Apel Omisiunea instanţei de a analiza apărările inculpaţilor privind cuantumul prejudiciului Caz de casare


În condiţiile în care soluţia adoptată cu privire la latura civilă este necesar a fi dovedită distinct de cea penală, nefiind o consecinţă directă a condamnării inculpatului, neanalizarea probelor de instanţa de apel echivalează cu nepronunţarea asupra cererii inculpaţilor de înlăturare a obligaţiei de la plata despăgubirilor civile.

Secţia penală – Decizia penală nr. 107/02 februarie 2010

Prin sentinţa penală nr. 9/2009 pronunţată de Judecătoria Sebeş în dosar nr. 1243/298/2007 au fost condamnaţi inculpaţii M.O.C. şi M.V.D. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a, g Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 998-999 au fost obligaţi în solidar inculpaţii să plătească în favoarea părţii civile S.C. P.I. SRL P. suma de 4.194 $ despăgubiri civile.S-a făcut aplicare dispoziţiilor art. 191 Cod procedură penală.Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă că în noaptea de 06-07.02.2007, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii s-au deplasat în incinta atelierului aparţinând părţii vătămate, de unde, cu o găleată din material plastic au sustras nichel metal din sacii anodici ce se aflau în băile de nichelare.Sub aspectul soluţionării laturii civile a cauzei, pentru prejudiciul material cauzat părţii civile au fost obligaţi în solidar inculpaţii la despăgubiri civile. Împotriva acestei hotărâri au declarat apel în termenul legal statuat de art. 363 Cod procedură penală inculpaţii M.O.C. şi M.V.D aducându-i critici pentru nelegalitate.Prin decizia penală nr.159/A/2009 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar penal nr. 1234/298/2007 s-au respins ca nefondate apelurile declarate. Împotriva deciziei au declarat recurs inculpaţii M.O.C. şi M.V.D solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat în scris, casarea deciziei recurate şi rejudecând, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală, achitarea acestora pentru faptele reţinute în sarcină şi pe cale de consecinţă, respingerea pretenţiilor civile formulate în cauză.Sub aspectul laturii civile, s-a invocat că nu s-a făcut nici o probă privind valoarea prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate dintre acesta şi pretinsa faptă ilicită săvârşită de inculpaţi.Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu în conformitate cu dispoziţiile art.385/9 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a constatat că acestea sunt fondate.S-a apreciat că în cauză este incident cazul de casare prevăzut de art.385/9 pct.10 Cod procedură penală, întrucât instanţa nu s-a pronunţat cu privire la unele cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului.S-a constatat că la dezbaterea pe fond a cauzei în faţa instanţei de apel, inculpaţii prin apărător au invocat faptul că prejudiciul care se susţine că a fost cauzat părţii civile nu a fost dovedit, nici un martor neputând preciza care este valoarea acestuia.Instanţa de apel nu a analizat această cerere a inculpaţilor, cerere în măsură să influenţeze soluţia ce putea fi pronunţată în cauză, ci s-a limitat a menţiona faptul că, raportat la soluţia adoptată cu prilejul soluţionării laturii penale a cauzei, în mod corect a fost admisă şi acţiunea civilă. Nu a făcut însă nici o referire la aspectele invocate de recurenţi şi care vizau lipsa probelor care să dovedească cuantumul prejudiciului la plata cărora au fost obligaţi, compus atât din preţul nichelului cât şi din beneficiul nerealizat. În condiţiile în care soluţia adoptată cu privire la latura civilă este necesar a fi dovedită distinct de cea penală, nefiind o consecinţă directă a condamnării inculpatului, neanalizarea probelor de instanţa de apel echivalează cu nepronunţarea asupra cererii inculpaţilor.Având în vedere omisiunea instanţei de a examina acest motiv de apel, în baza art.385/15 pct.2 lit.c Cod procedură penală cauza a fost trimisă în rejudecare instanţei de apel, aceasta urmând să analizeze apărările inculpaţilor cu privire la probele care au stat la baza obligării acestora la plata despăgubirilor civile, iar dacă se va considera necesar vor putea fi administrate probe noi.