Apel nedeclarat. Recurs – limite.Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Prin decizia penală nr.176 A din 12 septembrie 2008 a Tribunalului Botoşani, s-a admis apelul declarat de părţile civile H. I., P. P., H. D. şi H. C. împotriva sentinţei penale nr. 470 din 13 decembrie 2007 a Judecătoriei Dorohoi şi, rejudecând latura civilă potrivit dispoziţiilor art. 345 şi următoarele Cod procedură penală, în temeiul art. 14 alin. 1 şi 3 lit. a Cod procedură penală, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, obligând pe inculpaţii B. C, B. C. şi B. M. să lase în liniştită posesie părţilor civile suprafaţa de 800 mp, teren situat în intravilanul satului Străteni, com. Lozna, jud. Botoşani.

împotriva acestei decizii au declarat recurs inculpaţii care au criticat doar latura penală, invocând că plângerea formulată de părţile vătămate este tardivă, astfel că se impune admiterea recursului şi încetarea procesului penal potrivit art.l 1 pct.2 lit.b C.pr.pen. rap. la art. 10 lit.f C.pr.pen..

Recursul a fost respins ca nefondat prin decizia penală nr.374 din 20.10.2008 a Curţii de Apel Suceava.

Potrivit art.3851 alin.4 Cod procedură penală nu pot fi atacate cu recurs sentinţele în privinţa cărora nu s-a folosit calea apelului. Părţile pot declara recurs împotriva deciziei pronunţate în apel, chiar dacă nu au folosit calea apelului, dacă prin decizia pronunţată în apel a fost modificată soluţia din sentinţă şi numai cu privire la această modificare.

Cum în cauză inculpaţii nu au declarat apel, iar tribunalul a modificat doar latura civilă, este evident că aceştia în recurs nu mai pot critica modul de soluţionare a laturii penale de către instanţa de fond, motiv pentru care recursul a fost respins ca nefondat.

De altfel, în recursul inculpaţilor chiar dacă s-ar fi admis critica făcută, a înlocui soluţia de achitare cu cea de încetare a procesului penal ar fi însemnat o încălcare a principiului neagravării situaţiei în propriul recurs.