Citeste şi


Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile Infracţiuni


Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut, printre altele, că potrivit art.3201 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime conform art.3201 alin. 7 Cod procedură penală, introdus prin Legea nr. 202/2010, este obligatorie chiar dacă începerea cercetării judecătoreşti a avut loc anterior intrării în vigoare a acestei legi, întrucât reprezintă o cauză specială de reducere a pedepsei, fiind aplicabile dispoziţiile art. 13 Cod penal referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, potrivit art.13 C.pen. în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.

Prin urmare, la stabilirea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului T.M., Curtea a ţinut cont de limitele de pedeapsă prevăzute de art. 87 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, reduse cu o treime.