Apel declarat de tatăl inculpatului în baza unei procuri speciale Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Respingerea ca inadmisibil a apelului declarat de tatăl inculpatului în baza unei procuri speciale nu îşi poate găsi justificarea legală în contextul art. 362 al.1 Cod procedură penală atâta timp cât instanţele au stabilit cu autoritate de lucru judecat că apelul a fost promovat de o persoană cu calitate.

Secţia penală – Decizia penală nr. 605/09 octombrie 2006

Prin decizia penală nr.109/17.02.2005 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar penal nr. 9485/2004 a fost respins ca nefondat recursul declarat de inculpatul P.D. împotriva deciziei penale nr. 317/2004 a Tribunalului Sibiu.

Prin decizia nr.308/19 mai 2005 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar penal nr. 1025/2005 a fost admisă contestaţia în anulare formulată de inculpatul P.D. împotriva decizie penale nr.109/2005 a Curţii de Apel Alba Iulia , iar în urma desfiinţării hotărârii atacate şi rejudecării cauzei a fost admis recursul declarat de inculpatul P.D. împotriva decizie penale nr. 317/2004 a Tribunalului Sibiu, iar în urma casării acestei decizii cauza a fost trimisă la această instanţă pentru o nouă judecare a apelului.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa a reţinut că în cursul judecării recursului, procedura de citare cu inculpatul nu a fost legal îndeplinită , instanţa omiţând să-l citeze de la adresa unde locuieşte în străinătate , înfrângând astfel dispoziţiile art. 177 Cod procedură civilă.

Prin decizia penală nr.70/2006 a Tribunalului Sibiu a fost admis apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu împotriva sentinţei penale nr.403/2003 a Judecătoriei Sibiu , iar în urma desfiinţării hotărârii sub aspectul laturii penale s-a constatat ca fiind graţiate o parte din sancţiunile penale aplicate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen inculpatul P.D. , solicitând casarea hotărârii atacate iar în urma rejudecării cauzei , conform art.10 lit. d Cod procedură penală achitarea de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 215 al. 4 Cod penal.

În subsidiar, a solicitat casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului la Tribunalul Sibiu , motivând că în mod greşit instanţa de apel a respins ca inadmisibil apelul declarat de numitul P.I., tatăl inculpatului, în numele acestuia.

Recursul este fondat.

Prin decizia penală nr.834/2003 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – secţia penală în dosar penal nr.6730/2003 prin care a fost admisă contestaţia în anulare formulată de inculpat împotriva deciziei penale nr.753/2003 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat în baza înscrisurilor existente la dosarul cauzei că numitul P. I. ,care a declarat apel împotriva sentinţei penale nr.403/2002 a Judecătoriei Sibiu este o persoană care a acţionat în baza unei procuri speciale , în numele şi pentru inculpat, care l-a împuternicit în acest sens.

Prin urmare, în mod greşit instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra apelului declarat în numele inculpatului de către numitul P. I., respingând cererea ca inadmisibilă.

Fiind întrunite condiţiile cerute de art.385/9 pct.10 Cod procedură penală în baza art.385/15 pct.2 lit. c Cod procedură penală, în urma admiterii recursului declarat de către inculpat şi casarea deciziei atacate se va dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Sibiu.