Apel – hotărâre nulă, încălcarea principiilor de drept procesual penal. Casare cu trimitere.


Apel – hotărâre nulă, încălcarea principiilor de drept procesual penal. Casare cu trimitere.

Prin decizia penală nr. 890/15.11.2004 a Tribunalului Galaţi a fost admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi a condamnat-o pe inculpata C.N. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 215 alin. 1,3 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpata, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală, întrucât instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra probelor solicitate de aceasta în dovedirea nevinovăţiei.

Prin decizia penală nr. 184/21.03.2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul inculpatei, a casat decizia Tribunalului Galaţi şi a trimis cauza în rejudecare la instanţa de apel.

Apreciem că soluţia dată de Curtea de apel este justificată.

În faza judecării apelului, inculpata a depus mai multe înscrisuri din care rezulta că a făcut către partea vătămată mai multe plăţi, pe care instanţa de apel la pronunţarea hotărârii nu le-a luat în discuţie, nu le-a analizat, ca funcţie de acestea să le reţină sau să le înlăture motivat, încălcându-i inculpatei indirect dreptul la apărare.

Pe de altă parte, la dezbaterea pe fond a apelului, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei în baza art. 334 Cod procedură penală.

Cererea procurorului, potrivit principiilor de drept procesual penal, trebuia pusă în discuţia părţilor pentru a se putea pronunţa asupra ei. Cum instanţa nu a făcut acest lucru, s-au încălcat drepturile procesuale ale părţilor, încălcări ce atrag nulitatea hotărârii date, în conformitate cu disp. art. 197 alin. 1 Cod procedură penală.

În această situaţie, casarea hotărârii date în apel este justificată, şi rejudecarea cauzei se impunea.