Acţiune civilă. Partea civilă în cazul infracţiunii de furt de impulsuri telefonice


Judecătoria Iaşi, prin sentinţa penală nr. 2799/2002, 1-a condamnat pe inculpatul R.C.N. la o pedeapsă de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Prin aceeaşi sentinţă penală, în baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală, raportat la art. 998 Cod civil, au fost admise în parte acţiunile civile formulate de părţile civile D.E. şi O.I., inculpatul fiind obligat la plata sumelor de 228.000 lei către O.I. şi 2.439.630 lei către D.E.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că inculpatul, în perioada mai-iunie 1999, conectându-se în mod fraudulos la reţeaua telefonică, a efectuat convorbiri de la posturile telefonice aparţinând părţilor vătămate D.E. şi O.I., cauzând acestora un prejudiciu în valoare totală de 2.520.870 lei.

Apelul formulat de inculpat a fost respins ca nefondat prin decizia penală nr. 1078/2002, a Tribunalului Iaşi, fiind menţinută sentinţa pronunţată în fond.

Prin decizia penală nr. 358/2003, Curtea de Apel Iaşi a admis recursul inculpatului, casând parţial, numai în ce priveşte latura civilă, hotărârile pronunţate anterior. Rejudecând cauza, Curtea de Apel a trimis cauza spre soluţionarea acţiunii civile la Judecătoria Iaşi, cu legala citare a părţii civile ROMTELECOM Iaşi.

Instanţa de recurs a apreciat că, în ceea ce priveşte latura civilă, în mod nelegal au fost citaţi în calitate de părţi civile titularii celor două posturi telefonice, deoarece impulsurile telefonice au fost furate de la ROMTELECOM Iaşi şi nu de la cele două persoane fizice. în momentul efectuării convorbirilor telefonice impulsurile se aflau în patrimoniul ROMTELECOM Iaşi, iar consecinţa sustragerilor s-a înregistrat în patrimoniul abonaţilor telefonici.

în acest context, instanţele au soluţionat nelegal acţiunea civilă fără citarea în calitate de parte civilă a ROMTELECOM, fiind incident art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, referitor la nulitatea absolută.

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 358 din 2003