Acţiune civilă. Obligarea la plata unei prestaţii periodice în cazul pensionării victimei pentru limită de vârstă


Prin sentinţa penală nr. 4653/2001, Judecătoria Iaşi a condamnat pe inculpatul R.G., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, la o pedeapsă de 5 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării. Prin admiterea acţiunii civile, inculpatul R.G. a fost obligat la plata sumelor de 22.767.411 lei daune materiale şi 50.000.000 lei daune morale, precum şi la plata unei prestaţii periodice în cuantum de 1.500.000 lei lunar, către partea civilă C.C.

Instanţa de fond a reţinut că inculpatul, în timp ce conducea autoturismul său proprietate personală, din cauza neatenţiei, a pierdut controlul volanului, autoturismul a intrat pe acostamentul din dreapta şoselei şi a acroşat partea vătămată C.C., cauzând acesteia multiple leziuni şi fracturi ce au necesitat pentru vindecare un număr de 120-130 zile îngrijiri medicale. în urma traumatismelor suferite, părţii vătămate i s-a redus capacitatea de muncă în proporţie de 100% timp de un an.

Prin decizia penală nr. 1156/2002, Tribunalul Iaşi a admis apelul formulat de inculpat şi a desfiinţat în latură civilă sentinţa pronunţată în fond. Rejudecând cauza, tribunalul a micşorat cuantumul despăgubirilor materiale de la 22.767.411 lei la 15.663.000 lei şi a respins cererea părţii civile C.C. privind plata unei prestaţii periodice lunare de către inculpat.

Instanţa de apel a reţinut că, la stabilirea prejudiciilor în caz de vătămare a sănătăţii, în cazul în care persoana vătămată este încadrată în muncă, dacă a suferit o reducere a veniturilor pe care le dobândea anterior ca urmare a pierderii ori diminuării capacităţii sale de muncă, aceasta este îndreptăţită să primească, de regulă sub forma unor prestaţii periodice, diferenţa dintre pensia primită şi veniturile lunare, de care a fost lipsită ca urmare a vătămării suferite.
însă instanţa de fond în mod greşit a admis cererea părţii vătămate privind plata unei prestaţii periodice, având în vedere că nu s-a făcut dovada unei astfel de diferenţe şi nici nu s-a stabilit pe baza cărei surse de venituri a fost calculat cuantumul acestei prestaţii. Conform actelor de la dosarul cauzei, în cursul procesului penal partea vătămată a fost pensionată de drept, pentru limită de vârstă şi nu pe motiv de boală, beneficiind de drepturile băneşti integral, conform vechimii în muncă. Partea vătămată nu a făcut dovada efectuării unor munci suplimentare în gospodărie, prin care să realizeze venituri suplimentare pensiei şi pe care acum ar fi în imposibilitate să le mai presteze. Declaraţia soţiei părţii vătămate cum că nu realizează venituri este irelevantă şi nu are legătură cu cauza, atâta timp cât această situaţie datează în timp înainte de producerea accidentului.

Hotărârea a fost menţinută prin decizia penală nr. 340/2003, a Curţii de Apel Iaşi, prin respingerea ca nefondat a recursului formulat de partea vătămată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 340 din 2003