Apel Ministerul Public, respins Încheierea de şedinţă


TRIBUNALUL BRASOV

– SECTIA PENALA –

Apel Ministerul Public, respins.

Prin decizia penala …a Tribunalului Brasov, pronuntata in dosarul penal …, s-a dispus:

Respinge apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria … impotriva sentintei penale nr. … a Judecatoriei … , pe care o mentine.

Onorariul pentru avocat oficiu , in cuantum de 200 RON, se va inainta din fondul Ministerului Justitiei.

Cheltuielile judiciare avansate in prezentul apel, in baza art 192 al 3 C.pr.pen , raman in sarcina statului .

Pentru a dispune astfel, instanta de control judiciar a retinut urmatoarele:

Constata ca prin sentinta penala nr…. a Judecatoriei …, in baza art.403 alin.3 Cod procedura penala, a fost respinsa cererea de revizuire formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov relativ la inculpata IM.

In esenta prin hotararea indicata s-a retinut ca nu sunt incidente dispozitiile art. 394 alin.1 lit.e Cod procedura penala, intrucat textul procesual indicat are in vedere doua sau mai multe hotarari judecatoresti pronuntate in cauze distincte si nu situatia, ca in cauza de fata, a judecarii de doua ori a cailor de atac exercitate impotriva aceleiasi hotarari judecatoresti.

Impotriva acestei hotarari a formulat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov care a solicitat admiterea in principiu a cererii de revizuire si trimiterea cauzei primei instante in vederea judecarii sale in fond.

Analizand hotararea criticata, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, tribunalul va observa urmatoarele:

In mod corect prima instanta a retinut ca nu pot fi incidente in prezenta cauza dispozitiile art. 394 alin.1 lit. e Cod procedura penala, sens in care a respins cererea de revizuire formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel ….

Astfel o interpretare logica si sistematica a normelor procedurale din materia revizuirii – inclusiv dispozitiile art. 404 alin.3 Cod procedura penala ce se refera expres la reunirea „ cauzelor” in care s-au pronuntat hotararile ce nu se pot concilia ori in situatia de fata ne aflam in prezenta unei singure cauze – conduce la concluzia ca nu pot fi retinute in prezenta cauza dispozitiile art.394 alin.1 lit.e Cod procedura penala .

In mod similar literatura juridica penala face referire constant – pentru a se putea retine cazul de revizuire prev. de art. 394 alin.1 lit.a Cod procedura penala – la existenta unor judecati diferite ( in sensul unor cauze distincte ) referitoare la fapte indivizibile, ori in situatia de fata ne aflam in prezenta judecarii de doua ori a cailor de atac declarate impotriva aceleiasi hotarari judecatoresti si , asa cum a aratat si prima instanta, a omisiunii instantei de apel de a se pronunta asupra anularii mandatului de emis relativ la inculpata IM.

Tribunalul va observa ca acest din urma aspect – respectiv necesitatea anularii mandatului de executare emis in considerarea sentintei penale nr. 1543/2002 a Judecatoriei Brasov – se poate solutiona pe calea unei contestatii la executare in sensul art. 461 lit.c Cod procedura penala si nu, asa cum apreciaza Ministerul Public, pe calea revizuirii prev.de art. 394 alin.1 lit.e Cod procedura penala .

Relativ la toate cele expuse tribunalul va retine ca apelul Ministerului Public, apare, prin prisma art. 379 pct.1 lit.b Cod procedura penala , ca neintemeiat sens in care va fi respins ca atare urmand a fi mentinuta hotararea criticata.

Observand si art. 192 alin.3 Cod procedura penala si art. 189 Cod procedura penala .

1