ACŢIUNE CIVILĂ.PRINCIPIUL DISPONIBILITĂŢII. SOLUŢIONAREA PRETENŢIILOR CIVILE.- art. 14, 346 c.p.p.În condiţiile în care, în cadrul procesului penal, părţie vătămate s-au constituit parte civilă în cauză şi au solicitat obligarea la repararea prejud Ac


– art. 14, 346 c.p.p.

În condiţiile în care, în cadrul procesului penal, părţie vătămate s-au constituit parte civilă în cauză şi au solicitat obligarea la repararea prejudiciului doar a unuia dintre cei doi inculpaţi, instanţa este ţinută a soluţiona acţiunea civilă ţinând cont de principiul disponibilităţii, ce o guvernează. Răspunderea civilă delictuală presupune răspunderea solidară a autorilor faptei ilicite, numai că este de esenţa solidarităţii ca creditorul să se poată îndrepta oricăruia dintre debitori, pentru întreaga sumă. A obliga inculpaţii, în solidar, la acoperirea prejudiciului, ar fi o încălcare a principiului menţionat, cât şi a principiului disponibilităţii ce guvernează acţiunea civilă, instanţa neputându-se substitui părţilor sub acest aspect, atâta vreme cât nu suntem în prezenţa vreunuia din cazurile în care acţiunea civilă se exercită şi din oficiu.

Prin sentinţa penală nr. 682/12.03.2007 a acestei instanţe s-a dispus în baza art.334 din Codul de procedură penală, schimbarea încadrarării juridice date faptelor prin actul de sesizare a instanţei din infracţiunile prevăzute de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art.20 combinat cu art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în infracţiunile prevăzute de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal şi art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. V., din infracţiunile prevăzute de art.291 din Codul penal, art.20 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în infracţiunile prevăzute de art.291 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. E. E. A..

În baza art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, s-a dispus condamnarea inculpatului B. V., , la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la înşelăciune, în formă continuată.

În baza art.290 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, s-a dispus condamnarea inculpatului B. V. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În baza art.33 lit.a din Codul penal, raportat la art.34 al.1 lit.b din Codul penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 861 din Codul penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.862 din Codul penal.

În baza art. 863 alin.1 din Codul penal, pe durata termenului de încercare condamnatul a fost obligat să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, lunar, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 359 C.p.p., s-au pus în vedere inculpatului dispoziţiile 864 şi art.83 din Codul penal.

În baza art.88 din Codul penal, s-a dedus din durata pedepsei aplicate durata reţinerii de 24 de ore şi a arestării de la data de 06.08.2004 la 09.09.2004.

În baza art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, s-a dispus condamnarea inculpatului B. E. E. A., la o pedeapsă de 3 ani şi 3 luni închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată.

În baza art.291 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, s-a dispus condamnarea inculpatului B.E.E.A. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals, în formă continuată.

În baza art.33 lit.a din Codul penal, raportat la art.34 al.1 lit.b din Codul penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 3 luni închisoare, în condiţiile art.57 Cod penal.

S-a făcut aplicarea art.71 raportat la art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal.

În baza art.118 lit.b din Codul penal, s-a dispus confiscarea de la inculpatul B. V. a unitatăţii centrale de calculator, hard-disk-ul unităţii centrale respective, scanner-ul marca HP, imprimanta marca HP.

În baza art.348 din Codul de procedură penală, s-a dispus anularea înscrisurilor falsificate, constând în: adeverinţe de salariat, copii carnetui de muncă purtând menţiunea „conform cu originalul”, facturile fiscale purtând data de 17.05.2004 şi 16.06.2004 şi apărând ca emise de SC E. M. Sud SA pe numele inculpatului B. E. E. A., factura fiscală apărând ca emisă de A. N. Bucureşti pe numele inculpatului B. E. E. A..

S-a luat act că partea vătămată S.C. R. I. B. S.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art.14 şi 346 din Codul de procedură penală, s-a dispus obligarea inculpatul B. E.E. A., la plata sumei de 17.495,65 RON lei, actualizată conform dispoziţiilor contractului de credit din 09.07.2004, până la data plăţii efective, către partea civilă S.C. R. B. S.A.

În temeiul art.14 şi 346 din Codul de procedură penală, a fost obligat inculpatul B.E.E.A., la plata sumei de 6939 lei RON, cu dobânda legală aferentă, de la data efectuării plăţii către partea civilă S.C. B.C.R. S.A. până la achitarea efectivă a debitului, către partea civilă S.C. B.C.R. A. S.A.

În baza art.163 Cod de procedură penală s-a instituit măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ridicate de la inculpatul B.E.E.A. şi consemnate în procesul-verbal din 06.08.2004 ca fiind lăsate în custodia SC D. R. SA, (şi anume: 1 aragaz Arctic, 1 robot de bucătărie Siemens, 1 filtru de cafea Vortex, 1 fier de călcat Philips, 1 TV Samsung, 2 combine muzicale Philips, 1 tocător carne electric Moulinex, 1 hotă Dominox, 1 maşină de spălat Beko, 1 aspirator Beko), precum şi a încălzitorului apă pe gaz marca Electrolux, , consemnat şi depus la D.G.P.M.B. – S.E.O.C.J. – Camera de Corpuri Delicte, ridicat de la inculpatul B. V., până la concurenţa sumei de 17495,65 RON lei, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părţii civile S.C. R. B. S.A.

În baza art.191 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, s-a dispus obligarea fiecărui inculpat la plata sumei de 550 lei RON cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune această soluţie, instanţa a constatat că prin rechizitoriul din data de 30.12.2005 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au fost trimişi în judecată inculpaţii B. V. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art.20 combinat cu art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, şi B.E.E.A. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.291 din Codul penal, art.20 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, constând în aceea că:

I.La data de 30.07.2004, inculpatul B. E.E.A. s-a prezentat la SC R.I.BANK SA, unde, în baza adeverinţei de nr.137/20.07.2004, aparent eliberată de S.C. A.I. S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B.V., a întocmit şi semnat cererea de credit pentru persoane fizice nr.1041/2004, prin care a solicitat un credit de 65.000.000 ROL lei, la data de 6.08.2004 fiind surprins în flagrant delict de către organele de poliţie, imediat după semnarea contractului de credit.

II. La data de 09.07.2004, inculpatul B.E. E. A. s-a prezentat la SC R. BANK SA – Agenţia D., unde, în baza adeverinţei de venit nr.131/05.07.2004, aparent eliberată de S.C. A.I.S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B.V., care i le-a încredinţat la data de 5.07.2004, a indus-o în eroare pe partea vătămată SC R.B. SA, încheind contractul de credit din 09.07.2004, obţinând un credit de 85.989.000 ROL lei, potrivit graficului de rambursare inculpatul trebuind să restituie 3.146.331,38 ROL lei lunar până la 09.07.2008, în total suma de 158.434.719,84 ROL lei – creditul plus dobânda.

Cu acest credit, inculpatul a cumpărat mai multe obiecte de uz casnic de la S.C. D.R. S.A., potrivit facturilor fiscale nr.9854522/5.07.2004, nr.985519/5.07.2004, nr.9854521/5.07.2004, nr.9854520/5.07.2004, bunurile fiind depozitate în imobilul din Bucureşti, str. S.V., nr.10, ap.7, unde locuiau inculpaţii N.N. şi B.E.E.A..

Din aceste bunuri inculpatul B. E. E. A. i-a dat inculpatului B. V. un încălzitor de apă pe gaz, cumpărat cu factura nr.9854521/5.07.2004, aparat ce s-a găsit la percheziţia efectuată la domiciliul inculpatului B.V., cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului B.E.E.A. găsindu-se şi recuperându-se următoarele bunuri: 1 aragaz Arctic, 1 robot de bucătărie Siemens, 1 filtru de cafea Vortex Elite, 1 fier de călcat Philips GC 3010, 1 TV Samsung Plano, 2 combine muzicale Philips MC 350, 1 tocător carne electric Moulinex AG 1244, 1 hotă Dominox , 1 maşină de spălat Beko BKS 3500, 1 aspirator Beko BKS 1203. Toate aceste bunuri, consemnate în procesul-verbal din 06.08.2004 , au fost lăsate în custodia SC D.R. SA.

III. La data de 12.07.2004, inculpatul B.E.E.A. s-a prezentat la SC B.C.R. SA – Sucursala Ş.M., unde, în baza adeverinţei de venit nr.124/29.06.2004, aparent eliberată de S.C. A.I. S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul. Director General M.M.”, falsificate de inculpatul B.V., a indus-o în eroare pe partea vătămată, încheind contractul de credit nr.334/12.07.2004, obţinând un credit de 60.000.000 ROL lei.

În fapt, instanţa a reţinut că în perioada 09.07.2004 – 30.07.2004, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul B. E. E. A. a indus în eroare părţile vătămate S.C. R.B.S.A. – Agenţia D. şi S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş.M., încercând să o inducă în eroare şi pe partea vătămată S.C. R.I.B. S.A. – Sucursala U., unde, în baza unor adeverinţe de venit, aparent eliberate de S.C. A.I. S.A., şi a unor copii de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B. V., a solicitat şi obţinut două credite, de 85.989.000 ROL lei şi 60.000.000 ROL lei, de la partea vătămată de S.C. R. I. B. S.A. – Sucursala U. încercând să obţină un credit de 65.000.000 ROL lei, la data de 6.08.2004 fiind surprins în flagrant delict de către organele de poliţie.

I. Astfel, la data de 09.07.2004, inculpatul B. E. E. A. s-a prezentat la S.C. R.B. S.A. – Agenţia D., unde, în baza adeverinţei de venit nr.131/05.07.2004, aparent eliberată de S.C. A. I. S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B.V., care i le-a încredinţat la data de 5.07.2004, a indus-o în eroare pe partea vătămată S.C. R.B. S.A., încheind contractul de credit nr.RC30040371120 din 09.07.2004, obţinând un credit de 85.989.000 ROL lei, potrivit graficului de rambursare inculpatul trebuind să restituie 3.146.331,38 ROL lei lunar până la 09.07.2008, în total suma de 158.434.719,84 ROL lei – creditul plus dobânda.

Cu acest credit, inculpatul a cumpărat mai multe bunuri de folosinţă îndelungată de la S.C. D. R. S.A., potrivit facturilor fiscale din 5.07.2004, creditul fiind pus la dispoziţia împrumutatului în contul său curent şi fiind utilizat prin virare directă de către Bancă din contul curent al împrumutatului (inculpatului) în contul curent al furnizorului (S.C. D. R. S.A.), în condiţiile art.2 din contractul de credit menţionat (v. şi extrasul de cont aferent operaţiunii de virare, de către partea vătămată S.C. R.B. S.A., a sumei de 85.989.000 ROL lei, din contul de credit al inculpatului B. E.E.. A. în contul furnizorului S.C. D.R. S.A.). Bunurile au fost depozitate în imobilul din Bucureşti, str. S.V., nr.10, ap.7, unde locuiau inculpaţii N.N. şi B.E. E. A..

Din aceste bunuri inculpatul B.E. E. A. i-a dat inculpatului B.V. un încălzitor de apă pe gaz, cumpărat cu factura din 5.07.2004, aparat ce s-a găsit la percheziţia efectuată la domiciliul inculpatului B. V., cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului B.E.E. A. găsindu-se şi recuperându-se următoarele bunuri: 1 aragaz Arctic (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 robot de bucătărie Siemens (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 filtru de cafea Vortex (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 fier de călcat Philips (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 TV Samsung Plano (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 2 combine muzicale Philips MC 350 (cumpărate cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 tocător carne electric Moulinex AG(cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 hotă Dominox (cumpărată cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 maşină de spălat Beko BKS 3500 (cumpărată cu factura fiscală din 5.07.2004), 1 aspirator Beko BKS 1203 (cumpărat cu factura fiscală din 5.07.2004). Toate aceste bunuri, consemnate în procesul-verbal din 06.08.2004 , au fost lăsate în custodia S.C.D. R. S.A.

II. La data de 12.07.2004, inculpatul B. E.E. A. s-a prezentat la S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş.M., unde, în baza adeverinţei de venit nr.124/29.06.2004, aparent eliberată de S.C. A.I. S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul. Director General M.M.”, falsificate de inculpatul B.V., a indus-o în eroare pe partea vătămată, încheind contractul de credit nr.334/12.07.2004, obţinând un credit de 60.000.000 ROL lei (achitat cu O.P. nr.2/12.07.2004).

III. La data de 30.07.2004, inculpatul B.E.E.A. s-a prezentat la S.C. R.I.BANK S.A. – Sucursala U., unde, în baza adeverinţei de venit nr.137/20.07.2004, aparent eliberată de S.C. A.I.S.A., şi a copiei de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B.V., a întocmit şi semnat cererea de credit pentru persoane fizice nr.1041/2004, prin care a solicitat un credit de 65.000.000 ROL lei, la data de 6.08.2004 fiind surprins în flagrant delict de către organele de poliţie, imediat după semnarea contractului de credit.

Inculpatul B.E.E.A. nu şi-a îndeplinit niciuna din obligaţiile contractuale asumate, neachitând nicio rată.

Instanţa a reţinut această situaţie de fapt în baza următoarelor mijloace d e probă: procesul-verbal de consemnare a denunţului din data de 5.08.2004, plângerea şi declaraţiile părţilor vătămate S.C. R.B.S.A., S.C. B.C.R. S.A. şi S.C. R.I.BANK S.A., coroborate cu procesele-verbale de percheziţie domiciliară efectuate în imobilul din Bucureşti, str. S.V., nr.10, ap.7, şi planşe fotografice aferente, în imobilul din Bucureşti, str. Gh. D., nr.2, în imobilul din Bucureşti, str. Ş.V., nr.48, ap.2 , procesul-verbal din data de 19.10.2004 şi planşe fotografice aferente, procesul-verbal de percheziţie în sistem informatic, rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr.252462 din 6.12.2004 şi nr.253059 din 22.12.2004, precum şi raportul de expertiză criminalistică nr.199 din 14.06.2005, potrivit cărora scrisurile ce completează rubricile adeverinţelor de salariu nr.124/29.06.2004, nr.131/05.07.2004 şi nr.137/20.07.2004, precum şi menţiunile „Conform cu originalul” de pe cele 3 fotocopii ale carnetului de muncă pe numele inculpatului B. E. E. A., anexate celor dintâi, au fost executate de inculpatul B.V., iar semnăturile de la rubrica „Client” de pe graficul de rambursare a creditului de 85.989.000 ROL lei, de la rubrica „Împrumutat” şi din partea stângă jos a filei nr.2 a contractului de credit nr.RC30040371120/09.07.2004, de la rubrica „Semnătură angajat” de pe angajamentul de plată din 15.07.2004, de la rubrica „Semnătura solicitantului” de pe cererea de credit pentru persoane fizice nr.1469/15.07.2004, de la rubrica „Semnătură” de pe cererea de credit pentru persoane fizice nr.1041/30.07.2004, de la rubrica „Semnătura beneficiarului” de pe O.P. nr.2/12.07.2004, din partea dreaptă jos a filei nr.1 şi de la rubrica „Împrumutat” ale contractului de credit nr.334/12.07.2004, din partea stângă jos de pe filele anexei nr.1 a contractului anterior menţionat şi de la rubrica „Semnătură” de pe cererea de credit pentru persoane fizice nr.6788/02.07.2004, au fost executate de inculpatul B. E. E. A., adresa nr.112/13.08.2004 a S.C. A.I. S.A. (f.196-197 vol.1 d.u.p.), potrivit căreia inculpatul B.E.E.A. nu a lucrat, nu lucrează şi este necunoscut în firma menţionată, neputându-i-se elibera nici un act sau adeverinţă, actele şi ştampila în cauză fiind falsificate, adresa nr.26895/12.01.2005 a ITM Bucureşti potrivit căreia inculpatul B. E.E.A.– carnetul de muncă seria MPS nr.126413 – nu figurează cu contract individual de muncă şi nici pe statele de plată ale S.C. A.I. S.A., adeverinţele de salariat nr.137/20.07.2004, nr.131/05.07.2004, nr.124/29.06.2004, copiile carnetului de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „conform cu originalul”, facturile fiscale purtând data de 17.05.2004 şi 16.06.2004 şi apărând ca emise de S.C. F.D.F.E.E. E.M. Sud S.A. pe numele inculpatului B.E.E.A., factura fiscală seria B XIH nr.417736 din 27.05.2004, apărând ca emisă de S.C. A. N. Bucureşti S.A. pe numele inculpatului B. E. E. A., adresa nr.26622/7.02.2005 a S.C. F.D.F.E.E. E. M. S. S.A., potrivit căreia la adresa din Bucureşti, str. Î., nr.6, din copia facturilor purtând data de 17.05.2004 şi 16.06.2004 nu există contract de furnizare de energie electrică pe numele B.E.E.A., adresa nr.350248-9/2.12.2004 a S.C. A.N. Bucureşti S.A., potrivit căreia factura fiscală seria B XIH nr.417736 din 27.05.2004, apărând ca emisă de S.C. A.N. Bucureşti S.A. pe numele inculpatului B. E. E. A. nu a fost emisă de această societate, facturile fiscale de achiziţie a bunurilor achitate cu creditul obţinut de la partea vătămată S.C. R.B. S.A., contractul de credit nr.RC30040371120 din 09.07.2004, dintre inculpatul B.E.E.A. şi partea vătămată S.C. R.B. S.A., contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.334/12.07.2004, dintre inculpatul B. E. E. A. şi partea vătămată S.C. B.C.R. S.A. , în baza căruia inculpatul a obţinut un credit de 60.000.000 ROL lei, cererea de credit pentru persoane fizice nr.1041/2004, prin care inculpatul B.E.E.A. a solicitat un credit de 65.000.000 ROL lei de la partea vătămată S.C. R.I.B. S.A. , extrasul de cont aferent operaţiunii de virare, de către partea vătămată S.C. R.B.S.A., a sumei de 85.989.000 ROL lei, din contul de credit al inculpatului B.E.E.A. în contul furnizorului S.C. D. R. S.A. precum şi declaraţiile inculpaţilor, care au recunoscut şi regretat faptele săvârşite.

În drept, fapta inculpatului B.V. care, în perioada 05.07.2004 – 30.07.2004, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin falsificarea unor adeverinţe de venit şi copii conforme cu originalul de pe un carnet de muncă l-a ajutat pe inculpatul B. E.E.A. să le inducă în eroare pe părţile vătămate S.C. R. B. S.A. – Agenţia D. şi S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş.M., de la care a obţinut două credite, de 85.989.000 ROL lei şi 60.000.000 ROL lei, şi să încerce să o inducă în eroare şi pe partea vătămată S.C. R.I.B. S.A. – Sucursala U., pentru obţinerea unui credit de 65.000.000 ROL lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune, în formă continuată, prevăzută de art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

Fapta inculpatului B.V. care, în perioada 05.07.2004 – 30.07.2004, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat adeverinţele de salariat nr.137/20.07.2004, nr.131/05.07.2004, nr.124/29.06.2004, precum şi copiile carnetului de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „conform cu originalul”, aferente celor dintâi, pe care i le-a încredinţat inculpatului B.E.E.A., pentru ca acesta să le inducă în eroare pe părţile vătămate SC R.B.SA – Agenţia D. şi SC B.C.R. SA – Sucursala Ş. M, de la care a obţinut două credite, de 85.989.000 ROL lei şi 60.000.000 ROL lei, şi să încerce să o inducă în eroare şi pe partea vătămată SC R. I. B. SA – Sucursala U., pentru obţinerea unui credit de 65.000.000 ROL lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

Fapta inculpatului B. E. E. A. care, în perioada 09.07.2004 – 30.07.2004, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, le-a indus în eroare pe părţile vătămate S.C. R. B. S.A. – Agenţia D. şi S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş. M., încercând să o inducă în eroare şi pe partea vătămată S.C. R.I. B. S.A. – Sucursala U., unde, în baza unor adeverinţe de venit, aparent eliberate de S.C. A.I.S.A., şi a unor copii de pe carnetul de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „Conform cu originalul”, falsificate de inculpatul B.V., a solicitat şi obţinut două credite, de 85.989.000 ROL lei şi 60.000.000 ROL lei, de la partea vătămată de S.C. R.I. B.S.A. – Sucursala U. încercând să obţină un credit de 65.000.000 ROL lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

Fapta inculpatului B.E.E.A. care, în perioada 09.07.2004 – 30.07.2004, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a folosit adeverinţele de salariat nr.137/20.07.2004, nr.131/05.07.2004, nr.124/29.06.2004, precum şi copiile carnetului de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „conform cu originalul”, aferente celor dintâi, falsificate de inculpatul B.V., precum şi facturile fiscale purtând data de 17.05.2004 şi 16.06.2004 şi factura fiscală seria B XIH nr.417736 din 27.05.2004, apărând ca emise de SC FDFEE E.M.S.SA, respectiv A.N.Bucureşti pe numele său, false, în vederea încheierii unor contracte de credit bancar cu părţile vătămate S.C. R.B.S.A. – Agenţia D., S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş.M. şi S.C. R.I.B. S.A. – Sucursala U., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art.291 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

Cu privire la reţinerea formei continuate a infracţiunilor săvârşite de inculpaţi, instanţa a avut în vedere, pe lângă îndeplinirea condiţiilor privind unitatea de subiect activ, pluralitatea actelor de (condiţie îndeplinită şi când se săvârşesc mai multe acte de executare ce au forma faptului consumat, iar altele au rămas în faza de tentativă, cum sunt cele de la pct.III) şi unitatea de calificare juridică, intervalul scurt de timp, precum şi modul similar de săvârşire a faptelor, ce denotă o aceeaşi rezoluţie infracţională.

Astfel fiind, în baza art.334 din Codul de procedură penală, va schimba încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei din infracţiunile prevăzute de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art.20 combinat cu art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în infracţiunile prevăzute de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal şi art.26 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. V., din infracţiunile prevăzute de art.291 din Codul penal, art.20 raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, art.291 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în infracţiunile prevăzute de art.291 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, art. 215 alin.1, 2 şi 3 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. E. E. A..

Având în vedere cele expuse, instanţa va aplica inculpaţilor pentru fiecare dintre infracţiunile reţinute în sarcina lor pedeapsa închisorii, care să corespundă scopului acesteia, definit prin art.52 din Codul penal, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art.72 din Codul penal.

Sub acest aspect, instanţa reţine pericolul social al infracţiunii, reflectat în limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, conduita bună a inculpaţilor înainte de săvârşirea infracţiunii, relevante fiind în acest sens lipsa antecedentelor penale ale acestora, înscrisurile şi martorul în circumstanţiere administrate pentru inculpatul B.V., care s-a prezentat la toate termenele de judecată, recunoscând şi regretând fapta.

Instanţa constată însă, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.E.E.A., că acesta a dat dovadă de un dezinteres total faţă de judecarea cauzei, prezentându-se pentru a fi audiat la un termen de judecată, numai după ce instanţa a dispus mai multe mandate de aducere în privinţa lui, stând fără forme legale în diverse locuinţe, aspecte de natură a crea convingerea că recunoaşterea şi atitudinea de regret al faptei de către inculpat au fost pur formale, lipsite de relevanţă de altfel faţă de consistenţa materialului probator administrat în cauză. Instanţa se îndoieşte, în aceste condiţii, şi că prejudiciul, destul de mare, va fi vreodată recuperat de părţile civile.

Nu în ultimul rând, în aprecierea pericolului social concret al faptelor săvârşite de inculpaţi, trebuie avută în vedere şi amploarea pe care a luat-o comiterea de infracţiuni de acest gen, dezvoltându-se adevărate „reţele” de infractori în acest domeniu, cu repercusiuni asupra condiţiilor de creditare impuse de potenţialele persoane vătămate, şi aşa destul de restrictive, persoanele de bună-credinţă văzându-se puse în situaţia de a nu mai putea obţine credite uşor şi repede pentru bunuri electrocasnice.

Având în vedere că infracţiunile săvârşite de către inculpaţi se află în concurs, instanţa va contopi pedepsele stabilite pentru fiecare infracţiune reţinute, în baza art.33 lit.a din Codul penal, raportat la art.34 al.1 lit.b din Codul penal, şi va aplica fiecăruia din inculpaţi pedeapsa cea mai grea.

Cât priveşte modalitatea de executare, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.V., în raport de criteriile anterior menţionate şi apreciind că scopul pedepsei va putea fi atins chiar fără executarea acesteia, va dispune, conform art.861 din Codul penal, suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.862 din Codul penal.

În baza art. 863 alin.1 din Codul penal, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte, lunar, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 359 C.p.p., va pune în vedere inculpatului dispoziţiile 864 şi art.83 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.88 din Codul penal, va deduce din durata pedepsei aplicate durata reţinerii de 24 de ore şi a arestării de la data de 06.08.2004 la 09.09.2004.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.E.E.A., faţă de aceleaşi criterii anterior menţionate, apreciază că numai executarea pedepsei în regim de detenţie îl va face pe acesta să îşi formeze o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, în condiţiile art.52 din Codul penal.

Cu privire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzut de art.64 lit. c din Codul penal, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

Nu va interzice inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, reflectate în Hotărârea din 6 octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin decizia Sabou şi Pîrcălab împotriva României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de gravitatea deosebită a acesteia.

Or, faptele care au făcut obiectul prezentei cauze nu au conotaţie electorală sau vreo gravitate specială, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

Dreptul de a fi ales se impune însă a fi interzis deoarece din penitenciar condamnatul nu şi-ar putea îndeplini funcţiile elective şi nici nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

În baza art.118 lit.b din Codul penal, va confisca de la inculpatul B.V. unitatea centrală de calculator marca Flamingo – IntelInside Pentium 4, hard-disk-ul unităţii centrale respective, scanner-ul marca HP seria Q3122-40001, imprimanta marca HP seria MZ nr.3AA4H60J, sigilate şi consemnate în Dovada seria B nr.15824, depuse la D.G.P.M.B. – S.E.O.C.J. – Camera de Corpuri Delicte, bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunii, după cum rezultă din procesul-verbal de percheziţie în sistem informatic aflat la dosarul de urmărire penală.

În baza art.348 din Codul de procedură penală, va anula înscrisurile falsificate, constând în: adeverinţa de salariat nr.137/20.07.2004, adeverinţa de salariat nr.131/05.07.2004, adeverinţa de salariat nr.124/29.06.2004, copiile carnetului de muncă seria MPS nr.126413, purtând menţiunea „conform cu originalul”, facturile fiscale purtând data de 17.05.2004 şi 16.06.2004 şi apărând ca emise de SC FDFEE E. M. Sud SA pe numele inculpatului B.E.E.A., factura fiscală seria B XIH nr.417736 din 27.05.2004, apărând ca emisă de A. N. Bucureşti pe numele inculpatului B. E. E.A..

Sub aspectul laturii civile, s-a luat act că partea vătămată S.C. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

De asemenea, s-a constatat că partea vătămată S.C. R. B. S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva inculpatului B. E. E. A. cu suma de 17.495,65 RON lei, actualizată până la data plăţii efective a debitului, reprezentând daunele suferite ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatei, respectiv neachitarea împrumutului contractat în baza contractului de credit nr.RC30040371120/09.07.2004.

Instanţa observă că partea civilă S.C. R.B. S.A. a înţeles să solicite obligarea inculpatului la plata despăgubirilor pentru nerestituirea creditului conform dispoziţiilor contractuale, respectiv art.9 pct.1, 2 şi art.4 pct.4.4 din contractul de credit menţionat, în cazul în care ar fi optat pentru răspunderea civilă delictuală având dreptul doar la suma acordată cu titlu de credit, actualizată conform dobânzii legale sau, eventual, a ratei inflaţiei.

Instanţa apreciază că opţiunea părţii civile, în sensul tragerii la răspundere civilă contractuală a inculpatei este îndreptăţită şi nu o poate cenzura, în cauză nefiind incidentă nici o cauză de nulitate absolută a contractului, care să poată fi invocată şi din oficiu.

Astfel, înşelăciunea în contracte echivalează cu dolul, ca şi viciu de consimţământ, care poate atrage nulitatea relativă a unui act juridic, nulitate care nu poate fi invocată şi pronunţată de instanţă din oficiu, întrucât şi în cazul în care acţiunea civilă este alăturată celei penale continuă să fie guvernată de principiul disponibilităţii.

Or, în speţă, partea contractantă indusă în eroare, partea civilă, nu a înţeles să se prevaleze de această cauză de nulitate, ci dimpotrivă, a solicitat aplicarea dispoziţiilor contractuale.

De altfel, nici inculpatul nu s-ar fi putut prevala de împrejurările încheierii contractului, având în vedere că nimeni nu poate invoca propria culpă în vederea producerii de consecinţe juridice favorabile lui (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Contractul de credit nefiind unul intuitu personae, nu poate fi invocată nici eroarea asupra persoanei cocontractantului, pentru a se constata nulitatea absolută, calitatea de salariat a debitorului nefiind decât o măsură de prevedere pentru bancă, pentru care nu ar fi prezentat nici o importanţă şi care nu s-ar fi sesizat că inculpatul a prezentat nişte acte false, în condiţiile în care aceasta ar fi achitat ratele potrivit dispoziţiilor contractului.

De asemenea, anularea contractului pentru cauză ilicită s-ar fi impus în cazul în care ar fi putut fi reţinută şi reaua-credinţă a părţii civile, neexistentă în cauză.

Situaţia este similară cu cea a înşelăciunii cu cecuri unde instanţa, în cazul în care dispune condamnarea inculpatului, nu anulează şi filele cec.

Acestea fiind spuse, în temeiul art.14 şi 346 din Codul de procedură penală, va obliga inculpatul B.E.E. A., la plata sumei de 17.495,65 RON lei, actualizată conform dispoziţiilor contractului de credit nr.RC30040371120 din 09.07.2004, până la data plăţii efective, către partea civilă S.C. R. B. S.A.

De asemenea, asigurătorul S.C. B.C.R. ASIGURĂRI S.A., în patrimoniul căreia s-a produs prejudiciul cauzat de faptele inculpatului, care nu a mai restituit împrumutul, astfel că s-a văzut nevoită ca, în baza contractului de nr.RCC 003, pe care îl încheiase cu partea vătămată S.C. B.C.R. S.A., să-i avanseze suma respectivă (v. şi f.100 – dosar instanţă), s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva inculpatului B. E. E. A. cu suma de 6.939 RON lei, cu dobânda legală aferentă, de la data efectuării plăţii către partea vătămată S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Ş.M. până la achitarea efectivă a debitului , reprezentând daunele suferite ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului, respectiv neachitarea împrumutului contractat în baza contractului de credit nr.334/12.07.2004, solicitând ulterior şi plata sumei de 18486,56 RON lei, cu dobânda legală aferentă, ca urmare a neachitării împrumutului contractat în baza contractului de credit nr.356/22.04.2004, dintre inculpat şi partea vătămată S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Sector 4 (f.61-62 – dosar instanţă).

Instanţa constată că faptele pentru care inculpatul a fost cercetat de către organele de urmărire penală şi trimis în judecată nu au privit împrumutul contractat de către inculpat cu partea vătămată S.C. B.C.R. S.A. – Sucursala Sector 4, în baza contractului de credit nr.356/22.04.2004, astfel că nu va acorda părţii civile suma corespunzătoare acestuia.

Prin urmare, în temeiul art.14 şi 346 din Codul de procedură penală, va obliga inculpatul B. E. E. A., la plata sumei de 6939 lei RON, cu dobânda legală aferentă, de la data efectuării plăţii către partea civilă SC BCR – Sucursala Ş. M. până la achitarea efectivă a debitului, către partea civilă S.C. B.C.R. ASIGURĂRI S.A.

Observăm că în ambele cazuri părţie vătămate s-au constituit parte civilă în cauză şi au solicitat obligarea la repararea prejudiciului doar a inculpatului B. E. E. A.. Răspunderea civilă delictuală (în măsura în care partea vătămată S.C. B.C.R. ASIGURĂRI S.A.a înţeles să se întemeieze pe acestă răspundere) presupune răspunderea solidară a autorilor faptei ilicite, numai că este de esenţa solidarităţii ca creditorul să se poată îndrepta oricăruia dintre debitori, pentru întreaga sumă. A obliga inculpaţii, în solidar, la acoperirea prejudiciului, ar fi fost atât o încălcare a principiului menţionat, cât şi a principiului disponibilităţii ce guvernează acţiunea civilă, instanţa neputându-se substitui părţilor sub acest aspect, atâta vreme cât nu suntem în prezenţa vreunuia din cazurile în care acţiunea civilă se exercită şi din oficiu.

În baza art.163 Cod de procedură penală va institui măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ridicate de la inculpatul B.E.E.A. şi consemnate în procesul-verbal din 06.08.2004 ca fiind lăsate în custodia S.C. D. R. S.A., cu sediul în T.S., str. A., nr.17, jud.C., precum şi a încălzitorului apă pe gaz marca Electrolux, consemnat în dovada seria B nr.15824, depus la D.G.P.M.B. – S.E.O.C.J. – Camera de Corpuri Delicte, ridicat de la inculpatul B.V., până la concurenţa sumei de 17.495,65 RON lei, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părţii civile S.C. R B. S.A.

La luarea acestei din urmă măsuri instanţa a avut în vedere că, pentru a nu se ajunge la o îmbogăţire fără justă cauză, bunurile nu pot fi restituite S.C. D. R. S.A., din moment ce aceasta a încasat contravaloarea acestora, banii fiindu-i viraţi direct în cont de către partea vătămată S.C. R. B. S.A., în baza contractului de credit încheiat cu inculpatul. În consecinţă, bunurile s-ar cuveni părţii civile S.C. R. B. S.A., dar, faţă de obiectul de activitate al acesteia, ar fi inechitabil ca în contul unei părţi din prejudiciul cauzat să-i fie date bunurile enumerate, pentru a le valorifica. În consecinţă, instanţa va obliga inculpatul B. E. E. A. la plata sumei de 17.495,65 RON lei, actualizată conform dispoziţiilor contractului de credit nr.RC30040371120/09.07.2004, până la data plăţii efective, după cum am menţionat anterior, instituind totodată măsura sechestrului asigurător, în vederea garantării acoperirii prejudiciului menţionat, cel puţin parţial. Apreciem că în urma achitării preţului bunurilor achiziţionate de către împrumutat, împrumutătorul (S.C. R. B. S.A.) se subrogă în drepturile creditorului-vânzător (S.C. D.R. S.A.), condiţiile contractului de împrumut pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată fiind similare cu cele prevăzute la art.1107 alin.2 Cod civil, subrogaţia făcându-se inclusiv în ceea ce priveşte privilegiul special al vânzătorului unui bun mobil, al cărui preţ nu a fost plătit (prevăzut de art.1730 pct.5 Cod civil).

În baza art.191 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, a obligat pe fiecare inculpat la plata sumei de 550 lei RON cheltuieli judiciare către stat.

Sentinţa penală a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1670/27.11.2007 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I-a Penală, prin care a fost respins recursul inculpaţilor.