Citeste şi


Aplicarea dispoziţiilor art. 2781 alin. 13 din C.pr.pen. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


v. art. art. 449 alin. 1 lit. b Cod procedura penal

Prin sentinta penala nr. 84 din 17 noiembrie 2009 Judecatoria Dragomiresti a respins ca inadmisibila plângerea petentilor Z.G. si Z.I. prin mandatar împotriva rezolutiei date la 6 mai 2009 în dosarul nr. 557/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Dragomiresti în contradictoriu cu intimatii O.I., B.S., T.G. si C.I. si i-a obligat pe acestia la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Pentru a hotarî astfel prima instanta a retinut ca petentii au depus plângerea separat de mandatara acestora formându-se dosarul nr.557/P/2008 si dosarul nr.568/P/2008, dar ambele plângeri au fost adresate prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Dragomiresti, ce a dat rezolutia din 06.05.2009 fara a exista o plângere formulata la prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures care, potrivit art.278 alin.2 Cod procedura penala, este procurorul ierarhic superior celui numit de mandatara petentilor „procuror de caz”- anume prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Dragomiresti.

Cele doua dosare mentionate mai sus au fost conexate in faza de cercetare penala, propunerea de conexare regasindu-se la f.12 din D.u.p.nr.557/P/2008, iar ordonanta de conexare la f.94 a aceluiasi dosar, formându-se un singur dosar, cel cu numarul 557/P/2008.

Mandatara petentilor s-a aflat în eroare atât la momentul introducerii plângerii, cât si la momentul judecarii acesteia, considerând ca a atacat rezolutia prim-procurorului, în opinia sa existând si o rezolutie a „procurorului de caz”, împotriva careia a formulat plângerea solutionata cu rezolutia criticata prin prezenta plângere.

Instanta a retinut ca nu exista decât o singura rezolutie, împotriva careia s-a introdus plângere direct la instanta, fara a se parcurge procedura prev. de art.278 C.p.p., precum si ca eroarea mandatarei petentilor nu poate fi retinuta pentru a înlatura inadmisibilitatea plângerii astfel formulate, întrucât poarta asupra legii procesual penale, iar nu asupra unei împrejurari de fapt sau asupra unei norme civile, rezolutia atacându-se pentru prima data în fata instantei, ceea ce s-a considerat ca impune, în temeiul art.2781 alin.8 lit.a combinat cu art.278 alin.1-2 C.p.p., respingerea plângerii ca inadmisibila.

În ce priveste plângerea împotriva organelor de cercetare si urmarire penala formulata de mandatara petentilor, pentru infractiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor si favorizarea infractorului, prev.si ped. de art.246 si art.264 C.p., instanta a respins plângerea ca inadmisibila în cadrul procedurii speciale prevazute de art.2781 C.p.p., urmând ca petentii sa fie obligati la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, conform dispozitivului, luându-se act ca intimatii nu au solicitat cheltuieli judiciare.

Prin decizia penala nr. 97/R din 15.04.2010 tribunalul a admis recursul declarat de petenti, a casat în întregime sentinta instantei de fond si rejudecând cauza, în temeiul art. 2781 alin. 13 C.pr.pen., a trimis la Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures spre competenta solutionare plângerea formulata de petentii Z.G. si Z.I. prin mandatar împotriva rezolutiei date la 6 mai 2009 de Parchetul de pe lânga Judecatoria Dragomiresti în dos. nr. 557/P/2008.

În considerentele deciziei de casare s-a retinut ca, prin solutia data la 6 mai 2009 în dosarul nr. 557/P/2008 Parchetul de pe lânga Judecatoria Dragomiresti a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de intimatii-faptuitori O.I., B.S., T.G. si C.I. pentru infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art. 246 Cod penal, favorizarea infractorului prevazuta de art. 264 Cod penal, furt calificat prevazuta de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 Cod penal si taiere fara drept de arbori prevazuta de art. 108 alin. 1 din Legea 46/2008. S-a disjuns cauza fata de autorii necunoscuti care au taiat si sustras din padurea persoanelor vatamate 13 arbori – fapte prevazute de art. 108 alin. 1 lit.a, 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

La data de 12 mai 2009 s-a înregistrat la Judecatoria Dragomiresti plângerea împotriva acestei rezolutii formulate de recurentii-petenti Z.G. si Z.I. prin Liga Democratica pentru Dreptate din România.

Din adresele de la f. 25, 26 dosar tribunal comunicate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Dragomiresti si de Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures rezulta ca recurentii-petenti nu au formulat plângere la procurorul ierarhic superior împotriva acestei rezolutii.

Potrivit art. 2781 alin. 13 Cod procedura penala, plângerea gresit îndreptata se trimite la organul judiciar competent. În raport de acest text legal, vazând si faptul ca recurentii-petenti nu au atacat rezolutia mentionata la procurorul ierarhic superior, tribunalul a casat integral sentinta instantei de fond si a trimis plângerea recurentilor-petenti la Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures pentru competenta solutionare.