Citeste şi


Aplicarea în timp a dispoziţiilor legii civile, Disp.art.6 al.2c.civ. Loviri şi alte vătămări


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 523/P/2010, înaintat la Judecătoria Baia de Aramă la data de 23.08.2011 şi înregistrat sub nr. 700/181/2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului PI, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 al.2 c.p. faţă de partea vătămată PN.

S-a reţinut în actul de sesizare că în fapt, partea vătămată PN şi inculpatul PI locuiesc în comuna Bala, satul Comăneşti, judeţul Mehedinţi, iar de mai mult timp se află în relaţii conflictuale.

În ziua de 13 octombrie 2010, partea vătămată s-a deplasat în satul învecinat Molani, în scopul de a efectua cumpărături de la magazinul din localitate.

La întoarcere, în jurul orelor 15.00, intenţionând să meargă la locuinţa concubinei sale IPM, fiind singur pe drumul satului, s-a întâlnit cu inculpatul PI, care venea din sens opus, fără ca părţile să îşi fi vorbit una alteia.

Pe fondul relaţiilor tensionate, inculpatul a luat din împrejurimi un ştachete din lemn, folosit la construcţia gardurilor şi pe la spate, fără nici un fel de avertizare, a lovit partea vătămată în zona fronto-parietală, la a doua lovitură în aceeaşi zonă lovitura a fost parată cu mâna stângă de partea vătămată, iar cea de-a treia lovitură a fost aplicată cu lemnul în zona hemitorace stânga, împrejurări în care aceasta a căzut inconştientă la sol, iar inculpatul a părăsit de îndată locul faptei pentru a nu fi observat de alte persoane.

Se arată în continuare că din certificatul medico-legal nr. 752/15.10.2010, întocmit de SML Drobeta Turnu Severin, a rezultat că partea vătămată a suferit leziuni în zona hemitorace stâng, fronto-parietal median şi la falanga distală a degetului IV de la mâna stângă, leziuni care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Se concluzionează că fapta inculpatului PI, care a lovit cu corp dur partea vătămată, cauzându-i leziuni ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, realizează elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 al.2 c.p.

Se reţine că fapta pentru care s-a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului este demonstrată cu declaraţiile părţii vătămate (filele 9-15), proces-verbal de constatare şi planşe foto ( filele 17-20), declaraţiile martorilor (filele 21-29), certificat medico-legal şi acte medicale (filele 30-42).

În instanţă, a fost audiat inculpatul PI, a fost ascultat PN în calitate de partea vătămată şi parte civilă, s-au audiat martorii din rechizitoriu şi cei propuşi de inculpat, iar la dosarul cauzei s-a înaintat fişa privind antecedentele penale ale inculpatului.

La termenul din 14 septembrie 2011 s-a luat act că Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi, prin adresa nr. 4279/10.08.2011, s-a constituit parte civilă cu suma de 59,40 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate Pîrvulescu Nicolae.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Coroborând întregul material probator administrat atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt cu cea reţinută prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă.

Se reţine că părţile locuiesc în comuna Bala, satul Crainici, judeţul Mehedinţi, iar în data de 13 octombrie 2010, în jurul orelor 15.00 acestea s-au întâlnit pe drumul satului şi pe fondul relaţiilor tensionate, inculpatul PI a luat din împrejurimi un ştachete din lemn şi a lovit pe partea vătămată PN, o dată în zona fronto-parietală, a doua lovitură fiind aplicată în aceeaşi zonă însă parată de aceasta cu mâna stângă, iar a treia lovitură a fost aplicată cu bucata din lemn în zona hemitorace stângă, împrejurări în care, partea vătămată a căzut inconştientă la pământ.

Declaraţia părţii vătămate PN se coroborează, astfel, cu constatările Serviciului de Medicină Legală Mehedinţi, care în certificatul medico-legal nr. 752/15.10.2010, a constatat că partea vătămată a suferit leziuni în zona hemitorace stâng, fronto-parietal median şi la falanga distală a degetului IV de la mâna stângă, leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Se reţine, totodată, că susţinerile părţii vătămate PN şi constatările din certificatul medico-legal nr. 752/15.10.2010 emis de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi, se coroborează şi cu depoziţiile martorilor PT şi PE care la momentul evenimentului se aflau la o distanţă de circa 100 m, pentru a aduna coceni, aceştia întorcându-se în domiciliul lor, aflat în vecinătatea locuinţelor părţilor, după circa 1/2 oră.

Astfel, martorul PT a susţinut că la întoarcerea spre domiciliul său, la circa 50 m de locuinţa acestuia, a observat partea vătămată căzută lângă gardul numitei PM, partea vătămată PN spunându-i că a fost lovită de inculpatul PI, ocazie cu care a constatat, totodată, leziuni în zona capului şi degetelor mâinii stângi.

A susţinut martorul, totodată, că partea vătămată PN i-a comunicat faptul că inculpatul PI l-a lovit în zona capului cu o bucată de lemn, organele de poliţie sosite, ulterior, la faţa locului ridicând două bucăţi de lemn, în momentul aplicării loviturii ştachetele din lemn rupându-se.

De asemenea, instanţa reţine susţinerile martorei PE, potrivit cărora în data de 13.10.2010, după amiază, a plecat din domiciliul său spre un teren aflat la circa 100-150 m de locuinţa acesteia, iar după 10-15 minute, după ce a ajuns în locul de unde intenţiona să adune coceni, a auzit un strigăt de bărbat, iar după circa 20 minute, la întoarcere, a observat partea vătămată căzută la pământ, aceasta spunându-i martorei că a fost lovită în zona capului şi la mână cu o bucată de lemn de inculpatul PI.

Astfel, în raport de probatoriul administrat în cauză se reţine că în privinţa inculpatului PI a fost răsturnată prezumţia de nevinovăţie, instanţa constatând vinovăţia acestuia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de disp.art. 180 al.2 c.p., apărările inculpatului potrivit cărora leziunile suferite de partea vătămată Pîrvulescu Nicolae şi descrise în certificatul medico-legal nr. 725/15.10.2010 emis de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi, s-au produs prin cădere accidentală, partea vătămată obişnuind să consume excesiv băuturi alcoolice, în data de 13.10.2010 părţile neîntâlnindu-se, nu pot fi primite, acestea necoroborându-se cu restul materialului probator.

Astfel, instanţa reţine că în data de 13.10.2010, în jurul orelor 15.00 părţile s-au întâlnit, inculpatul lovind cu un ştachete din lemn partea vătămată, martorii ….., venind la locul desfăşurării evenimentului, imediat după ce partea vătămată a fost lovită, declaraţiile numiţilor ….., necoroborându-se cu restul materialului probator.

De aceea, având în vedere în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului PI care în data de 13 octombrie 2010 a lovit cu corp dur partea vătămată PN, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale, realizează elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 al.2 c.p., iar vinovăţia acestuia, sub forma intenţiei directe, fiind pe deplin dovedită, instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului PI, instanţa urmează va avea în vedere disp. art. 72 c.p., potrivit cărora „La stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşită, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală”, reţinând, astfel, împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, pericolul social concret al faptei rezultat din intensitatea loviturilor, zona lovită şi numărul de îngrijiri medicale necesar vindecării, precum şi de atitudinea inculpatului constând în negarea săvârşirii infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

De aceea, în raport de cele reţinute, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse cu amendă penală în cuantum de 600 lei corespunde atât scopului prev. de art. 52 c.p., respectiv reeducarea şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, cât şi funcţiei de exemplaritate a pedepsei aplicate.

Referitor la latura civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea vătămată PN, în temeiul art. 346 c.p.p. rap. la art. 14 al.1, 3 lit. b. şi al.5 c.p.p. instanţa va admite în parte acţiunea civilă şi pe cale de consecinţă va obliga inculpatul PI la plata sumei de 500 lei, cu titlu de daune morale.

Astfel, se reţine că la termenul din data de 26.10.2011, instanţa a luat act de precizările făcute de partea vătămată PN, în sensul că se constituie parte civilă cu suma de 2000 lei reprezentând daune morale şi 480 lei reprezentând despăgubiri materiale respectiv cheltuielile efectuate cu tratamentul.

Potrivit art. 6 al.2 din Codul civil , act normativ intrat în vigoare la data de 01.10.2011, „Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii sau producerii lor”.

În raport de dispoziţia legală invocată, reţinând că fapta cauzatoare de prejudiciu a fost săvârşită la data de 13.10.2010, instanţa constată incidenţa în cauză a dispoziţiilor în vigoare până la data de 01.10.2011.

Potrivit disp.art. 1169 C.civ. „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, iar potrivit disp. art. 14 al.1 şi 5 c.p.p. acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi pentru repararea daunelor morale, potrivit legii civile.

În speţă, instanţa reţine că partea vătămată, constituită parte civilă, PN, nu a făcut dovada prejudiciului material pe care l-ar fi suferit urmare a faptei ilicită săvârşită de inculpatul PI, deşi acestuia îi revenea această obligaţie, având în vedere că latura civilă în cadrul procesului penal este guvernată de legea civilă, însă în ceea ce priveşte cererea privind acordarea daunelor morale se constată că partea vătămată este îndreptăţită la suma de 500 lei în măsură să acopere suferinţele fizice şi psihice ale părţii vătămate, urmare a leziunilor produse prin loviturile aplicate de inculpat.

În acord cu Recomandările Consiliului Europei, instanţa reţine principiul reparaţiei daunelor morale care trebuie recunoscut şi în cazul leziunilor corporale, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de instanţă în raport de împrejurările concrete ale cauzei.

De aceea, aşa cum s-a reţinut, în raport de leziunile suferite de partea vătămată, de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare vindecării, zona afectată urmare a loviturilor aplicate, instanţa constată că partea vătămată constituită parte civilă, PN este îndreptăţită la acordarea daunelor morale în cuantum de 500 lei .

Faţă de cele reţinute, instanţa va dispune condamnarea inculpatului PI pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 al.2 c.p. şi admiterea în parte a acţiunii civile exercitată în cadrul procesului penal de partea vătămată, constituită parte civilă PN, urmând ca pe cale de consecinţă inculpatul PI să fie obligat să plătească părţii civile daune moare în cuantum de 500 lei.

De asemenea, în baza art. 346 c.p.p. rap. la art. 14 al.1, 3 lit. b. c.p.p. instanţa va admite acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi şi va obliga inculpatul PI să plătească părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi suma de 59,40 lei reprezentând contravaloarea asistenţei medicale acordate părţii vătămate PN.

În baza art.191 al. l c.p.p. , inculpatul PI va fi obligat la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 160 lei.

De asemenea, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de partea vătămată PN, privind obligarea inculpatului PI, la cheltuieli de judecată, partea vătămată neproducând înscrisuri în acest sens.