Apel parte civilă şi inculpaţi, respins Încheierea de şedinţă


TRIBUNALUL BRASOV

– SECTIA PENALA –

Apel parte civila si inculpati, respins.

Prin decizia penala …a Tribunalului Brasov, pronuntata in dosarul penal …s-a dispus:

Respinge apelurile formulate de catre partea civila TE si de catre inculpatii SAM si SD impotriva sentintei penale nr. … pronuntata de Judecatoria …, pe care o mentine.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala obliga fiecare apelant la plata catre stat a sumei de 50 ron cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru inculpati si de la comunicare pentru partea civila.

Pentru a dispune astfel, instanta de control judiciar a retinut urmatoarele:

Constata ca prin sentinta penala nr. … a Judecatoriei … s-a dispus:

In temeiul art. 189 alin. 1 C.pen. a condamnat pe inculpata SAM, la o pedeapsa de 3 ani inchisoare.

In temeiul art. 182 alin. 1 C.pen. a condamnat pe aceeasi inculpata la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In temeiul art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. e C.pen. a contopit pedepsele aplicate, urmand ca inculpata sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

In temeiul art. 86ą raportat la art. 86˛ C.pen., cu aplicarea C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ), a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei aplicate inculpatei, pe un termen de incercare de 7 ani.

In temeiul art. 86ł alin. 1 C.pen. inculpata trebuie sa se supuna pe perioada termenului de incercare urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) Sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.

b) Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea

c) Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

d) Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta

In temeiul art. 86ł alin. 3 C.pen. a impus inculpatei respectarea urmatoarelor obligatii pe perioada termenului de incercare:

a) Sa nu intre in legatura cu partea vatamata TG.

In temeiul art. 86 indice 4 C.pen. a atras atentia inculpatei ca in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de incercare sau in cazul neindeplinirii cu rea credinta a masurilor sau obligatiilor stabilite de instanta se va revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunandu-se executarea in intregime a pedepsei in regim de detentie.

In temeiul art. 26 raportat la art. 189 alin. 1 C.pen. a condamnat pe inculpatul SD, la o pedeapsa de 3 ani inchisoare.

In temeiul art. 182 alin. 1 C.pen. a condamnat pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In temeiul art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. e C.pen. a contopit pedepsele aplicate, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

In temeiul art. 86ą raportat la art. 86˛ C.pen., cu aplicarea C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ), a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei aplicate inculpatului, pe un termen de incercare de 7 ani.

In temeiul art. 86ł alin. 1 C.pen. inculpatul trebuie sa se supuna pe perioada termenului de incercare urmatoarelor masuri de supraveghere:

e) Sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.

f) Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea

g) Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

h) Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta

In temeiul art. 86ł alin. 3 C.pen. impune inculpatului respectarea urmatoarelor obligatii pe perioada termenului de incercare:

b) Sa nu intre in legatura cu partea vatamata TG.

In temeiul art. 86 indice 4 C.pen. a atras atentia inculpatului ca in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de incercare sau in cazul neindeplinirii cu rea credinta a masurilor sau obligatiilor stabilite de instanta se va revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunandu-se executarea in intregime a pedepsei in regim de detentie.

In temeiul art. 346 alin. 1 C.pr.pen. a admis in parte actiunea partii civile TG si a obligat inculpatii in solidar sa-i plateasca acesteia suma de 9031 lei cu titlu de daune materiale si suma de 35000 lei cu titlu de daune morale.

In temeiul art. 346 alin. 1 C.pr.pen. a admis actiunea partii civile Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov si a obligat inculpatii in solidar sa-i plateasca acesteia suma de 2315 lei cu titlu despagubiri civile.

In temeiul art. 191 alin. 1 C.pen. a obligat inculpatii la cate 665 lei fiecare, cheltuieli judiciare catre stat.

In esenta, prin hotararea indicata s-a retinut ca in data de 26.11.2005, inculpatii SAM si SD au lipsit-o de libertate in mod ilegal pe partea vatamata TG – careia nu i-au permis sa paraseasca locuinta inculpatilor situata in … pe str…. si i-au aplicat acesteia mai multe lovituri prin care i-au cauzat partii vatamate leziuni de natura fizica si un stres major in urma carora victima a necesitat 85-90 zile de ingrijiri medicale.

Impotriva acestei hotarari au formulat apel atat partea vatamata- parte civila TG – relativ la cuantumul daunelor morale acordate de catre prima instanta cat si inculpatii SAM si SD, acestia din urma solicitand achitarea lor – prin prisma art.10 lit.d Cod procedura penala – pentru infractiunea prev. de art.189 Cod Penal, schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prev. de art.182 Cod Penal in cea vizata de art.180 Cod Penal precum si, in subsidiar, reducerea pedepselor aplicate de catre Judecatoria … – printr-o mai larga valorizare a dispozitiilor art.74 Cod Penal – si aplicarea art.81 Cod Penal .

In cursul judecarii prezentului apel reprezentanta Ministerului Public a invocat situatie de incompatibilitate in care se afla aparatorul inculpatilor SAM si SD ce este deputat in Parlamentul Romaniei relativ la care tribunalul va retine urmatoarele:

Atat Legea nr.161/2003 cat si Legea nr.51/1995 se constituie in acte normative ce reglementeaza, pe de-o parte „exercitarea demnitatilor publice” iar, pe de alta parte, „exercitarea profesiei de avocat” sens in care contin o anumita procedura administrativa – exemplificativ obligatia parlamentarului aflat intr-o situatie de incompatibilitate de a informa Biroul Permanent al Camerei din care face parte (art.83 al.1 din Legea nr.161/2003) – sau anumite sanctiuni ce pot deriva din aceasta stare de incompatibilitate, tot cu titlu exemplificativ cea vizata de art.83 al.3 din Legea 161/2003 sau cele vizate in Legea 51/1995 cu modificarile la zi.

Tribunalul va mai retine ca actualmente a incalca drepturile inculpatilor SAM si SD – care, expres, au aratat in fata instantei ca inteleg sa fie asistati sau reprezentati exclusiv de catre avocatul AI – de a beneficia de asistenta juridica a unui aparator ales, exemplificativ prin asigurarea unui avocat din oficiu, este echivalent cu o incalcare grava a principiilor vizate de art.6 Cod procedura penala sau de art.6 paragraf 3 lit. c din Conventia Europeana a Drepturilor Omului atat timp cat aparatorul ales al inculpatilor SAM si SD face parte dintr-un barou legal constituit, nu este suspendat din calitatea de avocat etc.

Pe de alta parte, fata de cele anterior expuse, tribunalul va mai observa ca nu suntem in situatia unei lipse a asistentei juridice a inculpatilor – in sensul vizat de art.197 al.2 Cod procedura penala – mai curand existand o astfel de lipsa in cazul in care inculpatii ar fi obligati dincolo de vointa lor a beneficia de serviciile unui avocat din oficiu.

In sfarsit tribunalul va mai retine ca inculpatii SAM si SD au insistat in a beneficia de serviciile aparatorului ales AI – care le-a sustinut solicitarea, iar partea civila prin aparator, nu s-a opus acestei cereri sens in care a invocat ulterior – exemplificativ in faza procesuala a recursului – acest aspect ar contraveni ori vechiului principiu „nemo auditur propriem terpitudinem allegans” ori ar fi facut cu incalcarea temeiului avut in vedere de art.197 al.4 teza I Cod procedura penala .

Analizand hotararea criticata, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului dar si a motivelor de apel formulate de catre partea civila si inculpati, tribunalul va observa urmatoarele:

Situatia de fapt dar si incadrarea juridica data faptelor savarsite de catre inculpatii SAM si SD au fost in mod just retinute de catre prima instanta care a valorificat corespunzator probele administrate in cauza atat in cursul urmaririi penale cat si al cercetarii judecatoresti.

Astfel tribunalul, similar cu prima instanta, va observa declaratiile partii vatamate TG, ce se coroboreaza – cum o impune art.75 Cod procedura penala, cu declaratiile martorei GE dar si cu cele constatate de certificatul medico-legal nr.4265/E/28.11.2006 eliberat de SJML Brasov sau de rapoartele de expertiza medico-legala nr.350, 4265 si 1032/2006 intocmite de acelasi serviciu medico-legal, toate cele expuse conturand – coroborat – fara echivoc vinovatia inculpatilor SAM si SD relativ la faptele ce li se imputa.

Tribunalul nu va putea retine sustinerile aparatorului inculpatilor – ce a solicitat achitarea acestora pentru infractiunea prev. de art.189 Cod Penal intrucat ar fi incidente dispozitiile art.10 lit.d Cod procedura penala – intrucat probele administrate in cauza releva, asa cum s-a aratat, fara dubiu intrunirea tuturor elementelor constitutive ale infractiunii de „ lipsire de libertate in mod ilegal”.

In acest sens tribunalul va observa ca sustinerile inculpatilor SAM si SD nu se coroboreaza, asa cum o impune art.69 Cod procedura penala, cu alte probe administrate in cursul prezentului proces penal in timp ce declaratiile partii vatamate sunt sustinute in dosar de actele medico-legale existente la dosarul cauzei ci si de sustinerile unor martori, exemplificativ martora GE – vecina in imobil cu inculpatii – aratand „persoana plangea si m-a rugat sa o scot dina cel apartament” sau „am auzit tipete din apartamentul acesteia” sau „SAM ii spune acelei persoane sa faca curat ca ea nu-i strange rahatul” etc (filele 78-79 d.u.p.) sau martorul SG „am auzit zgomote in apartamentul lui S si am constatat ca cineva a incercat sa deschida usa. Nu am vazut sa intre sau sa iasa cineva din acest apartament, toate cele expuse relevand – coroborat- intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii prev. de art.189 Cod Penal relativ la ambii inculpati.

Fata de cele expuse tribunalul nu poate retine –asa cum a solicitat aparatorul inculpatilor – incidenta art.10 lit.d Cod procedura penala pentru infractiunea de „lipsire de libertate in mod ilegal”.

Pe de alta parte tribunalul urmeaza a respinge cererea aceluiasi aparator de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art.182 Cod Penal in infractiunea prev. de art.180 Cod Penal atat timp cat concluziile neechivoce ale rapoartelor medico-legale intocmite in cauza, realizate inclusiv dupa o internare prealabila a partii vatamate, sunt in sensul ca „exista raport (legatura) de cauzalitate directa intre tulburarea psihica si fapta la care a fost supusa in 26.11.2005” (fila 46 d.u.p.) iar numarul de zile de ingrijiri medicale necesitat finalmente de catre partea vatamata conduce la o incadrare juridica a faptelor inculpatilor in infractiunea prev. de art.182 Cod Penal si nu in cea vizata de art.189 Cod Penal.

Privitor la acelasi aspect tribunalul va mai observa – motiv pentru care a si respins solicitarea aparatorului inculpatilor de reexaminare a partii vatamate la IML B – ca nu exista contradictie intre concluziile certificatului medico-legal nr.4265/E/28.11.2005 (fila 45 d.u.p.) si ulterioarele rapoarte medico-legale intocmite in cauza, atat timp cat primul act medico-legal (intocmit imediat dupa incidentul din 26.11.2005) se rezuma a constata anumite leziuni de natura fizica ale partii vatamare GE pentru ca ulterior urmarile psihice cauzate partii vatamate prin fapta inculpatilor sa fie stabilite dupa o examinare mai ampla a partii vatamate, examinare reanalizata inclusiv prin internarea acesteia intr-un spital de psihiatrie.

Tribunalul va retine ca si individualizarea judiciara pedepselor aplicate inculpatilor SAM si SD a fost corect realizata de catre prima instanta ce a valorizat corespunzator criteriile vizate de art.72 Cod Penal prin prisma gradului de pericol social al faptelor comise – urmarind art.18/1 al.2 Cod Penal in principal „modul si mijloacele de savarsire a faptei” si „urmarea produsa” – si a persoanei inculpatilor ce au adoptat o atitudine nesincera pe tot parcursul procesului penal.

Pe de alta parte tribunalul va observa ca si aplicarea art.86/1 Cod Penal a fost corect realizata in cauza – nejustificandu-se o aplicare a art.81 Cod Penal – fata de modalitatea concreta de comitere a faptelor de catre inculpati, fata de gradul de pericol social generic dar si concret al infractiunilor savarsite – in principal a celei vizate de art.189 Cod Penal- precum si fata de atitudinea procesuala a inculpatilor , toate cele expuse conturand necesitatea unei supravegheri a comportamentului acestora pe durata termenului de incercare stabilit de catre prima instanta.

In sfarsit tribunalul va retine ca Judecatoria … a rezolvat in mod just si actiunile civile exercitate in cauza, aferente actiunilor penale, in acest sens nejustificandu-se – fata de faptele concrete ale inculpatilor si urmarire cauzate partii vatamate GE – o majorare a cuantumului daunelor morale acordate respectivei parti vatamate constituita parte civila in prezentul proces penal, suma de 35.000 RON fiind de natura a contribui la repararea prejudiciului moral cauzat acestei parti civile.

Relativ la toate cele expuse tribunalul va retine ca apelurile formulate in cauza de catre partea civila GE si de catre inculpatii SAM si SD apar – observand dispozitiile art. 379 pc.1 lit.b Cod procedura penala – ca neintemeiate drept pentru care vor fi respinse ca atare urmand a fi mentinute dispozitiile hotararii criticate.

Vazand si art.192 al.2 Cod procedura penala privitor la cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia judecarii cauzei in apel,

1