Apel judecat în lipsa inculpatului, procedură viciată. Casare şi trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă Furt


Apel judecat în lipsa inculpatului, procedură viciată. Casare şi trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă

Prin sentinţa penală nr. 1875/22.04.2004 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul C.I. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu privare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b Cod penal.

A fost obligat inculpatul la despăgubiri civile la cheltuieli judiciare către stat.

În fapt, inculpatul în perioada 31.12.2002- 01.01.2003 a sustras bunuri din autoturisme de la mai multe părţi vătămate, pe care apoi le valorifica şi îşi însuşea sumele luate.

Împotriva acestei sentinţe, în termenul prevăzut de lege, a declarat apel inculpatul, indicând în cererea de apel domiciliul, strada şi numărul.

În motivare, inculpatul C.I. a criticat sentinţa ca fiind netemeinică, întrucât instanţa nu a ţinut cont de situaţia lui familială, de faptul că a fost sincer şi că se impunea reţinerea circumstanţelor atenuante, cu efect la dozarea şi individualizarea pedepsei.

Prin decizia penală nr. 778/12.10.2004 Tribunalul Galaţi a respins apelul ca nefondat şi l-a obligat pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea soluţiei, instanţa de apel a precizat că nu se impune reducerea pedepsei întrucât inculpatul nu se află la primul impact cu legea penală.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul C.I., în termenul prevăzut de lege. Hotărârea pronunţată de instanţa de apel a fost criticată ca fiind nelegală întrucât cauza în apel s-a judecat în lipsa sa, cu toate că în cererea de apel a indicat adresa exactă de domiciliu – comuna, strada şi numărul locuinţei.

În judecarea recursului, Curtea a constatat într-adevăr că apelul declarat de inculpat este fondat şi că hotărârea instanţei de apel este nelegală.

Inculpatul, în cererea de apel, a indicat domiciliul stabil (comună, stradă şi număr).

La două termene de judecată, inculpatul a fost citat indicându-se doar comuna, fără a se arăta strada şi numărul locuinţei sale, situaţie în care procedura nu a fost corect îndeplinită, încălcându-se dispoziţiile legale care reglementează desfăşurarea procesului penal, aspect care atrage după sine, potrivit art. 197 alin. 1 Cod procedură penală, nulitatea hotărârii pronunţate.

Inculpatul necunoscând termenul de judecată, a fost lipsit de dreptul de a se apăra, de a formula cereri sau de a depune înscrisuri prin apărătorul desemnat din oficiu ori ales, aducându-i-se acestuia un grav prejudiciu care nu poate fi remediat decât prin reluarea judecăţii de către aceeaşi instanţă.