 800.000 lei , pe care ulterior i-a transportat cu sania în domiciliul său. Cei doi saci cu porumb au fost identificaţi ulterior de către organele de poliţie în domiciliul acestui inculpat cu prilejul cercetării efectuate la data de 03.02.2004.

In aceleaşi împrejurări a fost găsită în domiciliul inculpatului C.F. şi o bicicletă românească de damă vopsită gri care iniţial fusese de culoare verde şi pe care partea vătămată o reclamase ca fiind sustrasă în toamna anului 2003 , aceasta fiind evaluată de partea vătămată la suma de 1.800.000 lei.

In ziua de 31.05.2004 , în jurul orelor 12.30 , inculpaţii C.F. şi C.I. , ginerele şi respectiv nepotul părţii vătămate M.G. , au mers în domiciliul acestuia şi au intrat în curtea locuinţei sale fără acordul său şi în timp ce inculpatul C.F. se certa cu partea vătămată , distrăgându-i astfel atenţia , inculpatul C.I. a sustras din casa părţii vătămate o butelie de aragaz , ulterior ambii inculpaţi plecând cu acest bun deşi partea vătămată le-a cerut să nu procedeze astfel şi în mod similar şi martorul B.F. şi M.C. aflaţi în apropiere.

Vinovatia celor 2 inculpati cu privire la fapta din ziua de 31.05.2004 ( ora 12.30 ), este dovedita cu declaratiile inculpatului C.F. date pe parcusrul urmaririi penale f. 8 , 10 – 11 d. u. p. nr. 749/P/2004 si f. 15 , 17 d.u.p. 3195/P/2004 şi fila 115 d. fond care se coroboreaza cu declaratiile martorilor B.F. f. 6 – 7 d.u.p. 3195/P/2004 f. 22 , 55 , 104 şi 121 dosar fond, M.C. f. 8 – 9 d.u.p. 3195/P/2004 si f. 21 şi 56 dosar fond şi declaraţiile părţii vătămate f. 5 d.u.p. 3195/P/2004,f 11,20 dosar fond ,iar în ceea ce priveşte vinovăţia inculpatului C.F. faţă de infracţiunea de furt calificat , cu aplic. art. 41 alin. 2 c.pen. , privind faptele din noaptea de 02/03.02.2004 si aceea din tomna anului 2003 rezultă din declaraţiile inculpatului C.F. f. 8 , 10 – 11 d.u.p. 749/P/2004 care se coroborează cu procesul verbal de cercetare la fata locului incheiat de organele de politie la data de 03.02.2004 f. 4 – 5 d.u.p. 749/P/2004 şi cu declaraţia martorului I.D. f. 7 d.u.p. 749/P/200 şi f. 69 d. fond , precum şi cu declaraţiile părţii vătămate f. 6 d.u.p. 749/P/2004 şi f. 11 , 20 d. fond.

In sarcina inculpatului C.F. instanţa nu va reţine însă şi comiterea faptei descrisă de partea vătămată ca fiind săvarsita în dimineaţa zilei de 02.02.2004 în jurul orei 06.40 cand inculpatul ar fi în domiciliul sau pentru a-i solicita bani împrejurare în care partea vătămată ar fi plecat să reclame această faptă organelor de poliţie lasand pe inculpat în locuinţa sa iar acesta i-ar fi sustras 5 litri de vin şi 19 bonuri de pâine , bunuri evaluate de partea vătămată la suma de 400.000 lei întrucât în afară de declaraţia părţii vătămate nu există nici o altă probă care să confirme că susţinerile acesteia ar avea suport în realitate iar potrivit art. 75 C.proc.pen. declaraţiile părţii vătămate sau ale părţii civile ar putea servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu ansamblul probelor existente în cauză , situaţie care nu se regăseşte în speţă.

In mod similar şi pentru aceleaşi considerente respectiv inexistenţa nici unei probe instanţa nu va reţine că la data de 31.05.2004 când inculpaţii C.F. şi C.I. au venit în domiciliul sceleiasi parti vatamate i-ar fi sustras pe lângă butelia de aragz şi suma de 1.500.000 lei .

In raport de intreg materialul probator administrat in cauza instanta apreciaza ca in mod gresit s-a retinut in rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina nr 3195/P/2004 savirsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 – 209 lit. a cu privire la inculpatul C.I. având în vedere chiar declaraţiile părţii vătămate precum şi actele de stare civilă ataşate la f. 97 – 99 d. fond din care rezultă că aceste două părţi sunt rude aproiate în sensul art. 210 C.pen. şi art. 149 C.pen. inculpatul fiind nepotul de fiică al părţii vătămate.

În consecinta in baza art 334 c.p.p. instanta va dispune schimbarea incadrarii juridice a infracţiunii de furt calificat retinute in sarcina acestui inculpat prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina din infractiunea prev. de art. 208 – 209 lit. a C.pen. in infractiunea de furt la plângere prealabilă prev de art 210 C.pen. rap la art. 208 alin. 1 , art. 209 lit. a C.pen. , menţinându-se dispoz. cu privire la infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. săvârşită de acelaşi inculpat împreună cu inculpatul C.F. , în aceleaşi împrejurări , infracţiuni aflate în concurs real conf. art. 33 lit. a C.pen.

In raport de noua incadrare juridica a infractiunii de furt comise de inculp C.I.,instanta punind in discutia partilor si a reprezentantului Ministerului Public schimbarea încadrării juridice a acestei infracţiuni a facut aplicarea dispoz. art. 286 alin. 2 C.p.p. în sensul că a reaudiat partea vătămată şi a întrebat-o dacă , în cazul în care se va schimba încadraeea juridică a infracţiunii de furt calificat pentru care a fost trimis în judecată inculpatul C.I. , nepotul său de fiică , în infracţiunea prev. de art. 210 C.pen. rap. la art. 208 – 209 lit. a C.pen. , menţine plângerea formulată şi împotriva acestui inculpat acesta răspunzând afirmativ , declarând totodată că nu se va împăca şi nici nu îşi va retrage plângerea formulată împotriva acestuia.

In ceea ce priveste activitatea infractionala desfasurata de inculpatul C.F. instanta apreciaza ca faptele acestuia de a sustrage în noaptea de 02/03.02.2004 prin escaladare doi saci cu boabe de porumb din magazia părţii vătămate, iar în toamna anului 2003 de a lua o bicicletă românească de damă proprietatea aceleiaşi părţi vătămate care o încredinţase temporar nepotului său pentru ca acesta să se deplaseze până la domiciliu intruneste in drept elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in forma continuata prev de art 208 alin. 1 , 209 alin 1 lit g şi i c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. infracţiune care se află în concurs real cu acelea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. şi complicitate la furt calificat prev. de art. 26 rap la art. 208 alin.1 , art. 209 lit. a c.p. privind sustragerea unei butelii de aragaz împreună cu inculpatul C.I. la data 31.05

2004 , in jurul orelor 12.30 din domiciliul aceleiaşi părţi vătămate , socrul său.

Desi acest inculpat pe parcursul cercetării judecătoreşti a revenit asupra declarţiilor date pe parcursul urmării penale cu privire la aceste fapte apărarea sa nu este susţinută de nici o probă ci dimpotrivă întreg materialul probator a demonstrat implicarea sa în comiterea acestor fapte aşa cum am arătat anterior fiind dovedită cu certitudine vinovăţia sa rezultând astfel că declaraţiile acestuia date în cursul urmăririi penale se coroborează cu toate celelalte probe şi în consecinţă acestea sunt cele corespunzătoare adevărului cu privire la faptele menţionate mai sus pe care acesta le-a recunoscut.

În ceea ce priveşte faptele comise de inculpatul C.I. de a fi pătruns împreună cu tatăl său , inculpatul C.F. , în domiciliul părţii vătămate M.G. fără acordul acestuia care dimpotrivă le-a solicitat să plece din locuinţa sa şi de a fi sustras o butelie de aragaz, acestea întrunesc în drept elemenetele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt la plângere prealabilă prev. de art. 192 alin. 2 c.p. şi art. 210 c.p. rap. La art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a c.p. , infracţiuni aflate în concurs real , conform art. 33 lit. a c.p.

In raport de probele administrate in cauza instanta apreciaza ca sunt realizate cerintele art 345 alin 2 c.p.p. si in consecinta va dispune condamnarea fiecaruia dintre cei 2 inculpati pentru infractiunile savirsite.

La individualizarea pedepselor ce va aplica inculpatilor instanta va avea in vedere criteriile generale prev de art 72 c.p. respectiv «dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa prevazute in partea speciala , persoana faptuitorilor, gradul de pericol social al faptelor savirsite si imprejurarile care agraveaza sau atenueaza raspunderea penala ».

Astfel instanta va tine seama de contributia fiecarui inculpat la comiterea faptelor si modalitatea concreta in care a actionat fiecare dintre acestia, de faptul că deşi acestia nu se afla la primul conflict cu legea penala aşa cum rezultă din fişele de judiciar ataşate la f. 18 – 19 d.u.p. 3195/P/2004 şi referatele întocmite de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Slatina ataşate la f. 10 d. fond 10205/2004 şi f.10 d. fond 8949/2004 , condamnările suferite anterior constau în pedepse cu amenda penală care potrivit art. 37 c.p. nu sunt de natura să atragă starea de recidivă neputând constitui primul termen al acesteia , in ceea ce priveste pe inculpatul C.F. instanta va avea in vedere pozitia procesuala relativ sincera manifestata de acesta pe parcursul procesului penal şi de urmarea faptelor comise de cei doi inculpaţi constind intr-un prejudiciu modic .

Totodată avind in vedere toate circumstanţele concrete în care au fost comise faptele de cei doi inculpaţi , de gradul de pericol social relativ redus al acestora în raport de relaţiile de rudenie , respectiv afinitate , dintre acestia si partea civila precum şi comportamentul inculpatului C.F. dupa savirsirea infractiunilor respectiv prezentarea sa in fata organelor judiciare si comportarea parţial sincera instanta va retine in favoarea celor doi inculpati toate aceste împrejurări drept circumstante atenuante conform art. 74 alin. ultim c.p.,ce reglementeaza posibilitatea instantei de a retine si alte imprejurari drept circustante atenuante in afara celor prev doar exmplificativ la lit a-c si in consecinta va reduce pedepsele ce va stabili pentru fiecare dintre infracţiunile comise de aceştia sub minimul special prev de textele legale incriminatorii in conformitate cu dispoz. art 76 lit c c.p.

Prin urmare instanta va dispune condamnarea inculpatului C.I. la pedeapsa de 4 luni inchisoare pentru savirsirea infractiunii prev de art 192 alin 2 c.p. cu aplic art 74 si 76 lit c c.p. si la pedeapsa de 5 luni inchisoare pentru savirsirea infractiunii prev de art. 210 rap la art. 208 alin. 1 , 209 alin 1 lit a c.p. cu aplic art 74 si art 76 lit c c.p. – fapte din 31.05.2004 , apreciind ca aceste pedepse sunt de natura sa realizeze scopul preventiv , educativ si coercitiv prev de art 52 c.p.

Totodata se va face aplicarea regulilor concursului real de infractiuni prev de art 33 lit a si art 34 lit b c.p. urmind ca inculpatul C.I. sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 luni inchisoare.

Inculpatul C.F. va fi condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 , 209 alin. 1 lit. g şi i c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. , art. 74 şi 76 lit. c c.p. , la pedepsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 c.p. cu aplic. art. 74 şi art. 76 lit. c c.p. – faptă din 31.05.2004 şi la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a c.p. cu aplic. art. 74 şi art. 76 lit. c c.p. – faptă din data de 31.05.2004 apreciind ca aceste pedepse sunt de natura sa realizeze scopul preventiv , educativ si coercitiv prev de art 52 c.p.

Şi în ceea ce priveşte activitatea infracţională desfăşurată de acest inculpat se va face aplicarea regulilor concursului real de infractiuni prev de art 33 lit a si art 34 lit b c.p. urmind ca inculpatul C.F. sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare.

Constatind ca in cauza sunt indeplinite si conditiile prev de art 81 c.p. si fata de toate considerentele expuse anterior cu privire la circumstantele concrete ale comiterii faptelor precum si circumstantele personale ale părţilor instanta va dispune suspendarea condiţionată a executarii pedepsei rezultante aplicate fiecăruia dintre cei doi inculpati pe o durata de 2 ani şi 5 luni pentru inculpatul C.I. şi 3 ani pentru inculpatul C.F. – termene de incercare stabilite conform disp art 82 c.p. , apreciind că scopul pedepsei va fi pe deplin realizat chiar fără executarea acestora în regim de detenţie , condamnările dispuse constituind pentru cei doi inculpaţi chiar şi în această modalitate a suspendării condiţionate un avertisment pentru schimbarea comportamentului acestora în viitor.

In baza art 359 alin. 1 c.p.p. se va atrage atentia fiecărui inculpat asupra disp art 83 c.p. privind revocarea suspendarii condiţionate a executarii pedepsei in cazul comiterii unei noi infractiuni in termenul de incercare sau nerespectarii obligatiilor civile stabilite prin prezenta hotarire.

In ceea ce priveste latura civila a procesului penal se constată că partea vătămată M.G. pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a constituit parte civilă în cauză iniţial cu suma de 2.000.000 lei reprezentând contravaloarea unei butelii sustrase şi a 5 foi de tablă, iar ulterior cu suma de 8.000.000 lei reprezentând contravaloarea a două butelii , o pompă de apă şi aproximativ 140 kg. porumb boabe f. 10 , 20 d. fond.

In raport de situaţia de fapt reţinută în cauză prin prisma tutror probelor administrate ,având în vedere şi dispoz. art. 998 – 999 C.civ. , fiind dovedite o parte dintre faptele comise de cei doi inculpaţi care au generat partii civile un prejudiciu, suferit de aceasta prin sustragerea acestor bunuri,precum si legatura de cauzalitate dintre aceste elemente instanta apreciaza ca actiunea civila promovata de partea civila este întemeiată în parte, respectiv cu privire la obligarea celor doi inculpaţi la restituirea unei butelii de aragaz, iar a inculpatului C.F. şi a doi saci cu porumb boabe a câte 45 kg fiecare,respectiv 3 duble asa cum a precizat chiar partea vatamata in declaratia data imediat dupa comiterea faptei-f.6 verso d.u.p.749/P/2004 ,si nu 140 Kg asa cum a mentionat ulterior.

In consecinţă instanţa avand în vedere cererea părţii civile dar şi dispoz. art. 14 alin. 3 lit.a c.p.p. şi art. 346 alin. 1 c.p.p. va dispune admiterea în parte a acţiunii civile promovate în procesul penal de parte civilă şi va obliga cei doi inculpaţi în solidar conform art. 1003 c.civ. la restituirea unei butelii de aragaz către aceasta, iar pe inculpatul C.F. şi la restituirea a doi saci cu boabe de porumb de cite 45 Kg sau în măsura în care restituirea acestor bunuri nu va fi posibilă potrivit dispoz. Art. 14 alin. 3 lit.b c.p.p. cei doi inculpaţi vor fi obligaţi la plata în solidar către partea civilă a contravalorii unei butelii de aragaz în cuantum de 500.000 lei aşa cum a rezultat din depoziţia martorului I.D. f. 69 d. Fond, iar inculpatul C.F. şi la plata contravalorii celor doi saci cu boabe de porumb în cuantum de 300.000 lei fiecare potrivit depoziţiei aceluiaşi martor.

În ceea ce priveşte solicitarea părţii civile privind obligarea inculpaţilor şi la plata contravalorii unei alte butelii , unei pompe de apă şi a cinci foi de tablă instanţa apreciază că aceste pretenţii civile exced cadrului procesual nefiind realizate condiţiile pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a inculpaţilor şi cu privire la aceste bunuri în sensul că nu a existat nici o probă care să confirme comiterea unei fapte prejudiciabile de sustragere a acestor bunuri nici chiar partea civilă nereclamând în cuprinsul plângerilor formulate asemenea fapte.

Cum actiunea civila chiar promovata in procesul penal ramine supusa regulilor legii civile in lipsa oricaror probe propuse de partea civila pentru dovedirea unor asemenea asa cum impun disp art 1169 c.civ. si art 129 c.p.civ. – nerespectate de partea civila instanta nu ar putea admite actiunea civila de plano,cu privire la toate pretentiile partii civile,chiar si penru cele ce nu au legatura cu faptele pentru care au fost cercetati cei 2 inculpati in prezenta cauza.

De altfel si principiile generale instituite de legea civila pentru antrenarea raspunderii civile delictuale impun obligatia ca acela care solicita asemenea pretentii de a face dovada prejudiciului concret suferit,a faptelor ce au cauzat acest prejudiciu si a legaturii de cauzalitate dintre acestea,conditii prev a fi intrunite in mod cumulativ, si nu ar fi de conceput obligarea unor persoane la repararea unui prejudiciu mai mare decit cel corespunzator celui efectiv suferit si demonstrat prin probe concludente.

Referitor la bicicleta românească de culoare gri care anterior fusese de culoare verde, reclamată de partea vătămată ca fiind sustrasă în toamna anului 2003 şi identificată ulterior în domiciliul inculpatului C.F. instanţa , având în vedere manifestarea de voinţă expresă a părţii civile în sensul că nu a avut pretenţii cu privire la acest bun , f. 11 verso d. fond 8949/2004, precum şi principiul disponibilităţii aplicabil în materie civilă , văzând şi dispoz. art. 348 c.p.p., va lua act de această manifestare de voinţă a părţii civile şi în consecinţă nu va dispune restituirea acestui bun, pronuntindu-se astfel din oficiu si asupra acestui bun,insa nu in sensul restituirii ci a vointei exprese a partii vatamate.

In baza art 191 alin 1 si 2 c.p.p. va obliga fiecare dintre cei doi inculpaţi la plata a câte 1.100.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat din care câte 400.000 lei onorariu avocat din oficiu avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a fiecăruia dintre cei doi inculpaţi conform art.171 alin.3 C.p.p.